Læserbrev vedr. lokalplanen og Give camping

Af Rune Bønnelykke, medlem Vejle Byråd Dansk Folkeparti - ·  E-mail: runbo@vejle.dk 

Lokalplaner er nøgledokumenter, der former udviklingen af et lokalsamfund. De er designet til at skabe balance mellem økonomisk udvikling og bevaring af lokalområdets karakter og kvalitet. Imidlertid kan en uheldig implementering af en lokalplan føre til uforudsete konsekvenser. Det er tilfældet med lokalplanen der indeholder og omfavner campingpladsen i Give.

Det centrale spørgsmål ved lokalplanen drejer sig om en planlagt vej gennem campingpladsen, der har skabt bekymring blandt de tidligere campingpladsejere og flere beboere i Give. Denne vej, hvis gennemførsel er blevet godkendt, vil markant påvirke Give Campings fremtidige udviklingsmuligheder.

Det er klart, at etableringen af en vej gennem en del af campingpladsen vil få konsekvenser, både økonomisk og praktisk, for eventuelle kommende ejere. Udover at skabe et pladsunderskud vil det også begrænse mulighederne for at udvikle og forbedre campingpladsen i fremtiden.

Dette rejser igen spørgsmålet om lokalplanens hensigtsmæssighed og nødvendigheden af at overveje en anden løsning.

På den ene side er det afgørende at respektere en godkendt planlægning og lagte udviklingsmål. På den anden side er det også vigtigt at lytte til bekymringer og undersøge, om der findes mere hensigtsmæssige vejløsninger, der kan imødekomme både udviklingsbehov og bevarelse af campingpladsen i Give.

Jeg påtænker at komme med et forslag i Teknisk Udvalg om at genbesøge lokalplanen og vejforslaget, da jeg mener, at det vil være et skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt at tage hensyn til de konkrete bekymringer, der er blevet rejst tidligere og gense alle alternative ruter og infrastrukturløsninger. Det bør være muligt at opfylde transportbehovene uden at gå på kompromis med campingpladsens integritet.

Kan vi sikre, at campingpladsen forbliver en værdifuld ressource for lokalsamfundet samtidig med, at kommunens udviklingsmål opretholdes? Ja, det tænker jeg er muligt.

Vi bør se på denne situation igen med friske øjne og finde en løsning, der ikke kun respekterer den godkendte planlægning, men også beskytter lokale interesser og værdier. En ny grundig og afbalanceret vurdering af vejens placering er nødvendig for at sikre, at Give fortsat kan nyde godt af en velfungerende campingplads, der passer til både lokale gæster og besøgendes behov.