Banebrydende arbejde i Farre: Fjernvarmerør til Danpo er nu under skinnerne

For fire uger siden gik firmaet PJ-TEC i gang med at føre rør under jernbanen i Farre. De skal forbinde den nye varmepumpebygning i Farre med Danpo, så der kan ledes overskudsvarme fra Danpo til den 40 meter høje vandakkumuleringstank på Fjernvarmen i Give.

AF Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

FARRE: Processen med at forbinde Danpo i Farre med den store akkummuleringstank ved fjernvarmen i Give er gået i gang for fire uger siden. Mandag den 3. juli kom så det store ”gennembrud”, da det 508 millimeter store boringsrør via målrettet underboring brød under jernbanen ved Farre Stadion, og dermed var den første milepæl i den store entreprise ligesom nået.

Kort fortalt handler projektet om, at Danpo i Farre skal sende overskudsvarme til vandakkumuleringstanken på fjernvarmen i Give, hvor overskudsvarmen bliver en del af de energikilder, der fremover skal være med til at forsyne Give og omegn med varmt vand.

Er en uge foran tidsskemaet

Det er specialisterne fra PJ-TEC fra Farsø, der i samarbejde medfirmaet Villy Poulsen står for arbejdet, og her kunne PJ-TECs ejer, Preben Jensen, fortælle, at man er gået 3 meter under skinnerne med underboringen.

- Vi startede for fire uger siden, og alt er forløbet lige efter bogen. Vi er endda en lille uge foran tidsskemaet, idet vi ikke har mødt udfordringer med eksempelvis for meget grundvand osv., da vi gik i jorden. Der har været optimale forhold, simpelthen. Rører vi lægger ned er et Ø 508 millimeterrør der er 24 meter langt, fortæller Preben Jensen.

Til opgaven, der kræver stor præcision som denne underboring i Farre, benytter man sig af teknikken pilotrørsboring, hvor boringen højest må afvige mellem to og fire centimeter over en strækning på 100 meter.

Har sparet 6-7 meter dyrt rør

Borehovedet er styret af et optisk lyssystem og en monitor, hvor operatøren hele tiden kan se, hvor præcist pilotrøret føres frem. Her er det Jesper Kjeldgaard, indfødt Givemand, fra firmaet Villy Poulsen (specialister i underboring), der styrer løjerne.

Efter pilotrørsboringen monteres snegle i stålrøret (foringsrøret), der presses ind samtidig med at sneglene transporterer jorden ud i arbejdsgruben, så der ikke sker jordfortrængning. Herefter lægges den endelige ledning inden i stålforingsrøret.

- I det oprindelige projekt skulle rørføringen her gå længere ud under fodboldbanen, men jeg kiggede på projektet og kunne se, at der godt kunne skæres 6-7 meter rørføring vær uden problemer. Sådan et rør her koster 7000-8000 kroner pr. meter, så der er jo penge at spare, hvis man lige bruger lidt tid på at optimere tingene, siger Preben Jensen.

Her et overblik over hvordan rørføringen kommer til at gå i Farre. Kort: Give Fjernvarme

Ser gerne flere Farreborgere på fjernvarmenettet

At spare tid og penge er naturligvis parametre, som fjernvarmens driftsleder Peter Mikael Kjer sagtens kan gå ind for i dette store projekt, hvor Give Fjernvarmes forbrug af flis kan reduceres med over 50% og helt fjerne behovet for naturgas.

Farre kan som en del af projektet også blive koblet på fjernvarmenettet og dermed også skifte fra naturgas og olie. Og her lyder der en uforbeholden opfordring fra driftslederen til borgerne i Farre til at støtte massivt op om fjernvarmeprojektet.

- I skrivende stund er der i omegnen af 40 husstande, der er tilmeldt den kommende fjernvarmeordning, men idet potentialet ligger på cirka 180 husstande, er der her plads til forbedring.

Det er især brugerne vest for banen, der endnu ikke har fået sig meldt til.

Preben Jensen fra PT-TEC forklarer her, at rørene ligger 3 meter under skinnerne og at der i forbindelse med underboringen anlægges 24 meter rør. Foto: Jim Hoff

Forventes klar til fyringssæsonen 2024

Den tekniske løsning består i en 5 MW eldrevet varmepumpe, der forsynes med det varme vand fra køletårnene og via varmeveksleren, sender vandet ud i fjernevarmesystemet.

De føromtalte 24 meters underboringsrør er blot en brøkdel af det samlede ledningsnet, der skal anlægges mellem Farre og Give. Her skal der i alt anlægges en 3,6 km lang transmissionsledning til Give Fjernvarme. 

Det forventes ifølge Peter Mikael Kjer, at man er klar til at forsyne Farre med fjernvarme til fyringssæsonen i 2024.