Her er målet at skabe modige samfundsduelige verdensborgere der gør sig umage

Karlskov Friskole kunne i år fejre 20-års fødselsdag i august måned, og der er løbet en del vand gennem åen, siden skolen officielt slog portene op 4. august 2003. I dag hedder skolelederen Per Nedergaard Rasmussen, der går 143 elever fra 0. til 9. klasse, og torsdag den 2. november inviterer skolen til åbent hus og indskrivning. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

KARLSKOV: Torsdag den 2. november afholdes der Åben Skole på landets friskoler, og her er friskolen i Karlskov naturligvis også med på plakaten. Det er hensigten, at man på den måde kan vise skolen frem for forældre og andre interesserede, så de kan danne sig et indtryk af skolen og se, hvad det i virkeligheden er for en størrelse sådan en friskole. 

-Vi vil udover at invitere bredt ind også samle de forældre og førskolebørn, der har tilmeldt sig hos os næste skoleår. Da vi jo ligger ude midt på landet og som sådan ikke her større by at trække elever fra, henter vi vores elever fra en 4-5 forskellige områder, så vi giver her forældre og børn en mulighed for at de kan hilse på hinanden og sige hej – og meget gerne her danne de første gode relationer. Det er fedt, der kommer nogle folk, der overvejer skoleskifte hertil og folk, der er nysgerrige på, hvad det er for en skole, vi har her – og vi har jo også en del tilflyttere her på egnen, som kan have gavn af at se og opleve skolen, forklarer Per Nedergaard Rasmussen, der har været leder på friskolen i Karlskov siden sommeren 2022.  

Per Nedergaard Rasmussen har været leder på friskolen i Karlskov siden sommeren 2022.Foto: Jim Hoff

Direkte og ordentlig kommunikation 

Han understreger, at friskolen i Karlskov er forældrenes skole, og at man også til åbent hus dagen vil forsøge at så de første frø, der får forældregruppen til at føle ejerskab og ansvar for skolen. Det bliver en række forældre og folk fra skolebestyrelsen, der kommer til at guide de nye forældre og andre eventuelt friskolenysgerrige gæster rundt på skolen, ud fra devisen om, at al kontakt og kommunikation skal foregå i øjenhøjde fra forældre til forældre.  

-Det er også sådan, vi skal kommunikere her på skolen. Jeg beder mine lærere om, at de søger den direkte kontakt til folk. Ved min tiltrædelse bad jeg dem om at skrive mindre og ringe mere til forældrene. Det er et bedre udgangspunkt for en ordentlig dialog, og det er en god ting, at vi opdrager forældrene til, at vi taler meget mere sammen om tingene – og at kommunikationen er ordentlig begge veje. Ligeledes er vi også meget opsatte på at fastsætte en SoMe-politik for skolen. Det er vigtigt i forhold til at skabe en positiv kultur, pointerer Per Nedergaard Rasmussen.  

Skolen har 23 lærere, vikarer inklusive, og en del af lærerne har også timer i SFO’en for at skabe genkendelighed mellem lærere og elever på tværs af årgangene, og for at lærerne den vej rundt bliver en del af det store fællesskab.  

Tudser, trolde og totter 

På Karlskov Friskole har man en politik, der siger maks. 20 elever pr. klasse, og i indskolingen (0.-3. klasse) kører skolen med 3 grupper: Tudserne, Troldene og Totterne. Her arbejder man med integrerede hold, hvor eleverne er blandet på tværs af aldersgrupperne.  

-Vi arbejder også på alderssvarende hold samt på fagligt niveauinddelte hold. Det handler om at møde børnene på deres niveau med en meget fleksibel og differentieret undervisning. På den måde kan vi tilgodese såvel den fagligt dygtige elev, og de elever som har brug for mere hjælp i undervisningen. Det tilgodeser en hensynsfuld skolestart med stor tryghed for den enkelte elev, og det er en model, som vi har gennemført fuldstændigt fra dette skoleår. Og det er jo netop en af fordelene ved at være en friskole, at vi er handlekraftige og kan indføre de her nye koncepter – og som det er vigtigt at understrege at sige, at forældrene har taget godt imod, fortæller Per Nedergaard Rasmussen og fortsætter:  

- Apropos indskolingen kører vi med en politik om kun at have 15-18 elever pr. gruppe. Her vurderer vi, at 20 elever er for meget i forhold til elevernes trivsel og den gode skolestart.  

-Vi har selvfølgelig også elever med udfordringer her på skolen, og her har vi den dynamik og fleksibilitet i tingene, at vi kan justere gruppestørrelsen alt efter behov i forhold til elever med forskellige udfordringer, siger Per Nedergaard Rasmussen.  

Modige børn, der gør sig umage 

Skolen kører med nogle grundværdier, der hedder fællesskab, faglighed og fordybelse, og dem har Per tilladt sig at oversætte til sit eget grundtvigsk inspirerede sprogbrug. 

- For mig er det kerneværdier, at vi arbejder med at gøre børnene til gode kammerater, at vi lærer dem at gøre sig umage, og at vi understøtter dem i at være modige. Vi skal udvikle børn, der kan, tør og vil i en kaotisk tid. Her er det især mit personlige mantra, at vi skal fremelske modige børn. Eksempelvis træner vi i, at alle børn synger med til morgensang, vi skal lære børnene at stille sig frem og være rolige ved det, netop fordi de er i et trygt miljø. Disciplin og struktur er også selvfølgelige størrelser i pædagogikken, men her synes jeg også, at det er vigtigt, at eleverne har holdninger til tingene. 

- Vi dyrker jo netop fællesskabet på tværs af alle klasser/årgange, så elever i 9. klasse lærer at tage ansvar for de små i indskolingen eksempelvis i vores temauger, og det betyder også, at de mindre børn får gode relationer til de ældre børn, fordi de kender hinanden på kryds og tværs.  

Husk at rose de elever der kæmper hårdt med tingene 

Per Nedergaard Rasmussen har også det interessante syn, rent pædagogisk, at man skal huske at væres stolt af og give anerkendelse til de elever, der har ganske svært ved tingene rent fagligt, men som kæmper sig op til eksempelvis et 2-tal i et fag.

-De elever skal vi altså også huske at anerkende, såvel som vi næsten pr. automatik roser de elever, der scorer tocifrede karakterer, pointerer skolelederen, som afslutningsvist med et smil leverer dagens fine overskrift:  

- Her på Karlskov Friskole er det målet at skabe modige samfundsduelige verdensborgere, der gør sig umage! Den melding ville salig Grundtvig uden tvivl have bakket 100 procent op om. 

Per Nedergaard Rasmussen glæder sig som sagt til at hilse på forhåbentlig mange gæster, når skolen den 2. november fra klokken 16.00-17.30 holder åbent hus. 

Man kan finde mere info om skolen på www.karlskovfriskole.dk  

 Stort set alle eleverne var på scenen, da Karlskov friskole afholdt musicaluge tilbage i april måned. Foto:Jim Hoff