600.000 til foreningslivet: Salget af fællesantennen i Thyregod er i den grad kommet byen til gode

I april 2021 solgte Thyregod Fællesantenne anlægget til Stofa, og den handel gav nogle gode mønter til kistebunden, som efterfølgende er kommet byen og foreningslivet til gode på flere fronter. Blandt andet har det givet nye julelys over byen.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

THYREGOD: For cirka to et halvt år siden solgte Thyregod Antenneforening fællesantenneanlægget til Stofa, som i dag hedder Norlys. Det var da flere åbenlyse logiske forklaringer på, idet det både økonomisk og it-mæssigt fremover ville blive en alt for tung opgave at løfte for en mindre antenneforening at skulle holde trit med den eksplosive udvikling på markedet. 

Salget kastede 630.000 kroner af sig, og disse penge skulle på en eller anden måde tilbage til antenneforeningens medlemmer.  

- Der var ligesom to modeller i spil. Enten kunne vi nedsætte det månedlige gebyr med 30 kroner i nogle år, eller også kunne vi vælge at dele pengene ud til gode formål i byen. Derfor indkaldte vi til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at pengene skulle ud og gøre godt i det lokale foreningsliv, fortæller Hans Viggo Hansen fra antenneforeningens brugerudvalg.  

Brugerudvalget holder styr på finanserne 

Selve antenneforeningen er nedlagt, men der er så nedsat et brugerudvalg, der holder styr på sagerne i forhold til Norlys og donationerne af de 630.000 kroner. Det er nu godt 2 år siden, at antennedriften overgik til Norlys, og ifølge Hans Viggo Hansen fungerer det rigtig fint.  

- Vi har et velfungerende net, og alt i alt kører det problemfrit med både internet og tv. I forhold til hvordan vi kunne bruge de 630.000 kroner fra salget af fællesantennen, var vi inspireret af fællesantennen i Give, hvor man valgte at donere penge til det nye idrætscenter samt en række andre foreninger. Og der var stor opbakning på generalforsamlingen til den idé. 

Det blev besluttet, at pengene blev delt op i to portioner á 315.000 kroner pr. år, og de er så delt ud i henholdsvis 2022 og 2023. 

Det er forgået på den måde, at man har kunnet udfylde en ansøgning, som man så har sendt ind til brugerudvalget, der består af Ralf Andersen, Hans Viggo Hansen, Bent Nielsen, Jens Ørnsholt og Knud Buch. 

Et eksklusivt udvalg af brugerudvalget er her fanget ved den nye julebelysning. Det er fra venstre Hans Viggo Hansen, Knud Buch og Bent Nielsen . Foto: Jens Ørnsholt. 

Støtte til rigtig mange foreninger 

Det er brugerudvalget, der har udvalgt, hvilke ansøgningerne der skulle honoreres, og i 2022 var det følgende foreninger, der blev begunstiget:  
Hallen og Borgerforeningen fik en ny scene, FREM Thyregod fik penge til den nye multibane ved hallen, svømmeklubben fik penge til vandcykler, der var midler til tennisklubben og pensionistforeningen ligesom KFUM Spejderne i Thyregod også fik penge. 

I 2023 landede der gode penge hos: FREM Thyregod, der blev doneret midler til nye borde hos Center Thyregod i hallen, det nye padeltennisanlæg fik midler, nyt grus til petanquebanen, der var penge til Det Gamle Bageri, fiskeklubben og Idræt i Dagtimerne blev også begunstiget, der var nye net til tennisklubben, en ny pavillon til Borgerforeningen, pensionistforeningen fik igen en check, og så var der støtte til den fremragende bog om svømmeklubben, som Mathias Arico lavede i anledning af klubbens jubilæum.  

Ny julebelysning til byen 

Det sidste tilskud gik til selve byen, idet brugerudvalget har sponsoreret indkøb af 7 store lyskugler med hver 300 lys, der er monteret på nogle aluminiumsstandere i Borgergade, og som er en del af byens i forvejen fine julebelysning.  

- Vi har som udgangspunkt sørget for at ramme så mange og så bredt som muligt i vores donationer. Tiltaget er blevet rigtig godt modtaget hos byens folk og foreninger, og det er jo bare glædeligt, at et salg af fællesantennen kan være med til at hjælpe en lang række af byens foreninger økonomisk, konstaterer Hans Viggo.