Over 100 børn stormede kantinen i Ikærhallen - og så var den nye SFO indviet

Mandag den 11. december kunne den ‘nye’ SFO på Ikærskolen indvies. Dermed er SFO’en på Ikærgård fortid. Den skal nu renoveres, så der fremover kan køres børnehave og vuggestue i bygningerne. Godt 100 børn kastede sig over det nye setup, efter at Ida havde klippet den røde snor.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk   

BØRNELIV: Det meget omdiskuterede og hos en del forældre og ansatte knap så populære SFO-skifte fra Ikærgård til Ikærskolen blev effektueret med pomp og pragt mandag den 11, december, på selveste Fandens fødselsdag.  

Den timing kan man selv tolke på ude i de små hjem, men fakta er, at det nu definitivt er slut med den 45 år gamle SFO, der i sin tid blev etableret omkring bygningerne på den gamle Ikærgård på bakken lidt øst for selve Ikærskolen. 

Naturligvis er der en masse følelser og historik på spil her, alt andet ville være mærkeligt. Manøvren er kort fortalt iværksat for at få plads til det boom af småbørn, der, og det er da kun glædeligt, har ramt Give. Der er simpelthen ikke plads til alle de vuggestue- og børnehavebørn, der potentielt er i byen, i de eksisterende institutioner.  

Børnene sad klar, topspændte og nysgerrige, da den nye SFO åbnede på Ikærskolen i Give. Foto: Jim Hoff

Stor flyttetravlhed 

De ansatte i SFO’en har sammen med Firkløverskolens pedelteam i ugerne op til “store flyttedag” haft travlt med alt det praktiske.  
-Op til 4 pedeller har været full time på at hjælpe med at flytte sammen med personalet, der har Maybrit og Betina som tovholdere. Lige her og nu råder vi over den store kantine ved Ikærhallens cafeteria, 3 lokaler der støder op til kantinen, hvor vi har et værksted, et separat rum til børn fra 2. klasse (de ældste i SFO 1, red.) samt et mindre fællesrum, hvor vi typisk vil samle børnene lige inden de skal hjem, og hvor de altid kan finde en voksen, forklarer SFO-leder Christian Lyager.  

Udover disse lokaler har SFO’en også ’lånt’ to klasselokaler i indskolingsdelen, hvor det ene er et decideret legerum, mens det andet er et scenerum og et hyggehulebyggerum.

  Der er masser af muligheder for aktivitet i det nye scene/hulebyggerrum, som SFO'en har lånt af skolen. Foto: Jim Hoff

Får en del mere plads i det nye setup 

-Det er jo nok sådan, at disse lokaler skal anvendes af skolen, når vi engang når dertil, hvor vi bliver 3-sporede. Men omvendt kan vi, når vi til april og det nye idrætscenter tages i brug, så til gengæld råde over endnu mere plads i form af kantine 1 samt de møderum, der i dag bruges af GISK og diverse foreninger til møder osv. Vi har også fået etableret en helt ny legeplads med klatretårn og hængekøjer i en mellegård, så alt i alt kommer vi her i det nye setup til at råde over en hel del flere kvadratmeter end i den gamle SFO, konstaterer Christian Lyager.  

Der vil også blive mulighed for at bruge hallen og gymnastiksalen, hvilket vil kræve en el del koordination og kommunikation med de andre brugere af faciliteterne.  

Alle SFO 1-børnene blev samlet efter indvielsen til en lille velkomsttale af pædagog Søren Lillesand - og herefter var der dømt fri leg. Foto: Jim Hoff

Lyager: Økonomisk fornuftigt foretagende 

Lyager forklarer, at etableringen af det nye setup er gået ganske fornuftigt, og at det også rent økonomisk er et ganske fornuftigt foretagende.  

-Vi har fået nye skabe, der er sat nogle skillevægge op, der er lavet nogle huller i nogle vægge, og så er der som sagt etableret en ny legeplads. Alt i alt er det hele gået ganske smertefrit. Kigger vi på de nu tidligere SFO-bygninger, så tænker jeg, at nogle af håndværkerne kan gå i gang her før jul. Vi er ikke helt færdige med at flytte ale vores ting, så her har vi også lige en opgave, der skal løses hen ad vejen, forklarer Lyager.  

Lige her og nu er der cirka 130 børn i SFO 1, børn fra 0.-2. klasse, mens der i SFO 2, 3. klasse til 6. klasse, er omkring 100 børn.  

Gigantiske kagemænd 

Tilbage til den 11. december, der var den store premieredag for såvel voksne som børn i det nye SFO-setup. Der var naturligvis godt med premierenerver hos Betina og Maybrit, der stod klar med veldækkede borde, massevis af dannebrogsflag, saft til børnene og kaffe til de voksne – og så havde Mette Vestergaard i cafeteriet tryllet 2 gigantiske kagemænd frem, der mindede påfaldende meget om Maybrit og Betina, smiley.  

Klokken 13.30 fik børnene fri fra skole, ja de har nogle lange skoledage de små, og så var der officiel åbning af hele herligheden. Det var Ida, der fik æren af at klippe den røde snor, og stort set inden det røde bånd havde ramt linoleumsgulvet, var kantinen fuld af nysgerrige og glade børn, der drønede rundt og så de nye lokaliteter an.  

Efter pædagog Søren Lillesands velkomsttale fandt børnene sig hurtigt til rette i små og større legegrupper, og da klokken rundede 14.00 plus det løse, kom børnenes forældre fordi til et kig på de nye omgivelser og en kop kaffe med dertil hørende kagemænd.  

Dermed er den nye SFO-virkelighed en realitet i Give efter en ikke ukompliceret proces, hvor modstanden mod det nye setup fra dag ét har været markant. En virkelighed, som både forældre, børn og de ansatte nu skal finde sig til rette i – for lige her og nu er der intet alternativ. 

Danmarks sandsynligvis største kagemænd lå klar til børnene efter indvielse. Foto: Jim Hoff

Næste skridt: Flytningen af ungdomsklubben 

Næste skridt bliver at flytte de unge i ungdomsklubben “Upstairs” over på Søndermarkskolen. Og det bliver noget af en udfordring at finde lokaler/placeringer til de unge, der kommer bare minimalt i nærhed at det setup, de nyder godt af i dag.  

Samtidig kigger børnene ind i en kommunal pengekasse, der i den grad er klappet i med hængsler og gaffatape omkring - så også her skal der uden tvivl tænkes ualmindelig ‘kreativt og alternativt’.  

Når dette er sagt, så tillykke til børnene med deres nye SFO – det så da ud til, at de godt kunne finde sig til rette i de nye omgivelser. Sammen med de 7-8 voksne, der er tilknyttet SFO’en skal de nu ud at skabe en hverdag i omgivelser som nok er nye, men som jo så til gengæld ligger klos op og ned ad deres skolehverdag.  

Det vil nogle fremhæve som en styrke, andre som en svaghed – og sådan er det! 

Du kan se masser af fotos fra indvielsen af den nye SFO HER 

Kan man slappe lidt af ind imellem i den nye SFO? Jovist det kan man da helt sikkert. Foto: Jim Hoff