Åbent møde: Meget komplekst at løse den gordiske knude med fodboldbaner og campingpladsen

Et af punkterne på Venstres åbne møde på museet omhandlede hele situationen omkring campingpladsen og situationen vedrørende erhvervelsen af jord til det nye fodboldanlæg på Sdr. Ringvej. Sager som såvel borgerne som politikerne anerkender som ganske komplekse. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

POLITIK: Det var formanden for Give Handel & Erhverv, Hanne Lund, der løftede aftenens debat på museet ind i en drøftelse om udfordringerne vedrørende Give Camping og jagten på jord på Sdr. Ringvej til det nye fodboldanlæg, der er en del af “projekt nyt idrætscenter”.  

- Indledningsvis vil jeg gerne sige, at vi har to stærke campingpladser her i Give, Give Camping og Riis Feriepark, og de er begge vigtige for Give Handel & Erhverv. De to pladser tiltrækker turister, der lægger penge i butikkernes kasser. Her fortæller Johnny fra Kælder-vin for eksempel, at han omsætter i omegnen af 50.000 kroner årligt på de campister, der holder til på Give Camping. Og det er altså en del penge at sige farvel til, hvis det skulle ske, at campingpladsen ikke kommer op at køre igen. Og Johnny er jo ikke den neste butik i byen, der vil miste penge, hvis campingpladsen ikke kører videre, pointerede Hanne Lund 

Hun erkender, at det er en kompleks sag med camping og fodboldbanerne samt den vejføring, der ifølge lokalplanen skal gå gennem et område af campingpladsen op til Rævehøjens udstykninger mellem stadion og Skovparken.  

Formanden for Give Handel & Erhverv, Hanne Lund, konstaterede, at det ville blive et kæmpesavn for byens butiksliv, hvis Give i 2024 står uden en veldrevet campingplads. Foto: Jim Hoff 

Den gordiske knude på Sdr. Ringvej 

Det helt store problem ligger i, at Vejle Kommune ikke har fået erhvervet sig den jord på Sdr. Ringvej på den gamle teglværksgrund, hvor det nye fodboldanlæg er projekteret til at skulle ligge fremover. Kommunikationen og dialogen med jordbesidder har ifølge borgmester Jens Ejner Christensen været svær, meget svær, men det sidste i den sag er, at nu er der dialog mellem parterne.  

Hanne Lund roste det nuværende forpagterpar, Lene og Jesper Gosvig, for at have leveret et flot stykke arbejde på campingpladsen.  

- Jeg forstår godt, at Lene og Jesper ikke har mod på at blive her. Og så vil jeg gerne vide, om campingpladsen overhovedet er kommet i udbud? Her vil jeg gerne understrege, at det for mig ikke handler om, at campingpladsen er privatejet eller kommunalt ejet – det handler kun om, at vi kan køre videre med en veldrevet campingplads – og det kan jeg da godt frygte lidt for, sagde Hanne Lund krydret med en udgangsreplik om, at folk der siger ja til en 10-årig forpagteraftale skal behandles ordentligt.  

- Sorteper havnede desværre hos Lene og Jesper 

Det politiske svar på disse bekymringer leverede borgmester Jens Ejner Christensen (V), og han roste Lene og Jesper Gosvig for at have drevet campingpladsen på flot og professionel vis.  

- Jeg har holdt 3-4 møder med Lene og Jesper på mit kontor, og der skal ingen tvivl herske om, at de har givet campingpladsen et kæmpestort kvalitetsløft til gavn for både turismen i byen og området og for Gives butiksliv. Sorteper er desværre så havnet hos Lene og Jesper, da det blev politisk besluttet, at vejen til Rævehøjens udstykning skulle gå gennem en del af campingpladsen. Samtidig har arbejdet med at få flyttet fodboldbanerne til Sdr. Ringvej også været en meget usædvanlig og speciel opgave, hvilket har givet et dårligt tidsperspektiv i forhold til Lene og Jespers ambitioner. Det erkender vi, forklarede borgmesteren og uddybede:  

 Den røde linje viser klart og tydeligt, hvor den i lokalplanen fastsatte vejføring til udstykningerne hos Rævehøjen skal gå. Grafik Vejle Kommune

- Vi har ikke leveret godt nok i forhold til Lene og Jesper 

- Mange har sagt til os: Hvorfor eksproprierer I bare jorden på Sdr. Ringvej? Så kan alle komme videre. Men sådan fungerer det bare ikke. For det første eksproprierer vi ikke uden dialog med ejeren af jorden - og det har været rigtig svært at skabe kontakt her. For det andet handler det om respekt for borgerne. Men går kabalen ikke op via dialogens vej, må vi eventuelt ty til ekspropriation. Og lad mig sige det klart og tydeligt: Jeg forstår godt Lene og Jesper. Vi har ikke leveret godt nok. Vores tilbud til Lene og Jesper har ikke været godt nok i forhold til deres krav og ambitioner erkendte borgmesteren.  

Han pointerede også, at kommunen jo også kunne have valgt at tvinge fodbold væk fra stadion, da vejen til det nye boligområde havnede, hvor den nu engang gjorde. Altså en opprioritering af camping på bekostning af fodbold – og det havde næppe heller været voldsomt populært.  

Jens Ejner Christensen bedyrede, at det er en klar politisk ambition, at campingpladsen i Give skal fortsætte. Jens Ejner Christensen kunne dog her tirsdag aften ikke breake nyheden om, at der nu ligger et udbud fra kommunalt hold, så evt. interesserede kan byde ind på campingpladsen i Give.

 

Området på Sdr. Ringvej overfor Søndermarkshallen, bedre kendt som den gamle teglværksgrund, er udset til at skulle rumme det nye fodboldanlæg, er er en del af det nye samlede idrætscenter. Foto: Google

Ville godt have købt pladsen, men ... 

Lene Gosvig var også til stede ved mødet, og hun pointerede kraftigt, at hende og Jesper rigtig gerne ville være blevet i Give, men at det tilbud kommunen lagde frem slet ikke var godt nok.  

- Vi ville da også gerne have købt campingpladsen, hvis vi havde kunnet få klar besked på, hvornår fodbold var væk. Vi synes jo nok, at når kommunen afvikler (set i relation til den vejføring, der barberede en del pladser væk fra pladsen), så må I jo give noget ordentligt igen. Det skete så ikke – og nu er vi så videre, konstaterede Lene Gosvig. 
Hanne Lund spurgte igen ind til udbudsprocessen i forhold til at lande en ny forpagtningsaftale. 

- Det er altså vigtigt det her for os. Vi har som handelsby brug for de 16-18.000 overnatninger, som campingpladsen har, konstaterede forkvinden for det lokale butiks- og erhvervsliv.  
Så gik Leif Søndergaard, den lokale for Venstre på Give-egnen på banen og konstaterede, at det nu må være i alles interesse at se konstruktivt fremad, og at der skal arbejdes på at flytte fodbold.  

Alternativet er velsagtens at fodbold bliver på stadion - og så gik det store forkromede plan om “et samlet stærkt idrætscenter i Give” et eller andet sted fløjten.  

Lene Gosvig fra Give Camping var til stede ved mødet og forklarede at hende og Jesper var kede af at skulle forlade Give grundet omstændighederne omkring camping, vejføring og fodboldbaner. Foto: Jim Hoff