Lokalplan vedtaget: Byggeboom på vej i Thyregod med 93 boliger på tegnebrættet

Tilbage i marts 2023 skrev Vores LokalAvis en artikel om store byggeplaner i Thyregod, hvoraf det fremgik, at en privat lodsejer og en privat bygherre ønsker at bygge 93 boliger på et areal for boligkvarteret Skovlunden. Hvor det projekt ligger nu, kan du læse mere om her. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

THYREGOD: Det er ikke kun i Give, at der tales om nybyggeri i forhold til privatboliger. Således vækker et større boligprojekt i Thyregod en del opsigt. Her har en lodsejer tilbage i november 2022 hos teknisk udvalg i Vejle Kommune anmodet om planlægning for et område syd for Skovlunden i Thyregod.  

Området på små 10 hektar er udlagt i en kommuneplanramme, hvor anvendelsen er fastlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.  

Området rummer markareal, en kort strækning af den eksisterende vej, Skovlunden, og et smalt areal til udvidelse af denne vej. Og det er her, at der ligger et ønske om at opføre 93 boliger, fordelt på 48 tæt lav boliger som dobbelthuse og 45 åben lav boliger, herunder seks mindre åben lav boliger på kompaktparceller. 

Et blandet boligområde med stor diversitet i alder, familiemønster og pladsbehov 

I november 2022 landede et potent byggeprojekt i Thyregod på bordet hos Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, hvor et nyt boligområde syd for Skovlunden var på tegnebrættet. Potentielt kan det medføre i omegnen af 200 nye borgere i byen 

Området opdeles i 4 delområder. Delområde 1-3 udlægges til lav boligbebyggelse og delområde 4 til tekniske formål som fællesantenne, alternativt ved nedlæggelse af masten til fælles friareal for boligområdet.   

-Hensigten er at skabe et blandet boligområde, der kan tilgodese en stor diversitet i alder, familiemønster og pladsbehov. Der sikres en omtrent ligelig fordeling af åben lav og tæt lav boliger i området, og der fastlægges et maximalt antal tæt lav boliger for hvert delområde”, fremgik det af dagsordenen til udvalgsmødet i november 2022.  

Formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen (V), sagde tilbage i november 2022 følgende om dette nye initiativrige tiltag. 

- Nu skal forvaltningen arbejde videre med projektet. Der skal først og fremmest etableres en ny lokalplan for området, og det er sat i proces. Det handler også om, at udvikleren af projektet og forvaltningen bliver enige om projektet, og når det er sket, går sagen tilbage til teknisk udvalg. Projektet bliver sendt til høring, og byrådet skal også nikke ja til projektet. 

Gode nyheder fra teknisk udvalg på lokalrådets årsmøde 

Onsdag den 6. marts var lokalplanen så på dagsordenen hos teknisk udvalg, og samme aften mødte Gerda Jørgensen op til Thyregod-Vester lokalråds årsmøde i Thyregod Kursuscenter med en god nyhed:  

-Lokalplanen er godkendt i dag i teknisk udvalg, så nu er næste skridt at planen skal sendes i høring i 5 uger. Dermed er vi nået et stort og godt skridt videre. Med hensyn til et ønske om en ny vejadgang til det nye beboelsesområde, hvor flere borgere har ønsket, at man ikke skulle køre gennem Skovlunden for at komme ud til de nye udstykninger, men en helt ny vejføring vil påføre udvikler af projektet, der er privat, en del udgifter.  

-Der er jo også en god vej i dag ind gennem Skovlunden, så der for er der ret beset ingen argumenter for at lave en ny vej. Men når det er sagt, så skal vi naturligvis kigge overordnede på trafikforholdene, og I kan jo som borgere også kommentere på det via den høringsfase, der nu snart går i gang. 

Såvel formanden for teknisk udvalg som formanden for lokalrådet i Thyregod-Vester, Jean Darly, udtrykte stor glæde over, at det nu ser ud til, at der er et regulært byggeboom på vej i Thyregod.  

-Det her er rigtig godt for udviklingen af vores by og noget, vi har sukket efter i lang tid. Med et scenarie, der kan medføre omkring 200 nye borgere i byen, ser vi ind i en positiv udvikling for vores bysamfund, vores foreningsliv, skole osv., konstaterede Jean Darly.  

 

Formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Jørgensen, mødte op til Thyregod-Vester lokalråds årsmøde med gode nyheder om byggeprojektet syd for Skovlunden i Thyregod. Foto: Jim Hoff

Projektet på Solsortevej ramt af konkurs 

Til gengæld var der ikke positivt nyt om byggeprojektet på Solsortevej, hvor der var lagt op til et byggeprojekt med 16 nye lejeboliger i regi af Domea på den nye vej, Gråspurvevej. Men Domeas samarbejdspartner, Dansk Boligbyg, blev meldt konkurs ultimo februar. Så dette ellers fine projekt er for en stund lagt i skuffen. 

Projektet skulle efter planerne være påbegyndt her i starten af 2024 og stået indflytningsklar i midten af 2025. 

-Her og nu ved vi ikke, hvad der skal ske med projektet, så vi stiller os o venteposition, men håber da at Domea finder en anden samarbejdspartner. Men lad os glæde os over, at der nu kommer til at ske en masse godt på jorden syd for Skovlunden. Det er virkelig et projekt, der kan skabe både udvikling og vækst i byen, sagde Jean Darly