Bliv deltidsbrandmand: Det er samfundsgavnligt og du bliver en kompetent ressourceperson både privat og på jobbet

Falckstationen i Give står med et akut problem: De mangler 2 deltidsbrandmænd for at få kabalen til at gå op. Avisen har talt med brandstationsleder Erling Jørgensen og en håndfuld deltidsbrandmænd, som her fortæller om både hvor vigtigt, og hvor givende det er at jobbe som deltidsbrandmand i et lokalområde som her i Give. 

Af Jim Hoff jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE: I sidste uge kunne du her i avisen læse om ambulanceredder Henrik Sørensen, der i forbindelse med sit 40-års jubilæum fortalte om livet som redder, og de kompetencer det har givet ham både rent fagligt og på det personlige plan, som det har givet ham at udføre samfundsnyttigt arbejde.  

I denne artikel bliver vi på Falckstationen i Give, hvor der er fokus på deltidsbrandmændene. I disse dage har Falck i Give, der er en del af Vejle Brandvæsen, meget fokus på rekruttering af nye deltidsbrandmænd. Helt faktuelt mangler man 2 deltidsbrandmænd for at få vagtplaner og andre praktiske kabaler til at gå op i dagligdagen.  

Mangler to deltidsbrandmænd 

Det fortæller brandstationsleder Erling Jørgensen, som på dagen for denne snak her har samlet en håndfuld deltidsbrandmænd, som kan fortælle om livet som deltidsbrandmand på stationen i Give. 

- Pt. har vi 20 ansatte, hvoraf én er under opsigelse. Dvs. at vi ret beset snart er 19 mand. Stationen er normeret til 21 ansatte, 16 brandmænd og 6 holdledere, så vi står her og nu og mangler to nye folk. Vi har iværksat en rekrutteringskampagne, og vi har også været ude at opfordre lokale virksomheder til at overveje at “frigive” medarbejdere til at træde ind i en stilling deltidsbrandmænd. Her har både Give Elementer og Dan Cake i en årrække sagt ja til, at deres medarbejdere godt må være deltidsbrandmænd, samtidig med, at de har deres faste jobs på de to virksomheder. Men det har desværre ikke givet pote endnu, fortæller Erling Jørgensen.

Mangler folk i dagtimerne 

Lad os lige få varedeklareret, hvad jobbet som deltidsbrandmand indebærer. I det daglige har man ikke vagter, det er kun i weekenden. I hverdagen har man en pager, og den bipper, når der er brug for hjælp til en brand, en rednings- eller en forureningsopgave.  

Hvis man har mulighed for det, så smutter man lynhurtigt fra sin arbejdsplads og møder op på stationen, hvor man så får stukket den forefaldende opgave ud. Det er et krav, at man som deltidsbrandmand kan være fremme ved stationen i Give på fem minutter.  

Ved en standardudrykning består teamet af 4 mand, en holdleder samt 3 brandmænd, ved de større udrykninger hedder det 1 holdleder og 5 brandmænd.  

Det er især omkring udrykningsberedte folk i dagtimerne at stationen lige pt. er presset. Om aftenen og i weekenderne ser det fint ud med mandskab. Her er folk hjemme fra arbejde. 

- Her oplever vi faktisk ofte, at der møder så mange frem, at der kan sendes folk hjem igen. Men i dagtimerne, der er vi udfordrede, forklarer Erling Jørgensen. 

Badminton eller brandmand? 

At det er svært at rekruttere deltidsbrandmænd, skyldes ifølge brandstationslederen flere faktorer. Dels handler det om, at så mange arbejdsgivere som muligt er klar til at vise samfundssind og acceptere, at deres medarbejdere pludselig skal ud ad døren til en vigtig brand- eller redningsopgave. Den er alle arbejdsgivere ikke lige klar til at gå med på.  

Så er der det rent mentale i forhold til at vise samfundssind.  

- Der er kommet en mere og mere udbredt tendens til at folk i dag, hvis de skal vælge mellem at spille deres badminton eller være brandmænd, så vælger de i dag sig selv og badminton. Folk vægter mere sig selv og egne behov i dag end tidligere, hvor flere var klar til at tage en for holdet. Og det er jo ikke kun her vi oplever det, det er en generel tendens i samfundet i dag. Sidst men ikke mindst, så handler det i høj grad også om, hvad familien siger. Her er der også sket et skred hen mod, at det bliver sværere og sværere at “få fri fra familien” til at være deltidsbrandmand, konstaterer Erling.  

- Eksempelvis har vi i samarbejde med Vejle Brandvæsen og nogle af brandmændene fysisk været på besøg hos Dan Cake for at fortælle om det at være deltidsbrandmand, og der var stor interesse – men ingen bed på. Men også mindre virksomheder/håndværkere, pedeller, osv., kan være potentielle deltidsbrandmænd.  

Væk cirka 20 timer på årsplan 

Her er John Kristensen et godt eksempel. Han er indehaver af Grene Maskinteknik, der ligger på Hjortsvangen. Han har 2 ansatte, og her er både John og hans søn med på holdet af deltidsbrandmænd.  

- Selvfølgelig er det en udfordring, når folk pludselig skal afsted til en udrykning. Det kan da godt forlænge arbejdsdagen et par timer nogle gange. Men vi bestemmer jo selv, om vi kan og er klar til at smutte. Man møder, når man kan. Det tager typisk 1-2 timer pr. udrykning, og på årsplan er man ikke væk i dagtimerne mere end 20 timer. Når man møder op, får man altid løn for to timer, også selv om man kører hjem igen med det samme, hvis der er folk nok, fortæller John. 

John og Martin: En del af vores dna 

Han er kommet ind i flokken af deltidsbrandmænd på en trist baggrund. For mange år siden mistede han sin 2-årige datter i en drukneulykke, og her mærkede han på egen krop, hvor vigtigt det var, at Falckfolkene dukkede hurtigt op og var klar til at hjælpe.  

- Det satte efterfølgende nogle tanker i gang, og da jeg blev opfordret til at blive deltidsbrandmand, var jeg ikke i tvivl. I dag er det at være deltidsbrandmand en del af mit dna, og jeg ved inde i mig selv, at jeg aldrig stopper med det her. Udover jobbets vigtighed for samfundet og andre mennesker, handler det også om, at vi her på stationen har et godt holdfællesskab, en stærk korpsånd, som det er fantastisk at være en del af, understreger John.  

Her får han totalt medhold fra holdleder Martin Pedersen. 

- Det at være deltidsbrandmand er på mange måder en livsstil, og som John siger, bliver det en del af ens dna, og jeg vil gøre alt for at føre det videre til andre i min familie. Vi har et stærkt kammeratskab, både før, under og efter udrykningerne, og så har jeg det bare sådan, at det her bare et en samfundsopgave, der skal udføres og løses. Det er ikke lønnen, der lokker, det er arbejdets vigtighed, der driver motivationen, pointerer Martin Pedersen.  

Man bliver en handlekraftig ressourceperson 

Med ved bordet sidder også de rutinerede deltidsbrandmænd Steen Pedersen og holdleder Henrik Stephansen, og de bakker om hvert eneste ord, som John og Martin siger.  

- Vi har alt i alt et rutineret hold. Vi kommer med vidt forskellige kompetencer og personligheder, som vi bruger i fællesskab på at løse de opgaver, vi kommer ud til. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og står man overfor en opgave, hvor man føler “det er ikke lige mig”, så træder en af gutterne til – uden brok. Vi har altid et sikkerhedsnet, og vi er rigtig gode til at tale tingene igennem efter de mere hårde og måske traumatiske opgaver. Falck tilbyder også psykologhjælp, hvis der er brug for det – og vi har altid en god følelse af, at man aldrig står alene – man er altid en del af et godt hold, siger Henrik Stephansen. 

Arbejdet som deltidsbrandmand har, udover at man udfører samfundsnyttigt arbejde og hjælper mennesker i nød, også en række andre behagelige sidegevinster. Det fortæller Steen Pedersen. 

- Man lærer at håndtere ting her både på det faglige og det mentale plan, og de egenskaber kan man tage med i andre af livets sammenhænge. Både privat og i forhold til sin arbejdsgiver. Jeg føler selv, at jeg er blevet et mere helstøbt menneske, mere rolig, har fået mere overblik og tænker, at det er en god ressource både privat og for min virksomhed, at man her har et handlekraftigt og løsningsorienteret menneske. Og så kan vi jo 1. hjælp på højt niveau, og det er en god ting at have i rygsækken, pointerer Steen Pedersen.  

Dagens fem brandfolk, der mødte frem til interview: Øverst fra venstre brandstationsleder Erling Jørgensen og holdleder Henrik Stephansen. Nederst fra venstre er det holdleder Michael Pedersen, brandmand Steen Pedersen og brandmand John Kristensen. Foto: Jim Hoff

Vigtigt at baglandet er med 

For at blive deltidsmand, skal man være fyldt 18 år. Både mænd og kvinder kan søge. Man skal have en ren straffeattest, det er et krav. Til gengæld er det, modsat hvad mange nok tror, ikke et krav at man er et fysisk pragteksemplar. Det handler rigtig meget om den mentale tilgang til jobbet, ikke om man kan løbe 100 meter på 10 sekunder.  

- Noget af det vi siger til folk, når de søger stillingen som deltidsbrandmænd, at de virkelig skal sørge for at baglandet er i orden. Familien skal vide, hvad det er, deres mand/kone kaster sig ud i – og vurdere, om det er et afsavn, man kan håndtere som familie, understreger Erling Jørgensen.  

Man er eksempelvis afsted på 12 årlige øvelser, der ligger 17 weekendvagter i skemaet lus alle de daglige gøremål. I forbindelse med at man tiltræder som deltidsbrandmand skal man også afse tid til at tage af sted på et 12 timers førstehjælpskursus, en grunduddannelses indsats på 74 timer og en funktionsuddannelse indsat på 148 timer – i alt 234 timer, man skal finde i familie- og fritidskalenderen.  

Stationen i Give har et godt ry 

Disse kurser foregår fortrinsvis på Brandskolen i Randers, og der er også mulighed for hen ad vejen at få ekstrakurser.  

Så er der lønnen - som deltidsbrandmand får man et fast månedligt rådigheds- og vagthonorar. Ved hvert tilkald gives der minimum 2 timers løn og derefter pr. påbegyndt timebeløb.  

- Vi er også åbne for at ansætte folk i dagtimerne, hvis de kommer med en uddannelse fra for eksempel Beredskabsstyrelsen eller er tidligere brandmænd. Vi ved, at vi her i Give har et godt ry rundt omkring, og man taler om os som en station, hvor tingene fungerer, hvor tingene bliver taget seriøst, og hvor der er et rigtig godt fællesskab. Vores samarbejde med Vejle Brandvæsen er rigtig godt, og så er gutterne her på stationen rigtig gode til at få stablet nogle sociale arrangementer på benene, siger Erling Jørgensen.  

Søger man mere info om deltidsbrandmandsjobbet, er man velkommen til at kontakte Erling Jørgensen på mail erjo@falck.dk eller på telefon 22 46 36 04