Jette er tilbage: Ny skoleleder på Hedegård Friskole er helt på hjemmebane

Mandag den 9. oktober trådte Jette Bech Mathiesen ind ad døren til lærerværelset på Hedegård Friskole. Det har hun gjort tusindvis af gange før, men denne dag var dog ganske speciel. For her var det som nyudnævnt konstitueret skoleleder, at Jette tog plads blandt kollegerne.  

 Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

 SKOLELIV: I uge 40 skete der et skifte på ledelsesposten på Hedegård Friskole, da daværende skoleleder Michael Borch efter en gensidig aftale med skolebestyrelsen fratrådte sin stilling. Bestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby forklarer, at det hele skete på udramatisk vis.  

 - Vi har haft løbende dialog med Michael, og vi fandt i gensidig forståelse frem til, at det var den bedste løsning for skolen, at Michael ikke skulle løfte opgaven som skoleleder her mere, fortæller Lasse. 

Dejligt med et lokalt velkendt ansigt 

Han udtaler i samme sekvens, at skolebestyrelsen og de ansatte er glade for, at man fandt en hurtig løsning på udfordringen i forhold til at besætte den ledig skolelederpost. 

- At det samtidig i skikkelse af Jette Bech Mathiesen blev en person med både ledelseserfaring fra en friskole, lokalkendskab og internt kendskab til skolens kultur og ånd, gjorde blot løsningen endnu bedre, pointerer Lasse Hamer Hedeby.  

Og Jette er på alle måder et velkendt ansigt på friskolen i Hedegård. Hun startede i januar 1999 på skolen som musiklærer, og her var hun lærer og senere souschef på skolen frem til 2012, hvor hun tog det store spring fra Hedegård til Skovlund, hvor hun som leder var med til at starte Skovlund Friskole op.  

Som at komme hjem 

Her var hun skoleleder i 10 år, og i januar 2023 vendte hun så tilbage til Hedegård Friskole som musiklærer, vikar og timelærer. Og så er vi tilbage til den 9.  oktober, hvor hun trådte ind på skolen, hvor der på døren ind til skolelederens kontor nu stod ‘Jette Bech Mathiesen’.  

- Det var en virkelig dejlig fornemmelse. Det var ligesom at komme hjem igen, for skolen her har jo været med til at danne mig som menneske i de første 13 år, jeg var her. I det hele taget er jeg meget knyttet til ideerne og tankerne bag højskolerne og friskolerne, så jeg er på mange måder formet af høj- og friskoletanken. Jeg kender jo også kulturen og de ansatte her på skolen rigtig godt. Så jo, nu er jeg for alvor kommet hjem igen, fortæller Jette med et stort smil. 

 Jette Bech Mathiesen og skolebestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby ser frem til et godt og langt samarbejde omkring Hedegård Friskole. Foto: Jim Hoff

“Skolen har dannet mig som menneske” 

Jette bliver den 10. skoleleder i rækken, siden friskolen blev en realitet i 1961. Hun ryger dermed ind i de lokale skolehistoriebøger sammen med ledere som Anton Søgaard Jeppesen, Helge Troelsen, Erik Fuglsang, Børge Søgaard, Viggo Olsen, Per Jacobsen, Jens Erik Svane, Kaj Risager og Michael Borch. Og dermed også skolens første kvindelige skoleleder. 

Jette har via sine mange år som lærer og souschef på skolen selv været med til sammen med kollegerne, bestyrelsen og den daværende skoleleder, Kaj Risager, at skabe og forme kulturen og ånden på skolen. Og skolen har omvendt også været med til at forme Jette som menneske.   

Føler sig velkommen på fællesskabets skole 

- Jeg kender jo mange af de ansatte fra tidligere, og det er folk, der er præget af stor faglig nysgerrighed og engagement. Her går man ikke i stå, og man føler sig godt tilpas på et lærerværelse, der er præget af godt humør. Man føler sig simpelthen velkommen her på fællesskabets skole. Jeg er også fascineret af, at man er god til at fastholde de gode traditioner, der er oparbejdet gennem årene, samtidig med at man også er klar på fornyelse, siger Jette, der er ansat med titlen ‘konstitueret skoleleder.  

Det betyder, at hun ifølge vedtægterne til generalforsamlingen til foråret skal godkendes af forsamlingen, og det skulle ifølge Lasse Hamer Hedeby gå gnidningsløst.  

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Jette bliver stadfæstet som leder, lyder det fra bestyrelsesformanden. 

Gensidig tryghed 

Jette føler sig ud fra hendes historik, samt den udtalte opbakning fra skolebestyrelsen, tryg ved at sætte sig i skolelederstolen på skolen, og det er en tryghed, der ifølge Lasse Hamer Hedeby også går den anden vej fra både bestyrelsen og de ansatte.  

- Som skoleleder på en friskole har man mange kasketter på, hvor det handler om at få tingene til at lykkes. Jeg ser mig selv både som facilitator og cheerleader, og for mig handler det om at finde de bedste løsninger for børnene, forældrene og de ansatte her på skolen ud fra de givne rammer og muligheder, pointerer Jette.  

Vil have stor fokus på det pædagogiske 

Hun oplever Hedegård Friskole som en skole med et stort forældreengagement, hvor man ser skolen i Hedegård som et tilvalg og ikke et fravalg af andre skolerne i området.  

- Der er stor loyalitet fra forældregruppen, og netop fordi de har tilvalgt skolen her, oplever vi et stort engagement. Vi er som sagt fællesskabets skole, hvor der er plads til forskellighed både blandt børnene og forældrene. Jeg vil som leder have stor fokus på det pædagogiske, mens skolebestyrelsen står for visioner og strategi ud over den normale skoledrift. Og det er i et samspil mellem disse ting, at vi sammen skal udvikle og styrke skolen pædagogisk. Jeg har stor respekt for Lasse og hans kolleger i skolebestyrelsen, for det er en stor opgave at skulle håndtere de her ting, siger Jette. 

Handler om kontinuitet og stabilitet 

- Jeg har siddet i skolebestyrelsen i 6 år nu, og det er ikke et venstrehåndsarbejde. Der skal bruges tid og ressourcer på det her arbejde. Vi har i Jette en åben og imødekommende, dialogsøgende skoleleder, der klæder os på, så vi kan skabe kontinuitet og stabilitet både for børnene og de ansatte på skolen. Og det gælder for både bestyrelsen og Jette, at skolen altid er i centrum, siger Lasse.  

Jette oplever Hedegård Friskole som en veldrevet skole, så hun har ikke følt noget pres for store revolutioner og omvæltninger, da hun satte sig i lederstolen. Det handler i første omgang at finde sig til rette i den nye rolle og om at komme ind i alle arbejdsgangene i ‘maskinrummet’.  

At være friskole giver dynamiske og fleksible rammer 

- Skolen kigger ind i en spændende fremtid, hvor der jo forventes mange nye tilflyttere til området. Her skal vi være dygtige til at gøre opmærksomme på, at vi er her, og hvem vi er. Vi skal virkelig ud at markere os i forhold til de nye borgere og fortælle de gode historier herude fra, siger Lasse. 

- Vi er en friskole med de muligheder og de fleksible rammer, det nu engang giver i forhold til de kommunale folkeskoler. Vi har en flad organisationsstruktur, der betyder, at vi kan træffe hurtige beslutninger og handle hurtigt på dem. Vi er på et sted, hvor alle løfter i samlet flok, og det giver simpelthen nogle gode synergier. Vi er også funderet på en stærk kulturarv med en række gode faste traditioner som fælles morgensang, udlandsture, ture til København og en lang række samlinger med forældrene hen over året. Her blomstrer vi nede fra, og netop dette, er denne friskoles styrke, samtidig med, at vi inspirerer hinanden, siger Jette.  

Jette føler sig rigtig godt tilpas blandt eleverne og vil også dagligt sørge for at holde kontakten ved lige med de unge mennesker, selv om hun nu sidder i lederstolen på skolen. Foto: Jim Hoff

Fantastisk at være del af et stærkt fællesskab 

Hun fremhæver, at det bedste ved at være tilbage på skolen er, at hun oplever at være en del af et stærkt fællesskab med glade børn og kolleger. 

- De positive menneskelige kontakter giver så meget energi, og det er så dejligt at være sammen med en række mennesker, man kan dele sin begejstring med. Og så vil jeg godt pointere, at det at være skoleleder er et job, man aldrig bliver færdig med. Tænker også, at det at jeg valgte at tiltræde som timelærer/vikar i januar 2023 er ren karma, for nu sidder jeg jo her med verdens bedste job, konstaterer Jette med et stille smil. 

Hun overtager roret til et skoleskib, der pt. består af 132 elever og 18 ansatte plus skolelederen. Man kører med en klassekvotient på 16-18 elever pr. klasse, som eventuelt kan udvides til 20 elever[6] , hvis klassens dynamik kan rumme det. SFO’en har 46 børn.  

Her er plads til alle 

- Her kender børnene hinanden på kryds og tværs af årgange. De leger sammen og har som gruppe bare et fint fællesskab. Skolen er meget aktiv på Facebook, hvor vi fortæller om både små og store ting i vores hverdag, og så vil jeg gerne understrege, at Hedegård Friskole ikke er lukket land. Her er der plads til alle, og hvis man er blevet nysgerrig på skolen, så skal man bare kigge ud, så giver jeg gladeligt en rundvisning, pointerer Jette.  

I sidste uge var der infoaften omkring indskolingen på skolen, hvor man er begyndt at køre med samordnet indskoling. Her var der stor interesse og flot fremmøde fra interesserede forældre, kan både Lasse og Jette oplyse.  

Selvom hun nu bliver skoleleder, vil Jette indtil videre fortsætte med at undervise i musik – både fordi hun elsker faget og at være tæt på eleverne, og fordi hun på den måde kan bevare kontakten til, hvad der sker ude i klasseværelserne.

Man kan finde mere info om Hedegård Friskole HER