160 grønne fingre klar til at passe godt på campingpladsen 

Onsdag præsenterede den nye lejrchef på Give Camping, Brian Christiansen, det koncept, der skal fremtidssikre driften af campingpladsen i Give. Et koncept der kalder på lokal sammenhængskraft og frivillig arbejdskraft i form af den nye forening De Grønne Fingre. Der afholdes stiftende generalforsamling den 17. april kl. 19.00 i cafeteriet på campingpladsen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

BYUDVIKLING: 22 borgere mødte op, da Give Udviklingsråd og Give Campings nye lejrchef Brian Christiansen fra Tørring havde indkaldt til møde i cafeteriet på campingpladsen, dels for at orientere om setuppet bag Give Camping, dels for at rekruttere folk til den nye forening De Grønne Fingre. 

Efter en velkomst ved Lars Utoft, Give Udviklingsråds næstformand, fik Brian Christiansen ordet, og han redegjorde indledningsvist for det nye koncept, der fundamentalt skal drifte og løfte Give Camping ind i fremtiden.  

Allerførst fik vi en fortælling om, hvordan han var havnet i campingverdenen. 

Fra formand i udviklingsråd til lejrchef 

- Jeg har i mange siddet som formand for udviklingsrådet i Tørring, og da vi for nogle år siden oplevede problemer med at fastholde en stabil drift af campingpladsen, involverede jeg mig i bestyrelsesarbejdet. Vi måtte gennem en stormfuld periode med hurtigt skiftende lejrchefer, og det endte så med, at jeg godt kunne se mig selv som lejrchef på campingpladsen.  

- Men det er en lille plads ved en mindre by, så det er svært at få sådan en plads til at løbe rundt, og så var det jeg fik ideen om Dansk Camping Management, hvor man samler flere mindre pladser under et. Jeg blev inspireret til ideen fra min tid som hoteldirektør hos Danland, hvor man netop også samlede flere mindre feriebyer under ét management for at få det til at køre rundt. Det fungerede, og det er det koncept jeg i bund og grund vil overføre til Dansk Camping Management.  

 

Brian Christiansen fra Tørring er den nye lejrchef på Give Camping, og han ser frem til samarbejdet med De Grønne Fingre, der skal stå for vedligehold af det udvendige på campingpladsen. Foto: Jim Hoff

Give og Tørring Camping med i Dansk Camping Management 

Lige her og nu er der to pladser med i konceptet, pladsen i Tørring og den i Give, og på sigt er det Brians hensigt, at der skal være 8-10 pladser med i konceptet for at opnå en vis økonomisk bæredygtighed. 

- Og så kan det jo også være, at det kan kaste en lille løn af sig til mig, lød det fra Brian Christiansen med et skævt smil.  

Pladsen bliver en elektronisk/digital plads, hvor man booker sin plads online, får en kode, som man så taster ind, når man ankommer. Man vil blive mødt af et stort infoskilt, der viser, hvilken plads man har booket, og hvor den ligger. Det bliver Brians søn Carl, der er uddannet multimediedesigner, der kommer til at facilitere pladsens SoMe-afdeling og bookingsystem.  

Så kom Brian Christiansen ind på selve konceptet omkring De Grønne Fingre, et velkendt koncept, der har kørt i Tørring i nogle år med succes.  

Udvendigt vedligehold og kontaktskabende 

De Grønne Fingre er en forening, hvor en række frivillige vedligeholder campingpladsen udvendigt – og får en vis procentdel af omsætningen til klubklassen i løn. 

- Arbejdsopgaverne består i at holde pladsen, der skal rives, fejes, klippes hæk, slås græs og tømmes affald. Jeg stiller maskiner til rådighed, havetraktor osv. Jeg vurderer, at der skal lægges tre mandetimer pr. dag herude i sæsonen, og jo flere I er, desto mere fleksibelt kan I jo planlægge jeres arbejdskalender. Jeg vil også godt pointere, at de frivillige ikke skal gøre rent indvendigt på toiletter osv. Der hyrer jeg et firma, der hedder Clean Team.

- Og så er det vigtigt at understrege, at I kører arbejdsopgaverne som I vil, I fordeler selv opgaverne, bare I overholder aftalerne. Når vi går ind i det her sammen er det som et team, hvor vi behandler hinanden med respekt, betoner Brian Christiansen.  

De Grønne Fingre skal også være med til at skabe liv på pladsen og gerne skabe kontakt til folk på pladsen og skabe kontakt mellem campisterne og byen.  

-Det er vigtigt, at campisterne også bruger byen og byens butikker, det er med til at holde gang i byen. Vi skal undgå ledige lokaler i bymidten, og her kan en velfungerende campingplads bestemt betyde noget, siger Brian Christiansen. 

 

16 af de 22 fremmødte ved dagens møde i cafeteriet på campingpladsen meldte sig under fanerne i De Grønne Fingre. En arbejdsgruppe vil nu snarest indkalde til stiftende generalforsamling. Foto: Jim Hoff

Får 5 procent af omsætningen til foreningskassen 

Han understreger, at De Grønne Fingre ikke skal arbejde gratis, selv om de er frivillige.  

-Der vil blive indbetalt 5 procent af campingpladsens omsætning til foreningskassen. Og I bestemmer selv, hvordan I vil bruge pengene. I kan vælge at støtte gode formål i byen, I kan afholde en julefrokost osv. Det styrer I 100 procent selv. Mht. Udviklingen af selve campingpladsen, så ligger det 100 procent i mine hænder. I skal ikke sende penge tilbage til campingpladsen. Fra starten af kan jeg råde over en del af den gamle træningsbane, og kommunen har lover, at der bliver lagt strøm ind til de sidste pladser til efteråret, så hele banen bliver til rådighed for campisterne. 

Derudover kunne Brian også oplyse, at han etablerer 6 pladser til autocampere på p-pladsen ved siden af petanquebanen ved indkørslen til campingpladsen. 

16 personer er klar til at få grønne fingre 

Ud af de 22 mødedeltagere gav de 16 tilsagn om at de gerne vil være med i De Grønne Fingre, og dermed er de første 160 grønne fingre meldt klar. Der blev på dagen nedsat en arbejdsgruppe bestående af Børge Christensen, Kurt Vemmelund, Kirsten Pedersen og Ivan Nielsen, og de skal nu løbe vedtægterne igennem og pudseformuleringerne til, ligesom de også får til opgave at indkalde til stiftende generalforsamling i den nye forening. 

Af andre faktuelle ting blev det nævnt, at Vejle Kommune ufortrødent kører drift og vedligehold af svømmebadet, legepladsen er ligeledes en kommunal opgave, og så blev det vendt nogle planer om, hvordan man kan anvende minigolfbanen – og hvordan der også kan tjenes lidt håndører der.  

Tæt på at lande en bestyrer til cafeteriet 

Et andet særdeles relevant spørgsmål handler om kiosken og cafeteriet. En campingplads uden disse faciliteter er lige så relevant som et friluftsbad uden vand, så her arbejdes der ifølge Lars Utoft stenhårdt på at lande en bestyrer. 

-Vi er i tæt og konstruktiv dialog med en meget interesseret person, der kan og vil drive cafeteriet. Jeg håber og tror, at det kan falde på plads inden for 2-3 uger, og lykkes det, så får vi virkelig et interessant setup her i cafeteriet, som både vil komme campingpladsen og byen til gode, siger Lars Utoft.  

 

Lars Utoft, der er næstformand i Give Udvilingsråd pog dybt involveret i processen med at få Give Camping og Cafeteria på skinner igen, kunne oplyse, at man er tæt ved at lande en aftale med en ny bestyrer til cafeteriet. Foto: Jim Hoff

Forventet åbning den 8. maj 

Brian Christiansen forventer at åbne pladsen den 8- maj, altså lige op til Kristi himmelfartsferien, og hans ambition er at levere et professionelt setup, hvor man bevarer status som 2-stjernet campingplads.  

-På sigt skal der udvikles på pladsen, Jeg håber på, at vi i 2025 kan etablere hytter, for det er en efterspurgt vare. Det handler jo også om at sikre et godt afkast, også til kommunen, for de er også en del af det her, og er derfor også motiverede for, at det skal gå godt her på pladsen. Vi gør det her for byen, og derfor er det en fornøjelse, at så mange møder op i dag og tilbyder deres hjælp. Det er virkelig et godt signal og en god start, pointerer Brian Christiansen.  

Lettelse hos Gerda Jørgensen 

Den melding fulgte byrådsmedlem Gerda Jørgensen (V), der er formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune, op på. 

-Jeg er virkelig superglad fort, at det her projekt er lykkedes. Jeg har som lokalpolitiker fået en del skældud de sidste måneder pga. udfordringerne her på campingpladsen, men nu står vi og kan åbne pladsen til maj. Det er glædeligt med denne store opbakning her i dag, og de ord der er sagt fra jer, der er mødt op her i dag, viser jo, at det her er byens sted. Det bliver megagodt, det her, konstaterer Gerda Jørgensen. 

Dermed en flot start på projekt De Grønne Fingre, og nu venter vi så blot på, at der indkaldes til stiftende generalforsamling. 

 OPDATERET: Der indkaldes til stiftende generalforsamling den 17. april klokken 19.00 i cafeteriet på campingpladsen - og alle er velkomne!