Beboer på Østerhovedvej: Vejen er jo direkte livsfarlig for cyklister!

Vi kender nok alle den bugtede og bakkede smalle vej mellem Give og Riis, Østerhovedvej. En rigtig gammel hyggelig landbrugsvej i smuk natur. Men også en vej, hvor bilisterne giver den gas, og hvor det ifølge Svend ‘Trætop’ Møller, der bor ved vejen, er livsfarligt at være cyklist. Kom nu med den cykelsti, lyder opfordringen derfor fra Møller. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

TRAFIK: Svend Møller elsker naturen, han er det man i dag kalder ‘grøn helt ind i knoglerne’. Han elsker derfor at tage el-cyklen rundt på sine ture i området, fremfor at belaste naturen med udstødningsgasser ad libitum.  

Og det går strygende – men Svend har dog et problem, som han deler med andre, der gerne tager jernhesten frem for bilen. Det handler om Østerhovedvej. Han bor selv ved vejen og bruger den flittigt som cyklist, og det ikke unde udfordringer. Langt fra.  

Tæt på at blive vippet af vejen 3 gange 

- De sidste år har jeg stort set dagligt cyklet på Østerhovedvej, som er smal med uoverskuelige bakker og mange sving. Jeg oplever, at mange bilister overhaler alle steder på vejen, uanset de trafikale forhold. De overhalende kan mange steder ikke se de modkørende og er dermed til stor fare for alle. Jeg har på egen krop oplevet flere gange at skulle bremse og trække helt ud i rabatten for ikke at blive ramt, siger Svend og tilføjer:  

- Jeg er heldigvis ikke blevet ramt eller væltet, selvom rabatterne ofte er meget dybe. Tre gange har jeg oplevet, at biler er kørt så tæt på, at bilens sidespejl har passeret lige under det spejl, jeg har på min cykel. Her taler vi altså om få millimeter i forhold til at jeg var blevet ramt. 

Trafikken er tæt på vejen, og nogle gange kommer bilerne meget snært på cyklisterne, som vi ser her. Foto: Svend Møller

Bange for ‘bagholdsangreb’ 

Derfor vil Svend Møller kæmpe for, at der bliver etableret en cykelsti på Østerhovedvej. For han står ikke alene med de her anskuelser.  

- Jeg har talt med de fleste beboere her på vejen og mange andre i området. Alle ønsker en cykelsti, som vil være til gavn for både bilister og cyklister. For med en cykelsti kan bilerne køre i deres eget tempo, og vi cyklister behøver ikke være bange for ‘bagholdsangreb’, der kan føre til ulykker, kvæstelser - og i værste fald koste liv.  
Og tilværelse som cyklist på ØSterhovedvej ser ikke ud til at blive nemmere de næste år. I forbindelse med svineproducents Kjær Knudsens opkøb af en lokal landbrugsejendom, er der givet kommunal tilladelse til at der her kan opføres gyllebeholder på Østerhovedvej 33. 

I den forbindelse er der sendt en skrivelse ud til beboerne på Østerhovedvej fra Vejle Kommune, hvoraf det fremgår, at der vil være cirka 150 lastbiltransporter med gylle årligt fra Højgårdvej 6 og til gyllebeholderen.  

Farlig vej tilsat gylletransport 

En transport der vil foregå ad Højgårdvej, gennem Give by og ad Tykhøjetvej og videre til Østerhovedvej, hvor den østlige indkørsel til ejendommen vil blive benyttet. Kommunen oplyser endvidere, at der fra gyllebeholderen vil være cirka 18 kørsler om året til marker mod sydvest og cirka 85 kørsler til marker mod nordvest.  

- Nu ligger jeg inde med nogle trafiktal fra Østerhovedvej fra 2022, hvor der var 1168 trafikanter på Østerhovedvej. Det tal vil jo kun stige – og det vil fortrinsvis være en stigning, hvor det handler om store tunge køretøjer på en i forvejen smal, uoverskuelig og farlig vej at færdes på for cyklister. Det gør da ikke livet for os cyklister nemmere, konkluderer Svend Møller.  

Der er ikke meget plads at give af til cyklister, når to biler passerer hinanden på Østerhovedvej. Foto: Svend Møller

Kingdom of cycling? Så vis det dog! 

Han dribler lige en andet trafiktal til sammenligning ind i samtalen.  

- For at sætte det hele i perspektiv, så var der i 2021 kun 674 trafikanter på Vesterlund, hvor der er igangsat en cykelsti. Stor respekt for borgerne i Thyregod og Vesterlund, de fortjener bestemt den cykelsti, men hvad så med Østerhovedvej? Mange ville profitere af den, for eksempel skolebørn fra Givskud, der fra 7. klasse skal til Give. Turisterne på Riis Feriepark kan trygt cykle til Give og andre steder – og have deres børn med, og så er der vi andre, motionscyklisterne. Vi ville få meget bedre forhold, og lur mig om ikke at det ville få flere op på cyklen. Når de skal fra Give til Givskud Zoo osv. Vejle Kommune bryster sig af at være Kingdom of Cycling, Danmarks cykelhovedstad. Jamen så vis det dog, lyder opfordringen fra den flittige motionscyklist.  

Svend Møller har forelagt de overover beskrevne forhold for både formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Jørgensen (V), og kommunens mobilitetschef Paw Bro Larsen.

- Det var jo helt oplagt at tage fat i Gerda Jørgensen. Dels er hun lokalvalgt og kender området her, du hun jo selv cykler meget. Hun er også formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune, og så er det da pudsigt, at den ejendom jeg bor på, den købte jeg af Gerdas bedsteforældre tilbage i 1978. Så mon ikke hun kender både gården her og vejen hertil på cykel? 

Gerda kender godt forholdene 

Svend Møller korresponderede med Gerda Jørgensen tilbage i 2022, hvor han spurgte ind til muligheden for at etablere en cykelsti på Østerhovedvej.  

- Jeg fik også et fint svar fra Gerda. Hun forklarede, at hun naturligvis også godt kender forholdene for cyklisterne på Østerhovedvej, og hun er helt med på, at Østerhovedvej ikke er den mest fantastiske vej at cykle på. I forhold til det at etablere en cykelsti forklarede Gerda, at inden arbejdet igangsættes for etablering af en ny cykelsti, eller hvis der på anden måde skal laves forbedringer for bl.a. cykellister, så har vi en prioritering af de forskellige projekter. Et af parametrene for prioriteringen er, hvor mange der cykler på strækningen, inden arbejdet sættes i gang, og hvor mange forventes der at komme på sigt. Hun kunne også oplyse, at et projekt som f.eks. en ny cykelsti kan også få penge i forbindelse med budget, og så er der ikke altid skelet til prioriteringslisten, fortæller Svend om korrespondancen med Gerda Jørgensen.  

Skolevej, ulykker eller generel utryghed 

Hun pointerede i sit svar til Svend Møller ligeledes, at hvis der har været en ulykke på vejen, vil der i opfølgningen vurderes, om en cykelsti kan være en fremtidig mulighed. Hvis det er en skolevej, og skoleelever/forældre oplever utryghed, så er det også en mulighed. Borgere der færdes på vejen – bor på vejen har også mulighed for at henvende sig med info om farlige vejstrækninger.

Gerda Jørgensen foreslog i den forbindelse, at hvis der på et tidspunkt kan komme en mulighed for at etablere cykelsti på Østerhovedvej, foreslår hun, det ville være godt med et lokalt initiativ, med f.eks. Cykelfokus. Eventuelt som et tiltag der opstår i fælles udvikling af området.  

Svend Møller illustrerer her, hvor tæt på biler tre gange har været på hans cykel - og dermed bragt ham i fare for at ryge af vejen. Vi snakker ganske få millimeter. Foto:Jim Hoff

- Anlæg af cykelstier er bekosteligt, så ... 

Mobilitetschef Paw Bro Larsen pointerer, at man også i hans enhed er opmærksomme på, at cykelforholdene på Østerhovedvej ikke er optimale. Vejen er smal og flere steder med dårlig oversigt. Motortrafikken kører med en relativt høj hastighed, hvilket bidrager yderligere til en utryg vej for cyklende, og han konstaterede, at der er behov for ændringer, hvis vejen skal blive god for cyklister.  

- Desværre er anlæg af cykelstier bekosteligt, og vi har generelt mange strækninger af samme type som Østerhovedvej, som vi gerne vil forbedre for cyklende. På mindre befærdede veje som denne, kan løsninger som eksempelvis nedsat hastighed, vejlukninger, 2 minus 1 vej mv. derfor komme på tale, som alternativ til en dyr cykelsti. Umiddelbart vurderer vi, at 2 minus 1 vej og nedsat hastighed til 60 km/t godt være en gangbar løsning her, lød det i svaret fra mobilitetschefen. 

En politisk beslutning 

Han pointerede også, at det jo i sidste ende er en politisk beslutning, hvilke stiprojekter der udføres. Teknisk Udvalg præsenteres én gang om året for prioriteringslisten, og afgør hvilke projekter, der evt. skal igangsættes inden for den givne budgetramme. 

- Og her håber jeg da godt nok, at Østerhovedvej er godt på vej frem på listen. Men udsigten til at skulle færdes blandt store tunge lastbiler og gylletransport, så skal der altså ske noget, så vi cyklister ikke skal stille cyklen ind i laden, lyder det fra Svend Møller, der lige runder af med at fremlægge 10 gode grunde til at cykle:  

1: Cykling forbedrer luftkvaliteten 
2: Afhjælper trafikpropper  
3: Letter byrden for sundhedsvæsnet 
4: Cyklister booster økonomien 
5: Forbedrer livskvaliteten for alle 
6: Afhjælper klimaændringerne 
7: Forbedrer trafiksikkerheden 
8: Forbedrer mental sundhed 
9: Sænker prisen på bilforsikring 
10: Mindre slid på vejene