Menighedsrådsvalg 2024: Lokale menighedsråd har svært ved at rekruttere medlemmer 

Den 17. september kaldes der til menighedsrådsvalg i Danmark, og det er for at tale lige ud af posen ikke ret mange steder her i lokalområdet, at man skal forvente kampvalg. Og den vigende interesse for at stille op til menighedsrådene kan få kedelige følger for de mindre kirker, som eksempelvis kirken i Farre. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

KIRKEN: Når folket den 17. september skal vælge menighedsråd, er det på bagkant af en trist udvikling. Siden 2004 har antallet af menighedsråd, der mangler kandidater op til valgdagen været støt stigende, og man har flere gange oplevet, at flere menighedsråd ikke har kunnet finde et eneste medlem, og at det mere og mere bliver kutymen, at man ikke kan finde nok medlemmer til at gøre rådene fuldtallige i forhold til lovgivningen. 

To medlemmer sprang fra 

Den problematik kan man godt nikke genkendende til i menighedsrådet i Farre, hvor man i skrivende stund har fire folkevalgte medlemmer, hvor regelbogen foreskriver, at der skal være mindst 5 folkevalgte plus to suppleanter. 

-Efter sidste valg var vi faktisk så heldige, at vi kunne samle hold og var fuldtallige. Men efter 1 år sprang et medlem fra, og efter 2 år spring en mere fra. Nu er vi nede på fire folkevalgte, og kører derfor på en dispensation fra stiftet. Men det er uholdbart i længden, og derfor er det vigtigt at få mobiliseret nogle flere kræfter, så vi igen kan blive fuldtallige. Det er vigtigt i forhold til at bevare Farre Kirke – og det skal vi nu ud at kæmpe for, siger Anne Birgitte Jørgensen, der er formand for menighedsrådet i Farre. 

Hun sidder i rådet sammen med Søren Jepsen, der er kasserer, næstformand Hans Jørgen Smedegaard Olsen og menigt medlem Doris Jepsen. Derudover sidder de to sognepræster Mie Faarkrog og Therkel Havtorn også i rådet.  

Spændende at være med til at skabe en levende og udadvendt kirke 

Det er menighedsrådets opgave at overse, at lovsæt og regler bliver overholdt i forhold til kirkens virke. Rådet har også administration af ejendomme, økonomi og budget som ansvarsområde, ligesom ansættelse af præster, organister og øvrigt personale også går gennem menighedsrådet. Derudover planlægger menighedsrådet kirkes kulturelle liv, hvor man sørger for aktiviteter for børn, unge og ældre, ligesom det også påhviler rådet at sætte kulturevents og koncerter på plakaten. 

-Der er mange gode ‘folkelige opgave’ i et menighedsråd, og det er jeg ikke sikker på, at folk er helt klar over. Men det er faktisk rigtig sjovt og spændende arbejde at være med til at skabe en levende og udadvendt kirke. Det er rart at være med her i rådet, og vi hygger os sammen, pointerer Anne. 

 

En ekslusivt udsnit af menighedsrådet i Farre Kirke: Fra venstre er det Doris Jepsen, Søren Jepsen, Anne Birgitte Jørgensen og Therkel Havtorn. Foto: Jim Hoff

Nej, man skal ikke være særligt hellig 

Therkel Havtorn, der er en af kirkens to præster, har også et relevant budskab i forhold til arbejdet i menighedsrådet.  

-Skal man være særligt hellig for at være med her? Nej, slet ikke! Det er mere klassisk bestyrelsesarbejde, akkurat som i en sportsforening. Man er ikke kristelige frontfigurer. Det handler om alt det udenomskirkelige, det handler om at skabe rammerne til personalet og lave det klassiske ‘maskinrumsarbejde’, som man også gør i almindelige bestyrelser. De tunge regnskabsopgaver klares fra Grindsted Kirkekontors regnskabsafdeling, mens menighedsrådets medlemmer er med til at lægge selve budgettet, forklarer Therkel Havtorn. 

Han påpeger også, at man som menighedsrådsmedlem sagtens kan gå i fred, når man er ud at handle i Brugsen, så presset er ikke stort.  

Afholder orienteringsmøde i Farre den 15. maj 

På dagen for snakken her er Anne flankeret af Doris Jepsen og Søren Jepsen fra menighedsrådet, og de er enige om, at der ligger en stor opgave foran dem i forhold til rekruttering af nye medlemmer.  

-Vi afholder et orienteringsmøde onsdag den 15. maj klokken 19.00 i Farre Idræts-og Kulturhus på Bækvej 7, hvor vi vil fortælle om vores arbejde, og hvordan man som menighedsrådsmedlem kan være med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund her i Farre. Derudover deler vi foldere ud, som Landsfore ingen for Menighedsråd har fået lavet, og id et hele taget handler det om at få bredt kendskabet godt ud til folk om vores arbejde. I forhold til rekruttering af nye medlemmer handler det rigtig meget om den personlige kontakt, når vi skal overbevise folk om at gå ind i det her. Det kræver noget benarbejde, og det føles lidt op ad bakke, men vi må kæmpe hårdt for, at vi bliver fuldtallige i menighedsrådet. Vi ved jo, at Doris går ud af rådet, så der skal findes nogle folk, idet vi jo også skal ud at få nogle suppleanter på plads, fortæller Anne. 

Hun har selv overvejet at trække sig tilbage, men set ud fra den nuværende vanskelige situation har hun valgt at blive og tage kampen op – for sin gode kirkes og byens skyld.  

Kirken har godt af at blive brugt 

Dertil føjer Therkel, at et menighedsrådsvalg jo som udgangspunkt er led i en demokratisk proces. 

-Som udgangspunkt er der først det her orienteringsmøde, så møder man op på valgdagen og stemmer mellem de opstillede kandidater, og her må vi erkende, at der efterhånden er langt mellem kampvalgene. Her i området er der så heller ingen fraktionsdannelser, man ser meget ens på tingene, og de borgere der er valgt her i Farre el helt almindelige borgere, der stiller op og gør et uegennyttigt stykke arbejde for kirkens skyld.  

-Og det er vigtigt at kirken består, og at den bruges jævnligt. Kirken har godt af at blive brugt, og når den først ikke er der mere, så ved vi, at folk savner den. Her i byen er kirken en af de få kulturinstitutioner, der er tilbage, og den skal vi da helt sikkert bevare. De klassiske kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelser – kan man som Farreborger forestille sig at alt dette skal foregå i Give, eller at man bliver lejlighedskirke? Det tor jeg trods alt, at Farreborgerne ville være kede af. Kirken skal holde si gang, både for kirkens og folkets skyld, pointerer Therkel. 

 

 Farre Kirke er fra 1956, og er dermed områdets klart nyeste kirke. Foto: Jim Hoff

Vigtigt at få fyldt rådet op denne gang 

Kirken er bygget i 1956, så det er en områdets nye kirker. Kirken har 442 medlemmer, så det er en ganske stor forening, som kan ende med at må lukke ned, hvis man ikke kan finde et fuldtalligt menighedsråd. 

-Målet er sat vi bliver 5 folkevalgte i rådet plus gerne 2 suppleanter. Vi ved som sagt, at Doris stopper, og vi ved, at Søren og Hans Jørgen og jeg er klar til en ny tørn. Dvs. at vi er 3 tilbage, så der skal findes 2 nye medlemmer og 2 suppleanter. Vores dispensation løber ud ved næste valg den 17. september, så det er altså rimelig vigtigt, at vi finder folk der vil gå ind i det her, pointerer Anne.  

Lejlighedskirke? Nej tak! 

Konsekvensen uden menighedsråd kan blive, at man bliver lagt ind under Give Kirkes menighedsråd - og at man for eksempel får status af lejlighedskirke, som det er tilfældet i Vorslunde. 

-Det er vigtigt, at vi bevarer et selvstændigt menighedsråd. Det er en klar styrke, at vi er lokale, og vi har lokale ildsjæle omkring vores kirke. Her i Farre har vi på mage måder vist at vi godt kan selv, det er ånden her i byen. Vi skal og vil have vores eget menighedsråd, pointerer Søren Jepsen.  

6-7 møder om året 

For at blive valgt ind i et menighedsråd skal man være fyldt 18, være medlem af Folkekirken og helst bo i sognet. Og det er altså et overkommeligt job at være med til at bevare den lokale kirke.  

-Det er altid nogle hyggelige møder vi har her i menighedsrådet i Farre. Vi bruger den tid, der er nødvendig, hverken mere eller mindre. Vi afholder en 6-7 møder om året af små to timers varighed, og så hygger vi os med en tår kaffe og lidt kage. Det er da til at overskue, vil jeg mene. At lægge te budget for kirken her er overskueligt, og Farre er vel egentlig den mindste kirke i provstiet, så alt i alt skulle der være en overkommelig opgave, konstaterer Therkel.  

En relevant og givende opgave 

Anne, Doris og Søren nikker bifaldende til den udmelding, og supplerer med nogle guldkorn omkring deres arbejde i rådet.  

-Det er meget givende og relevant opgave. Vi får alle et beskedent honorar for at være med. Derudover tilbydes vi kurser og uddannelser, så vi kan indhente ny viden om de forskellige forhold, vi skal arbejde med. Derfor kan vi kun opfordre til, at man møder op til informationsmødet - og meget gerne også vil stille op til vores menighedsråd, lyder den krystalklare opfordring fra samtlige ved bordet.  

For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at kirkerne i Give-Vorslunde, Givskud-Gadbjerg, Ringive-Lindeballe og Langelund, Thyregod-Vester og Øster Nykirke afholder infomøder tirsdag den 14. Maj.  

Ingen tvivl om, at der også derfra vil lyde de samme opfodringer til at møde op og bakke op om de lokale kirker.