Bekymringsbrev fra Ældrerådet i Vejle kommune

Ifølge tillidsfolkene i ældreplejen mangler Vejle Kommune at turde ” gå hele vejen ” men stopper op og undgår at give medarbejderne det ansvar, de higer efter og er klar til. 

Læserbrev: Ældrerådet ser med stor bekymring på udviklingen på Ældreområdet, hvor ledere af Hjemmeplejen både på Plejecentrene og for den Hjemmepleje, der har ansvaret for hjælpen, der leveres til borgere i eget hjem inden for meget kort tid har sagt deres job op.

Udskiftning på så essentielle områder i Ældreområdet, kan skabe usikkerhed og bekymring i hele området, set med Ældrerådets øjne. 

Sammenholdt med artikel i VAF af 29/12 2023 underskrevet af tillidsfolk fra hele ældreområdet, hvor der bliver gjort opmærksom på, at planen med ” tæt på ” har lange udsigter. Ifølge tillidsfolkene mangler man at turde ” gå hele vejen ” men stopper op og undgår at give medarbejderne det ansvar, de higer efter og er klar til. 

Man kan kun undre sig over, at man ikke tager de lavest hængende frugter først, nemlig dem medarbejderne selv påpeger som hensigtsmæssige i forhold til mere fornuftige arbejdsgange, og når alle statistikker viser bedre trivsel, lavere sygefravær, mindre brug af vikarer og dermed en gevinst for kommunekassen, er det tankevækkende, at det tager så lang tid ”at komme ud over stepperne”. 

Vejle Kommune har skullet søge staten om udsættelse ud over de to år, der var planlagt til gennemførelse af de gode initiativer, da man ellers mister tilskuddet. 

Vi undrer os, hvorfor netop vores kommune ikke ”kan nå i mål”. 
På vegne af Ældrerådet 
Morten Kristensen 
Anny Gosvig 
Dorte Rørby 
Petra Raundahl