Svar fra BaneDanmark angående de tre forladte huse på Gødsbølvej og Grønhøjgårdvej

Som man har kunnet læse her i Vores LokalAvis er Vejle Vesteregns Lokalråd og borgerne i området Lindeballe-Åst-Uhe frustrerede over, at Banedanmark lader 3 bygninger på henholdsvis Gødsbølvej og Grønhøjgårdvej stå og forfalde på 3 år. Nu har avisen fået svar på problematikkerne fra Banedanmark. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

MILJØ: I december 2022 droppede regeringen den såkaldte “Togfond”, hvilket betød, at blandt andet at togbroen over Vejle Fjord og jernbanen mellem Billund og Vejle blev droppet. Togbanen kan man sagtens undvære set med Lokalråd Vejle Vesteregns briller. Men den skrottede togbane har medført en helt anden kedelig problematik i lokalområdet  

Banedanmark havde i god tro på politisk opbakning til “Togfonden” opkøbt en del huse i området mellem Billund og Vejle, heriblandt huse på Gødsbølvej og Grønhøjgårdvej i Lindeballe-Åst området. 

Hensigten var at skaffe plads til den dengang sandsynlige jernbane mellem Billund og Vejle, men den plan kørte så at sige af sporet, da den nye SVM-regering tiltrådte, for her var flertallet bag forliget væk.

 Især et af husene på Gødsbølvej er ramt af hærværk. Foto: Jim Hoff

3 udsatte nedrivninger 

Formanden for Vejle Vesteregns Lokalråd, Jens Uth fortalte i den første artikel, at disse tre huse nu står og forfalder og har gjort det siden projektet blev lagt i graven.  

-Det er faldet borgerne i området for brystet, at Banedanmark blot lader en række huse stå og forfalde, og derfor henvendte jeg mig i november 2021 til Banedanmark via mail med henblik på at få oplyst, hvilke planer Banedanmark nu havde med de tre huse. Det endte med en del mailkorrespondance samt et par telefonsamtaler med Banedanamark, der som udgangspunkt sagde, at de ville rive bygningerne ned. Men det blev udsat år efter år, og nu her i starten af 2024 er vi lige vidt, fortalte Jens Uth dengang til avisen.   

Den gentagne udskydning af nedrivningen af ejendommene, eller et eventuelt salg af samme, over flere omgange fik lokalrådet til at miste tålmodigheden, og de gik derfor i pressen med sagen.  

Handler om midler og definitiv politisk lukning af Billund-banen 

I første omgang vendte Banedanmark ikke tilbage med svar på avisens forespørgsel om etatens planer for de tre bygninger og en eventuel tidshorisont, men 1. februar modtag avisens redaktør nedenstående svar fra Søren-Peter Fiirgaard, der er kommunikationskonsulent hos Banedanmark.  

-De tre ejendomme på henholdsvis Gødsbølvej og Grønhøjgårdvej blev forlodseksproprieret i forbindelse med planerne om ny jernbane til Billund Lufthavn. Den oprindelige plan var at nedrive husene på ejendommene sidste år, men der var desværre ikke de fornødne midler til dette, forklarer Søren-Peter Fiirgaard og fortsætter:  

-Banedanmark arbejder på at finde en løsning, så husene kan blive revet ned. Hvis der bliver truffet endelig politisk beslutning om, at der ikke skal bygges jernbane til Billund, vil ejendommene herefter blive solgt. 

Lokalrådsformand: Ikke noget nyt under solen her 

Jens Uth er blevet præsenteret for Banedanmarks svar og har følgende kommentar til dette.

- Ja, det er der jo ikke meget nyt i. Fokus skal måske rettes på, om det er ok, at et statsligt selskab som Bane Danmark efter opkøb blot kan lade huse stå og forfalde. Og så burde politikerne se at få fjernet den lov om, at der skal etableres en bane til Billund. 

Sagen er med andre ord igen røget ind i ovnen af ventende varme politiske kartofler, og det er man næppe begejstret for i et område, der ellers nok er kendt for at avle fine kartofler.