Flot lokalt naturprojekt: Svend er kommet ned fra trætoppen og er blevet ’frømand’

Svend Møller, tidligere indehaver af Trætop Planteskole på Østerhovedvej mellem Give og Riis, har indledt et naturprojekt sammen med Vejle Kommune, hvor han i samarbejde med projektleder Bo Levesen laver vilde lokale blomsterfrø til projektet ”Vilde Vejle”. Man kan dermed sige, med glimt i øjet, at Svend Trætop på mange måder er gået i frø.

 Tekst og foto Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

NATUREN: Folk her på egnen ved nok, at Svend ’Trætop’ Møller altid har haft grønne fingre og en stor kærlighed til naturen. Begge dele holder ved, for selvom Møller nu er gået på pension, er han stadig aktiv indenfor naturbranchen.

Han er begyndt at avle og opformere vilde lokale blomsterfrø til Vejle Kommunes koncept ’Vilde Vejle’, hvor det handler om at arbejde målrettet på at bevare den biologiske mangfoldighed og den vej rundt styrke biodiversiteten, der er udfordret i store dele af Danmark. Og det gælder både ude i selve naturen samt inden for byzonerne.

- Det var Bo Levesen, (naturprojektleder i Vejle Kommune, red.), der under en ’blomstersnak’ prikkede mig på skulderen og spurgte, om det ikke var noget for mig at avle og opformere vilde lokale blomsterfrø til ”Vilje Vejle”. Og sådan en udfordring kan jeg jo ikke sige nej til, så nu er jeg gået i gang med at avle blomsterfrø på dele af mine marker her på Østerhovedvej, fortæller Svend Møller.

 Bo Levesen inspicerer 'blomsterbedet' ude hos Svend Møller. Foto: Jim Hoff

Assisteret spredning skal lukke ”grønne huller”

Bo Levesen forklarer, at det er vigtigt, at det er lokale blomsterfrø, der bruges til projektet, da det giver en bedre vækst og ”trivsel”. Det handler om, at vi i kommunen skal facilitere den såkaldte assisterede spredning af lokale blomsterfrø. Der findes områder med større pletter uden vilde blomster, og her kan naturen ikke selv klare opgaven med at få sat nye frø, så det er her, vi vil gå aktivt ind med de fine lokale vilde frø fra Svends marker og lave assisteret spredning, så vi kan få lukket de mange blomster/plantefrie huller, vi har rundt omkring her på Vejle-egnen.

Bo Levesen kendte i forvejen godt til Svend Møllers livslange kærlighed til naturen, og det var under en oprensning af en dam på Svend matrikel, at Bo og han faldt i god snak om biodiversitet, assisteret spredning og den potentielle mulighed for at lægge Vejle Kommunes største vilde planteskole hos Svend og den tidligere planteskole.

 Lugningen af bredden foregår på gammeldags analog facon - heldigvis kommer der en række frivillige og hjælper til. Foto: Jim Hoff

Vilde Vejle og Grønne Give

Ifølge Svend og Bo er assisteret spredning et begreb, der er velkendt og godt i gang i lande som Tyskland og England, og nu skal Danmark og Vejle Kommune med på rejsen.

- Og så tænker jeg da, at når al og opformering foregår her i Give, så skal projektet vel have et nyt navn. Tænker ’Grønne Give’ kunne være et godt bud, lyder det fra Svend med et skævt smil over en kop kaffe med Bo Levesen og Vores LokalAvis’ udsendte på terrassen på gårdspladsen hos Svend.   

- Det er nemlig en række lokale frøsamlere, der har leveret frøene til mig, og jeg synes jo, at det er helt fantastisk, at vi kan lave vilde stærke lokale frø, som vi så fordeler senere hen ud over hele kommunen. Det at vi kombinerer frø fra forskellige steder betyder, at de bestøver hinanden og giver en rig variation i plantelivet. Når frøene senere bliver høstet, bliver de via fagligt kvalificerede blomsterfolk fordelt de rigtige steder, og jeg har god hjælp fra en række frivillige både fra Sommerfuglebevægelsen og Frivillig Vejle-gruppen med hensyn til pasning og høst, fortæller Svend.

Lokal fødeklinik med kompetent kærlighed

Det er programsat, at alle skolerne i Vejle Kommune får en kasse med blomsterfrø, så de unge mennesker får ejerskab og hjerteblod i dette fine naturprojekt. Og så kommer de jo også ud i naturen, ud i virkeligheden, hvor de kan se, sanse og føle blomsterne.

- Det er stærkt, at vi her hos Svend kan producere vilde kontrollerede planter, at vi her har en ’fødeklinik’, hvor tingene behandles med kompetent kærlighed. Det her projekt er meget autentisk, fordi vi netop laver vilde lokale frø, pointerer Bo Levesen.

Svend stiller et markareal på 1500 kvadratmeter til rådighed for projektet, hvor der lige nu for eksempel dyrkes perikon, honningurt, gåsepotentil, djævlesbid, engblommer, sumpkællingetand, blåhat, liden klokkeblomst, hvid okseøje, dagpragt stjerne osv.

De høstede frø vil også blive udleveret til skoler, grundejerforeninger og lokalråd, og Økolariet i Vejle vil også sælge frøposer.

Det er tanken, at kommunen skal ud og facilitere nogle plantedage, hvor der er fokus på de her ting, så informationsniveauet omkring Vilde Vejle & Grønne Give kan få et boost.

Modtager gerne hints fra borgerne

Svend forventer at gå i gang med den første høstperiode om en måneds tid, og så kan der høstes fra juli og frem til vinter. Det er altså en fortløbende høstproces, der er tale om. Cirka tre gange om ugen kommer der et lugehold bestående af frivillige fra Sommerfuglebevægelsen og Vilde Vejle og hjælper Svend med at holde blomsterrækkerne rene.

- Svend gør også det her frivilligt, og det er vi utroligt glade for, så derfor hjælper vi ham med at få dækket udgifter til diverse materialer som hegn osv. Og så er der noget, der er vigtigt for mig lige at få kommunikeret ud: Den assisterede spredning foretages af fagfolk, og her skal vi også understrege, at man ikke skal så frø fra sin have ud i naturen. Det er problemerne med bjørneklo et glimrende eksempel på. Man må til gengæld godt så frø fra naturen i sin have.

- Vi vil også gerne have hints fra borgerne, hvis de kender til et område, der trænger til en gang assisteret spredning. Her taler vi dog om en vis volumen, hvor vi skal op på 3-5 hektar, inden det giver mening at gå i gang med, siger Bo Levesen.