Karsten Juhler takker af efter 33 år i spidsen for Give Uddannelsescenter 

Centerlederen ved Give-Grindsted Uddannelsescenter Karsten Juhler inviterer til afskedsreception fredag den14. juni på Hjortsvangen 3 på Give Uddannelsescenter. Han er reelt gået på seniorpension fredag den 31. juni med sit virke efter 33 år som Mr. Uddannelsescenter – og det skal naturligvis markeres. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE: Det er en markant skikkelse både i bybilledet i Give og Grindsted, der i slutningen af maj måned takkede af og trak pensionistkortet. Siden 1991 har Karsten Juhler nemlig været leder for Give Uddannelsescenter – og dermed har han været med fra starten af.  

I 80’erne var det AOF med Peter Mogensen i spidsen, der tegnede undervisningsudbuddet for voksne i Giveområdet. Daghøjskolen oprettede også en afdeling i Give, og i 1991 kom Give Uddannelsescenter på kortet som en selvejende institution, hvor man havde Farre Skole som base i en del år. 

Fra Farre Skole til Østergade i Give  

På et tidspunkt rykkede uddannelsescentret/Daghøjskolen ind sammen med AOF i Østergade i Give, men da AOF gik konkurs i 2001, stod Karsten Juhler og hans stab man pludselig uden husly.  

-Her gik kommunen så ind og overtog bygningerne, og vi kunne dermed blive i Østergade. Vi skiftede navn og blev til Give Uddannelsescenter. I 2004 kom der en ny lov omkring dansk for voksne, og her var vi med i udbudsrunden, fik opgaven – og gjorde det godt. I 2005 startede vi op i Grindsted og Billund, og vi har i alt været 5 gange i udbud omkring uddannelsestilbuddet i Grindsted – og vundet det hver gang, fortæller Karsten. 

Rykkede ud på Hjortsvangen i 2013 

Løbende er tyngden af uddannelsescentret blevet flyttet fra Give til Grindsted, men i 2013 fik uddannelsescentret i Give for alvor nogle kvadratmeter at boltre sig på, da man flyttede ud på de 1200 kvadratmeter på Hjortsvangen 3, det tidligere landbocenter.  

-Der var der virkelig gang i den både med mange kursister og ansatte. I 2023 kom der så en ny lov, hvor det var et krav, at man skulle være tilknyttet arbejdsmarkedet for at gå på uddannelsescentret. Her mistede vi en del af vores grundlag, og det blev noget smalt her i Give. Det var svært at oprette hold, og vi følte os noget nedgraderet på delen med den almene uddannelse. Vores basispakker handler om dansk, matematik og engelsk – forberedende voksenundervisning og undervisning af ordblinde. Vi tager også ud til virksomheder og underviser deres medarbejdere, eksempelvis Månsson og Give Steel, fortæller Karsten. 

Han kan ydermere fortælle, at den store vækst den oplevede man mest i Billund Kommune, mens Give med sin placering i udkanten af Vejle ikke rykkede sig ret meget. Og det var med Karstens ord rigtig skidt. 

Coronaen tæt på at lukke uddannelsescentret 

I perioden 2020-22 var uddannelsescentret for alvor ramt af krise. Her var det coronapandemien, der lukkede alt ned. Også skolen og uddannelsescentre. 

-Det var virkelig en barsk omgang. Vi styrtblødte og mistede i den forbindelse mange kursister. Jo, vi havde da undervisning via Teams osv., men vi prioriterer det fysiske møde med mennesker meget højt. Vores medarbejdere er virkelig gode til den mellemmenneskelige del. Men som sagt så betød coronaen, at vi mistede momentum. Det gjorde virkelig ondt, og jeg troede faktisk, vi skulle lukke – men vi overlevede, og det er takket være vores gode medarbejdere, siger Karsten. 

Og så boomede det efter coronaen 

I 2020-22 ramte man så bunden, men efter at samfundet atter kom ud af coronaens ubarmhjertige håndjern blev uddannelsescentret ramt af et regulært boom.  

-Efter at have været spærret inde så længe, kom folk i den grad ud i samfundet igen - også her til uddannelsescentret. Ikke mindst udlændingene, kom der mange af. Vi er på mange måder deres primære netværk, og når samfundet så brutalt lukker ned, så har de ikke andet. Derudover er der også kommet en del ukrainere til i forbindelse med krigen i landet – vi havde dem også før krigen, men nu er der kommet en del flere til. 

- Og så ser vi nu en helt ny gruppe, der vender sig mod os. Det er udlændinge, der har været her i mange år, men som endnu ikke har lært dansk. Nu vil deres virksomheder så gerne betale for, at de lærer dansk, fordi de er blevet vigtige medarbejdere i virksomheden, og fordi de eventuelt indtræder i lederstillinger. Mange har også fået en del familie herop, så det er en stor gruppe, der nu er kommet ind under vores vinger, siger Karsten.  

 

Den 31. maj havde Karsten Juhler sidste arbejdsdag som leder af Give-Grindsted Uddannelsescenter. Foto: Jim Hoff

Går på pension af helbredsmæssige årsager 

I starten af 2023 meddelte han sit stop, men han ventede med at effektuere det, til det nye center var etableret i det tidligere Netto i Grindsted.  

-Nu er der styr på alt det praktiske med det, der er styr på det økonomiske, der er 50 ansatte, så det kører, og nu føler jeg det er ok, at overlade butikken til andre. Det bliver uddannelseskonsulent Lene Krabbe, der træder ind som konstitueret leder i en overgangsperiode, forklarer Karsten  

Han stopper af helbredsmæssige årsager, og vurderer at der nu skal nye kræfter til. 

-Det har været hårdt at være leder de sidste år, også for hårdt. I alt har jeg været med gennem 3 kæmpestore kriser, og nu ser det heldigvis godt ud igen. Men den slags slider, så nu takker jeg af. Det har været 33 virkelig interessante år med mange store glæder. Dejligt at se hvordan vi har kunnet påvirke mange kursisters liv i positiv retning, dejligt at se dem gå herfra med lys og glæde i øjnene og den rigtige vinkel på hagen. Den slags giver god energi, pointerer den nu tidligere 63-årige centerleder.  

Står gerne til rådighed 

Men helt slut med Karsten Juhler sog Give Uddannelsescenter behøves det ikke være.  

-Jeg står gerne til rådighed, og jeg vil gerne være behjælpelig i det omfang, der måtte være brug for det. Men ikke som leder, det kan jeg ikke holde til mere. Nu skal jeg lige bruge et par måneder på at puste ud, få styr på alt det papirmæssige omkring pensionen, og derefter skal de nok forvente af få en del besøg af mig både her i Give og Grindsted, Billund og på Kulmosegård lidt udenfor Grindsted - vores nu i alt fire afdelinger, siger Karsten, der oprindeligt er fra Vejle, men som i dag bor i Give. 

Receptionen den 14. juni starter klokken 12.30, og det er på Hjortsvangen 3.