Faglige og sociale gevinster: Samordnet indskoling bringer eleverne og lærerne tættere på hinanden

På Hedegård Friskole har man ved starten af det nye skoleår indført konceptet ‘samordnet indskoling’ for børnene i 0. og 1. klasse, hvor de i alt 32 børn både tilhører en stor fælles gruppe fagligt og socialt – og hvor de også har deres egen klasseidentitet. Læs her mere om fordele og gevinster ved dette koncept.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  
 

DET GODE SKOLELIV: I Rom har man den Spanske Trappe, men på Hedegård Friskole har man noget, der er endnu bedre, og frem for alt, endnu mere charmerende og livsbekræftende: Her har lærere og forældre nemlig i tæt samarbejde bygget en ‘samlingstrappe’ til de i alt 32 børn i børnehaveklassen og 1. Klasse.  
Og hvorfor nu det? Jo, den fine trappe er simpelthen det daglige samlingspunkt for det nye pædagogiske koncept, som skolen har indført i dette skoleår. Konceptet hedder ‘samordnet indskoling’, og de pædagogiske og sociale tanke bag konceptet vender vi tilbage til lidt senere.  

Daglig trappesamling  

Avisens udsendte havde tirsdag den stor ære og glæde at være en del af dette fine tiltag, hvor det var børnehaveklasselærer Henriette Hamer Hedeby og lærer Karina Østergaard Vingborg, der førte an i og guidede de herlige unge mennesker gennem eftermiddagens program.  

Som det allerførste blev eleverne fra de to klasser samlet på den indledningsvist omtalte trappe. Her har børnene faste pladser med deres navne og ansigter påsat trappen, så de hver gang ved, hvor de skal sætte dig. Overskueligt, konfliktfri og genkendeligt. Lige efter den pædagogiske håndbog.  

Familiepræsentation  

Herefter præsenterer Karina børnene for den næste gode times program, der indledes med makkerlæsning på tværs af de to klasser. Dette afløses af en fin seance, hvor 2 af børnene, i dag var det Idamarie og Cornelius, tager deres i sommerferien producerede familietegning ned fra væggen, hvor den hænger i glas og ramme.  
De to børn fortæller så om deres familie, deres kæledyr, fritidssysler osv. Og de andre børn lytter opmærksomt og interesseret – og byder med ind med lidt ekstra info, for efter en god måneds skolegang er man nemlig begyndt at kende hinanden.  

Herefter går de to klasser ind i hver sin klasse, hvor 1. klasse har engelsk med Henriette, hvor børnene spiller “Go Fish”, mens 0. klassebørnene har læsning med Karina.  
Det hele foregår i en god, harmonisk og dejlig konfliktfri tone, hvor børnene trives i hinandens selskab, og man fornemmer klart, at de her føler sig som én gruppe og interagerer fint med hinanden.

Idamarie fortæller her sødt og åbent om sin familie - en fast tradition i den samordnede indskoling, at man lære rhinanden at kende på denne fine måde. Foto: Jim Hoff

Tryghed og genkendelighed i højsædet

Efter den fine oplevelse sammen med de søde venlige og meget åbne børn er det tid til en snak med Karina, Henriette og skoleleder Michael Borch, hvor de folder tankerne bag den samordnede indskoling ud.  

- Ved at lave samordnet indskoling med børnehaveklassen og 1. klasse opnår vi en række både pædagogiske og sociale fordele. Der er altid mindst to voksne omkring gruppen. Det giver en ekstra frihed til og mulighed for at give ekstra opmærksomhed til enkelte elever eller mindre elevgrupper. Det kan være både af faglige eller sociale årsager. Det er med til at skabe tryghed og en vis ro i den samlede gruppe – og så er det også en stor fordel for både børnene og de voksne, der er tilknyttet gruppen, at det er de samme voksne, som børnene møder i de fleste af dagens lektioner. Det skaber både pædagogisk og sociale tryghed og genkendelighed, forklarer Karina og Henriette.  

Husker bevidstheden om egen klasse  

Man er fra skolens side meget bevidste om, at børnene både lærer at opfatte sig som en del af en større gruppe, men at de også samtidig får en klar bevidsthed om at også har deres egen klasse.  

Den store gruppe er sammen i en stor del af timerne, men i billedkunst, idræt, matematik og leg og lær timerne er de delt ud i deres faste klasser.  
Skolen har tidligere kørt med niveaudelt undervisning, men ved at bruge samordnet indskoling, virker det mere logisk og lige til at arbejde med.  

Karina og Henriette fortæller her børnene om dagens program. Foto: Jim Hoff

En stor fordel pædagogisk og socialt  

Ved at være minimum to voksne fast tilknyttet gruppen, nogle gange er der også tilknyttet en pædagog fra SFO’en, får man mulighed for at lave differentieret undervisning i mindre hold, hvor man rammer børnene på det niveau, de befinder sig, f.eks. i forhold til læsning. De voksne, der er tilknyttet gruppen, er ligeværdige.  

- Det gør det hele meget mere fleksibelt og funktionelt, at vi ikke har fastlåste funktioner i forhold til eleverne, men at vi begge kan navigere bredt både fagligt og socialt i forhold til børnene. Hvis den ene lige er i gang med lidt problemløsning med et par elever, kan den anden bare køre undervisningen, så den store gruppe kan komme i gang. Det kan for eksempel godt være lidt hektisk om morgenen, hvor nogle af børnene lige skal have lidt ekstra hjælp til at lande. Det klarer den ene af os så, mens den anden sætter gang i dagens program, så de andre børn ikke skal sidde og vente og blive urolige, siger Henriette og Karina.  

Forældrene har taget godt imod konceptet  

Michael Borch fortæller, at man naturligvis fra skolens side har informeret forældrene i de to klasser om dette nye pædagogiske greb. Og at der hos enkelte altid vil være en sund og naturlig skepsis, når man byder ind med nye pædagogiske tiltag.  

- Vi har inden skolestarten gjort rede for de pædagogiske fordele ved den samordnede indskoling, og i sidste uge havde vi et forældremøde, hvor vi fik positive tilbagemeldinger fra forældregruppen. De føler, at deres børn bliver set og hørt, de får glade børn hjem fra skole, og det er jo et godt tegn, når vi modtager glade børn - og sender dem glade hjem. Så det er jo noget, der fungerer godt, konstaterer skolelederen.  

Han pointerer også, at den samordnede indskoling er med til at give en rigtig god overlevering fra 0. til 1. klasse.  

- Overgangen fra 0. til 1. klasse bliver mere rolig og glidende, og så er der også den fordel, at børnene i 1. klasse med dette her tætte bånd mellem klasserne er med til at vise vejen frem for deres mindre kammerater - både fagligt og socialt. De store af børnene oplever også, at når de har lært noget, så bliver de i stand til at give det videre – og det vokser de jo også af personligt, pointerer Michael Borch. 


 

Så er der makkerlæsning - også en fast del af programmet i den samordnede indskoling. Foto: Jim Hoff

Tutorordning – og det virker godt  

Skolen påtænker til næste år at forsætte med samordnet indskoling mellem 0.-1. klasse, som den gode start, og glidende overgang til skolelivet, og på sigt udvide ordningen til 2. og 3. klasse, for at styrke fællesskabet på tværs af klasserne. Og meget apropos den pædagogiske gevinst ved at større elever hjælper deres mindre kammerater, så kører skolen også med en tutorordning, hvor eleverne i 6. kasse er tutor for en elev i 0. klasse, mens eleverne i 7. klasse er tutor for en elev i 1. klasse.  

- Det fungerer både i det daglige både med sociale og faglige ting, de store hjælper de små på legepladsen, de hjælper med at komme afsted med bussen. Og det giver en tryghed for de mindste elever, at de ved, at de har en “barnepige”, der er med til at hjælpe dem og passe på dem. Når vi har emneuger og andre fællesaktiviteter, er de store også med til at hjælpe deres mindre venner, og det er en ordning, der fungerer rigtig godt, fortæller Michael Borch.  

Dagen starter med læsebånd for alle  

Skolen starter op hver dag med et såkaldt læsebånd, som kører fra 8.00 til 8.20 - og det gælder for alle kasser. Det handler helt konkret om faglig læsning, og det er også med til at give en god og rolig start på skoledagen.  

- Pulsen kommer ned, børnene sidder ned, og så kan vi stille og roligt forklare dem om dagens program. Her arbejder vi med oplæsning, de 120 ord, rim og remser, og vi skal snart til at arbejdet med begrebet ‘traditioner’. Derudover får vi nogle gode snakke om  
helt almindelige hverdagsting, og giver den vej rundt børnene nogle begreber, der er med til, at der er større genkendelighed i deres hverdag, fortæller Karina og Henriette.  

Skolen har for øvrigt i en del år kørt en fast mobiltelefonspolitik.  
- Hver morgen afleverer eleverne deres smartphones i en kuffert, der opbevares i klassen. Her låses telefonerne nede indtil sidste time. Telefonerne kan dog findes frem i tilfælde af, at de skal bruges i forbindelse med undervisningen. Og det fungerer upåklageligt - både elever og forældre er tilfredse med denne ordning, pointerer Michael Borch.

Du kan se fotos fra timerne med børnene i den samordnede indskoling lige HER