2023 blev et ret stille men også historisk år på Falckstationen i Give

Den traditionelle nytårsparole på Falckstationen i Give blev afholdt torsdag den 28. december med deltagelse af såvel brandfolk, reddere og folk fra ledelsen. De fire talere kom godt omkring både udfordringer og opture. En fin og informativ seance, der vanen tro blev afsluttet med en god gang stegt flæsk med kartofler og persillesovs.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE: Det halve af brandstationens garage var ryddet for køretøjer, da der torsdag den 28. december var inviteret til nytårsparole på Falckstationen i Give. Her var en række af stationens egne brandmænd, reddere og veteraner på plads sammen med stationens samarbejdspartnere fra Vejle Brandvæsen, Gerda Jørgensen fra Beredskabskommissionen samt Responce.  

Seancen blev indledt af den lokale brandstationsleder Erling Jørgensen, der indledningsvist varedeklarerede år 2023 som et år med både udfordringer og sejre for det lokale brandvæsen.  

Færre udrykninger men Welcon-ulykken fyldte meget 

- 2023 blev et relativt stille år med 90 udrykninger mod 121 i 2022. Generelt har vi set ind i et år med mindre fald af udrykninger inden for alle kategorier. Til gengæld havde vi i 2023 en ganske særlig hændelse, hvor vi som brandmænd blev presset til det yderste. Jeg taler her om eksplosionsulykken på den lokale vindmøllevirksomhed Welcon, hvor fire svejsere blev fanget i en gaseksplosion i en vindmølledel, hvor de havde påbegyndt et større svejsearbejde. Alle fire svejsere blev alvorligt forbrændt, og desværre endte det med, at den ene af dem afgik ved døden. 

- Når vi er ude til hændelse i denne her kategori, så stilles der ekstra store krav til jer brandmænd. I denne her specifikke situation er man max presset, men til trods for dette, så formåede I at bevare roen, overblikket og I løste opgaven med meget stor professionalisme, hvilket I skal have stor ros for, lød det fra stationslederen.  

Brandstationsleder Erling Jørgensen kunne berette om et relativt stille 2023 på Falckstationen i Give - men også om et år med den store ulykke på Welcon samt udpræget mandskabsmangel. Foto: Jim Hoff

Mandskabsmangel en stor udfordring 

Erling Jørgensen var også inde på et af årets store udfordringer, nemlig mandskabsmanglen. I 2023 lancerede man i samarbejde med Vejle Brandvæsen en intens og målrettet hvervekampagne med henblik på at udfylde de huller, der opstod på mandskabssiden.  

- Vi møder stor velvilje fra flere virksomheder her i byen, som giver tilsagn til, at vi kan hverve deltidsbrandmænd blandt deres ansatte. Og det er positivt, meget positivt. Men det har været svært alligevel, fordi vi står over for den udfordring, at den unge generation, som vi henvender os til, ganske enkelt har andre prioriteringer. Prioriteringer, der står i vejen for ønsket om og muligheden for at deltage i vores samfundsgavnlige arbejde her på brandstationen. Det er en faktuel udfordring, som vi fortsat vil holde stor fokus på og arbejde på at finde løsninger, så vi kan inspirere flere unge til at blive del af vores fine hold her på stationen, konstaterede Erling Jørgensen.  

Historiske Anne: 2 nye deltidsbrandfolk er på plads 

Han kunne dog tale forsamlingen ind i det nye år med gode nyheder på netop mandskabsfronten, idet det på trods af de førnævnte udfordringer er lykkedes at ansætte to nye brandmænd på stationen i Give i skikkelse af Patrick Kronborg og Anne Jæger.  

Sidstnævnte ansættelse er ganske historisk, for Anne Jæger, der er født og opvokset i Give og kommer med en uddannelse som brandmand ved Beredskabsstyrelsen, bliver således den første kvindelige brandmand nogensinde på stationen i Give.  

Vores LokalAvis arbejder på, så snart alle parter er klar til det, at lave et særskilt portræt af Anne.  

Med hensyn til Patrick Kronborg kunne Erling Jørgensen fortælle, at den unge mand er ansat hos Give Trailerservice, der velvilligt stiller ham til rådighed for stationen i Give i hans arbejdstid, når der alarmen lyder, og at han i januar starter sin brandmandsuddannelse i Randers.  

På den anden konto har man sagt farvel til brandmand Jesper Nielsen, som har taget sin tørn som deltidsbrandmand på stationen i Give i over 10 år.  

Anne Jæger er den første kvindelige brandmand nogensinde på stationen i Give. Foto: Jim Hoff

Mens vi venter på den nye sprøjte 

En brandstation består dog ikke kun af dygtige og dedikerede brandfolk og reddere. Der skal også en masse udstyr til, for at opgaverne kan løses på bedste vis. På den front har man på stationen i Give fået nye udkaldspagere med tilbagesvar, og det er en fordel, idet det giver et hurtigt overblik over, hvem og hvor mande der møder ind, når alarmen lyder fra stationen i Nørregade.  

- Og så er der jo fortællingen om den nye sprøjte. Her ser vi frem til foråret 2024, hvor det skulle være ganske vist, at leveringen af den nye sprøjte fra Vejle Brandvæsen skulle blive effektueret. Og det ser vi rigtig meget frem til, for med et køretøj med det nyeste og mest moderne udstyr på plads, vil det gøre vores beredskab endnu bedre og dermed vil vi også være endnu bedre rustede til at hjælpe og tjene borgerne i Give-området, når de har brug for vores hjælp, pointerede Erling Jørgensen.  

Kæmpeindsats - også af brandfolkenes familier

Han sluttede sin tale med at rette en tak til de lokale virksomheder, der år efter år velvilligt stiller deres medarbejdere til rådighed for det lokale brandvæsen, der var en tak til Vejle Brandvæsen for godt og konstruktivt samarbejde, ligesom også Trekantbrands vagtcentral, politiet, Responce og pressen fik et skulderklap for godt samarbejde. 

- Og ikke mindst en stor tak til stationens holdledere og brandmænd, I yder en kæmpeindsats for Falck og brandvæsenet, når der kaldes på jer både dag og nat. Her skal vi også huske at anerkende og takke jeres koner og kæreste, for den tålmodighed og forståelse, de ond i mellem må finde frem, når man deler avis med en brandmand, lød det fra den rutinerede brandstationsleer med et smil. 

Welcon-opgaven løst professionelt 

Næste mand på podiet var Martin Jensen, der er områdeleder for Falck i Trekantsområdet. Han kunne berette om et generelt udfordrende år med global ustabilitet, krig, klimaudfordringer og stormfloder.  

- I 2023 var der i høj grad brug for vores tjenester i forhold til at sørge for at danskerne generelt kunne have en tryg hverdag. Kigger vi rent lokalt på det, så trak ulykken på Welcon store veksler på både mandskab og materiel. Og I løste opgaven på et højt fagligt niveau, tak for det. Nu udruller vi snart den nye sprøjte her i Give, og det bliver spændende med dette faglige løft. Vi har også gang i medarbejderundersøgelser, hvor vi har fokus på nærdødsoplevelser. VI har fået 82 procent besvarelser tilbage agf de udsendte spørgeskemaer, og ud fra dem vil vi nu have øget fokus på tilfredshed og lave handlingsplaner, der er skræddersyet til hver enkelt station, fortalte Martin Jensen.  

 

 Martin Jensen, der er områdeleder for Falck i Trekantsområdet, roste stationens arbejde i forbindelse med ulykken på Welcon. Foto: Jim Hoff

I giver os en tryg hverdag, tak for det 

Så blev det Gerda Jørgensens tur, og hun fik mikrofonen som repræsentant for Beredskabskommissionen, der er et organ, der varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale redningsberedskab. 

- I hjælper os og er med til at give os en tryg hverdag. Det skal I have stor tak for. Nu er der snart en ny sprøjte på vej til jer, og det er tiltrængt, da den gamle er 23 år gammel. Jeg glæder mig til, at vi skal afholde nøgleceremoni, hvor vi overleverer den nye sprøjte til jer - forhåbentlig en gang til marts. Og så vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde mellem Vejle Kommune og beredskabet. Jeg håber, at det gode samarbejde med Vejle og Give fortsætter på samme niveau også i 2024, sagde Gerda Jørgensen, hvorefter det var beredskabschef, Thomas Dietz, der fik lov til at få det sidste ord.  

 

Gerda Jørgensen var på plads som repræsentant for Beredskabskommissionen, og hun takkede blandt andet folkene på stationen i Give for at være med til at skabe en tryg hverdag for borgerne i området. Foto: Jim Hoff

Alt for mange blinde alarmer 

-2023 blev et stille år for stationen i Give, men vi glemmer aldrig den 27. september, hvor vi havde en meget tung opgave på Welcon med et dødsfald til følge. Her er det vigtigt, at vi tager hånd om medarbejderne og samler folk godt op efter sådan en traumatisk hændelse. 

-Med hensyn til antallet af udrykninger, så havde vi mange blinde alarmer på virksomhederne. Her vil jeg opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og sørge for, at de får opdateret deres alarmer. VI var ude til 36 blindealarmer, og vi stiller altså med deltidsbrandmænd, der skal forlade deres arbejdsplads – det betyder, at virksomhederne i den periode, der er udrykning, mangler folk, og så er det altså surt at der skal ofres tid og ressourcer på blinde alarmer, konstaterer Thomas Dietz.  

Beredskabschef, Thomas Dietz, roste stationen i Give for flotte afgangs- og ankomsttider, der ligger bedre end kravene. Foto: Jim Hoff

Flotte reaktionstider i Give 

Han kunne fortælle, at der på stationen i Give i 2023 i snit havde været 1,6 udrykning pr. uge.  

-I opererer med en afgangstid på 4 minutter for det første køretøj, der er 1 minut bedre end det krævede. I er fremme lige under 10 minutter, og det er rigtig flot. Det kan I bestemt være stolte af. Den meget omtalte sprøjte er blevet forhindret to gange i at nå her til Give på grund af første corona (komponentmangel) og krigen i Ukraine, men nu er det et realistisk håb, at den er på plads her i Give i slutninger af marts, lød det håbefuldt fra beredskabschefen. 

Han kunne også fortælle, at der i takt med at de nye sprøjter indføres også vil blive stillet nye miljømæssige krav i forhold til vandbesparelse ved slukning af ildebrande.  

Nye metoder i forhold til vandbesparelse ved brandslukning på vej 

- Der er ved at blive indført nye metoder, som vil reducere vandforbruget ved slukninger. Det handler om, hvordan vi slukker, så her ligger ny spændende læring og venter, konstaterede Thomas Dietz, der afslutningsvist roste stationen i Give for deres indsats.  

- Vi er helt trygge ved jeres indsats og de tiltag, I gør her på stationen. Nu har I fået to nye brandfolk ind i folden og har dermed fået holdet på plads. På den konto ser vi i Vejle Brandvæsen frem til et godt samarbejde med jer her i Give også i 2024, lød det afslutningsvist fra Thomas Dietz.  

Nu var duften af stegt flæsk da også forlængst begyndt at trænge ud i alle hjørner af forsamlingen, og da Erling Jørgensen gav banen fri til optankning på tallerknerne, lignede det endnu en rekord o “hurtig udrykning og stærk samlet ankomst til gerningsstedet”, smiley!  

Nytårsparolen sluttede på traditionel vis med stegt flæsk med persillesovs - og det var igen-igen et særdeles populært og velsmagende tiltag.i år var det Give Golfklubs café, der leverede - og det sad lige i skabet. Foto:Jim Hoff