Togbanen kom ikke: Nu efterlader BaneDanmark flere huse i forfald i naturskønt område

I december 2022 droppede regeringen den såkaldte “Togfond”, hvilket betød, at blandt andet at togbroen over Vejle Fjord og jernbanen mellem Billund og Vejle blev droppet. Togbanen kan man sagtens undvære set med Lokalråd Vejle Vesteregns briller. Men den skrottede togbane har medført en helt anden kedelig problematik i lokalområdet 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

LINDEBALLE: I forbindelse med det dengang politisk bestemte togbaneprojekt ved navn ‘Togfonden’ her i området mere jovialt betegnet som “Tulle-Banen” navngivet efter daværende formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, havde BaneDanmark i god tro, blind optimisme vil nogle måske sige, opkøbt en del huse i området mellem Billund og Vejle, heriblandt huse på Gødsbølvej. 

Hensigten var naturligvis at gøre plads til jernbanen mellem Billund og Vejle, men den plan kørte så at sige af sporet, da den nye SVM-regering tiltrådte, for her var flertallet bag forliget væk.  

Disse huse står nu og forfalder og har gjort det siden projektet blev lagt i graven. Det er faldet borgerne i området for brystet, at BaneDanmark blot lader en række huse stå og forfalde, og det fik helt tilbage i november 2021 Lokalråd Vejle Vesteregns formand, Jens Uth, til at henvende sig til BaneDanmark via mail. 

 Gødsbølvej 63. Foto: Jim Hoff

Husene står bare og forfalder

Dengang skrev Jens Uth: Vedrørende projekt ‘Ny jernbane til Billund’. 

-I forbindelse med projektering af en ny bane til Billund har Banedanmark opkøbt flere ejendomme i området Åst/Rostrup. Det drejer sig om to huse på Gødsbølvej og en ejendom ved Rostrup og evt. Flere, som vi ikke er bekendt med. Disse ejendomme er ikke beboede og står derfor og forfalder, hvilket skæmmer området, til stor ærgrelse for områdets beboere. Da projektet efter vores opfattelse er dødt, eller i hvert fald er udskudt i en længere årrække, ønsker Lokalråd Vejle Vesteregn og områdets borgere at få et vide hvad Banedanmark har tænkt sig at stille op med de før omtalte ejendomme. 

Den mail svarede Nikita Pil Olesen, der er akademisk ledelsessupporter hos BaneDanmark, på med følgende ordlyd:   

BaneDanmark i 2021: Forventer nedrivning vil ske i 2022

-Det er korrekt at Banedanmark har overtaget en række bygninger i forbindelse med projekt Ny bane til Billund. Der er tale om adresserne:  
Gødsbølvej 61, Vandel, Gødsbølvej 63, Vandel  og Grønhøjgårdvej 1, Gadbjerg  

- Jeg har undersøgt sagen med vores område for ejendomsforvaltning, og jeg er blevet oplyst om, at Banedanmark forventer, at nedrivningen vil ske i 2022. Vi kan desværre ikke oplyse et mere konkret tidspunkt. 

 - Det vil sige at allerede tilbage i november 2021 gav BaneDanmark lovning på, at de her huse skulle rives ned. Så lang så godt. Men der skete ikke rigtig noget hen over 2022, så jeg henvendte mig igen den 14. september 2022 via mail til BaneDanmark for at høre, hvad planerne med husene var. Skal de sælges, og hvis de skal sælges, kan det så blive som byggegrunde. Dette kan have betydning for udviklingen i vort område, fortæller Jens Uth og tilføjer.  

BaneDanmark i 2022: Indstillet til nedrivning i 2023

- Jeg fik det svar, at man ikke kunne give mig et konkret svar. Status var dengang, at de tre ejendomme er indstillet til nedrivning, og det at det forventedes, at det skulle ske i 2023. Grundene ville så formentlig blive solgt, hvis der på dette tidspunkt lå en endelig beslutning om, at der ikke skal ligge en jernbane på stedet.

- Der kunne derfor ikke gives svar på, at grundene ville blive solgt som byggegrunde, men det fremgik dog af svaret fra Rikke Halskov Vestergaard fra Infrastruktur og Ledelsessekretariatet, at det som oftest er det, der sker. 

Gødsbølvej 61, bagsiden af huset. Forsiden kan du se på denne artikels forsidefoto. Foto: Jim Hoff

Husene står der stadig her i starten af 2024

Tålmodighed er dyd, ikke mindst ude på landet, men da Jens Uth og lokalrådet kunne konstatere, at der heller ikke skete noget i 2023 med de tre nedrivningshuse, tog Jens Uth igen fat i BaneDanmark. Det skete den 29. november 2023. 

-Jeg ville da gerne lige høre, hvad status var på de tre benævnte ejendomme. Vi fik jo stillet i udsigt, at ejendommene ville blive revet ned i 2023. De står stadig og forfalder og er en skændsel for området.  

- Her fik jeg så svar den 4. december, at man ville undersøge sagen nærmere, og at jeg kunne forvente svar inden jul 2023. Men det fik jeg ikke, og nu står vi sådan lidt magtesløse. Husene forfalder mere og mere, det er simpelthen beskæmmende for områder, og det ser bare rigtig træls ud.

- Og så sender det også et negativt signal om området, hvilket beboerne herude også er godt trætte af. Vi lever i et naturskønt område, og så passer er bare ikke ind med sådan 3 faldefærdige huse, understreger Jens Uth 

Avisen har kontaktet BaneDanmark for at få svar på nogle spørgsmål, men de er ikke vendt tilbage!