Nyt blod: Give Handel og Erhverv har sat ny bestyrelse sammen

Mandag den 26. februar blev der afholdt generalforsamling i Give Handel & Erhverv i de hyggelige lokaler i caféen i Give Golfklub. Efter formandens beretning og fremlæggelse af regnskabet var der valg til bestyrelsen, der fik 3 nye medlemmer ind. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BUTIKSLIV: Give Handel & Erhverv går ind i 2024 med en nysammensat bestyrelse, hvor det både blev til et opsigtsvækkende comeback, et farvel til en markant skikkelse i butikslivet samt et hjerteligt velkommen til nyt, ungt friskt blod. 

Efter at Maiken Nørtoft, RealMæglerne, blev valgt til aftenens dirigent, var det formand Hanne Lund, der fremlagde sin beretning for de på aftenen fremmødte medlemmer. 

Succes med foreningernes dag 

Hun kunne berette om et år med masser af aktiviteter i byen fra GHEs side lige fra Børne Robinson til Black Friday og juleshopping og meget mere, alt sammen aktiviteter, der med Hannes ord handler om at udvikle byen og at gøre Give til den absolut foretrukne handelsby. 

- Et af de nye tiltag var Foreningernes Dag. Et tiltag vi har sat i søen for at forsøge, at skabe endnu mere sammenhold i byen og vise hvor bredt spektret er for hvad man har muligheder for at deltage i. 21 foreninger deltog og det var vi rigtig godt tilfredse med — også foreningerne gav udtryk for, at de var glade for på denne måde at få et udstillingsvindue af, hvad de har at byde på, fortæller Hanne Lund. 

 

Foreningernes Dag var et godt tænkt tiltag, der gav de lokale foreninger mulighed for at shine i midtbyen. Og det gjorde de! Foto: Jim Hoff

Skræmmende godt med halloween 

Nogle af de gode og helhjertede tiltag blev desværre ramt af dårligt vejr, men til gengæld var der fuld opbakning til de to gange skulpturfestival, ligesom de forskellige events op til jul også havde stor tiltrækningskraft. 

- Et andet nyt tiltag udover Foreningernes Dag så også dagens lys i 2023, nemlig foreningernes dag som blev afholdt den 1. september. Efteråret bød på Halloween med en flot pyntning af byen. Udover pyntningen var der spøgelseshus på Torvet, oplæsning af uhyggelige historier og ikke mindst bidrag fra Tovecafeen med mad med masser af uhygge. Vi må erkende at halloween bliver større og større rundt om os — så denne uhygge må vi pleje, konstaterer formanden.  

Black Friday og børn i byen 

Med hensyn til Black Friday var der masser af ros fra formanden til de to ildsjæle i BF-udvalget, Maiken Nørtoft, RealMæglerne og Claus Villumsen, Brugsen. 

Black Friday den 24. november blev klaret rigtig flot af Claus og Maiken. De formåede at få hele byen til at bakke op omkring aktiviteten og selvom man kan synes at Black Friday er en måde at give varerne til alt for billige priser kun en måned før jul — ja, så er det bare en dag som vi af konkurrencemæssige hensyn er nødt til at være med på. 

Hanne kunne også fortælle, at det er en strategi fra GHEs side, at man her gang man afholder aktiviteter i byen, forsøger at tænke børn og unge ind i projekterne.  

- Det er nærmest blevet en tradition, at vi inviterer børnehaverne og førskolebørnene til vores kunstfestivaller. I år havde vi en fest, da cirka 200 børn i sommers lavede perleplader og til isskulpturfestivallen pyntede juletræet på torvet med deres hjemmelavede julepynt. 

 

Give Handel & Erhverv er rigtig gode til at involvere børn i de aktiviteter, der bliver stillet på benene i bymidten. Og det er med til at skabe en masse liv og glade dage. Foto: Jim Hoff

Så fik vi lige en ny avis 

Foreningen afholdt i 2023 to medlemsmøder hen over året. Det første blev holdt på Diagonalkroen med fokus på BID samarbejdet, hvor GHE også i 2024 har fået bevilget 75.000 fra af Vejle Kommune. 

Så kom Hanne ind på det, hun kaldte ‘en af de store begivenheder i 2023’.  

- I maj måned gik Vores lokalavis i luften. Det er virkelig et privilegium for en handelsstandsforening at have et medie, der vil byen. Vi er nu rigtig glade for den avis vi nu har fået. Vi synes absolut, det er den rigtige, og vi sætter stor pris på den måde Søren og Jim altid bakker op om det, vi går og laver. 

-I december måned lavede de en julekalender, hvor butikkerne fik mulighed for at byde ind på en låge. En rigtig god reklame, hvor virkelig mange spillede med og ad den vej fik set reklame for byens butikker. 

I 2024 vil GHE mere målrettet køre Facebook-reklamer for byens handelsliv. Kampagner som vil afløse de radioreklamer, som foreningen har valgt at holde en pause med. 

Byudvikling og problematikken omkring campingpladsen 

Give Handel & Erhverv er i løbende dialog med Vejle Kommune, hvor man bl.a. har haft besøg af borgmester Jens Ejner Christensen og flere fra forvaltningen til et åbent møde, hvor man kunne få dialogen om byen.  

- Der har også været afholdt møder med vores deltagelse omkring den grønne udvikling. Jeg sidder med i erhvervskontaktudvalget, hvor centerbyerne og City Vejle mødes med flere byrådspolitikere samt forvaltningen, for at sikre, at det er hele kommunen der udvikles, oplyser Hanne Lund, der også kom ind på udviklingen, eller mangel på samme, omkring Give Camping 

-Give Camping, har naturligvis fyldt meget i løbet af året. Desværre gik det sådan, at forpagterparret flyttede videre til en ny destination. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om vi får en ny forpagter til sæsonen. Det betyder mange overnatninger og turister til byen — så jeg håber det lykkes. 

Hanne kom ind omkring udviklingen af midtbyen, hvor det går lidt småtrægt med tingene. Hun kunne fortælle, at der er søgt om midler fra RealDania.  

- Jeg har så sent som i fredags været til møde hos Vejle Kommune hvor jeg endnu en gang har italesat vigtigheden af, at vi kommer i gang. Vi har derudover et tæt samarbejde med Give Udviklingsråd og Skulpturby Give, hvor vi fastholder at mødes en gang i kvartalet, for at se hvor det giver mening, at vi samarbejder. Herudover har vi faste møder omkring branding af byen. 

 

Handelsstandsforeningen tog på generalforsamlingen afsked med bestyrelsesmedlem Marianne Dragsbæk (th.), der virkelig har taget en for holdet i bestyrelsen  flere omgange. Foto: Jim Hoff

- Ja, det ER nødvendigt med mange aktiviteter i byen 

I forhold til GHEs virke og store aktivitetsniveau stillede en person for nyligt spørgsmål ved, om det “egentlig var nødvendigt at lave så mange ting for at tiltrække kunder til en by som Give?” 

Og det havde jeg et meget klart svar på. Ja, det er nødvendigt hele tiden at gøre os "lækre" for kunderne. For at kunne blive ved med at løfte denne store opgave bliver vi nødt til at stå sammen. Husker I Champions League finalen i fodbold i maj 2005? Liverpool var bagud 3-0 mod AC Milan ved pausen. Når man i den grad er bagud på points, så skal der noget til at rejse sig. Men i dette tilfælde rejste Liverpool sig i pausen og viste, at når man rykker sammen og kæmper, ja, så kan det altså lykkes at vinde! 

- Vi vil vinde titlen som den bedste handelsby — så vi må stå sammen og kæmpe for det. Det er jeg sikker på, I er med på, for jeg oplever jo også, at langt de fleste medlemmer som en helt naturlig ting er indstillede på, at vi hjælper hinanden. 

Så derfor: Tak fordi I altid er med til at hjælpe og sjældent siger nej når jeg spørger, lyder det anerkendende fra Hanne Lund med denne fine analogi til sportens verden, hvor netop sammenhold er vejen frem, hvis man vil på podiet. 

 

Her har vi den nykonstituerede bestyrelse i Give Handel & Erhverv. Fra venstre: Suppleant Heidi Nørbo Rasmussen, næstformand Søren Grunnet, Lars Secher, formand Hanne Lund, suppleant Casper Juhl, og kasserer Martin Tirsgaard. Ikke på billedet: Ulla Kristensen, sekretær. Foto: Jim Hoff

Farvel til Marianne, goddag til Søren 

Efterfølgende blev regnskabet, det så rigtig godt udm fremlagt og godkendt, og så var der som indledningsvist skitseret valg til bestyrelsen.  

Her forlod Marianne Dragsbæk bestyrelsen efter i årevis ta have løftet mange forskellige opgaver, både som formand og almindeligt medlem. Her var der en flot tale og en flot buket fra formanden, som for øvrigt var på valg, men som efter at have tænkt det hele godt igennem valgte at genopstille – og som blev genvalgt med fortjente klapsalver. Hun leverer bare et kompetent, kæmpestort og uundværligt stykke arbejde for GHE. 

I stedet for Marianne Dragsbæk blev Søren Grunnet, indehaver og salgschef på Vores LokalAvis valgt ind, og så kom der i skikkelse af Heidi Nørbo Rasmussen (Give Boghandel) og Casper Juhl (Din Tøjmand) nyt, ungt frisk blod ind i bestyrelsen idet disse to herlige unge mennesker blev valgt som suppleanter.