Boligejer i Vejle Kommune: Se opsparingen vokse over tid

Skal man eje, eller skal man bo til leje? Det er et spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv, når de overvejer at flytte. Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har derfor regnet på, hvad det betyder at blive boligejer fremfor at bo til leje.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

I Vejle Kommune koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter cirka 1.970.000 kroner. Hvis huskøbet finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 80 procent af købesummen og en rente på 5 procent, vil man efter 5 år have afdraget cirka 129.000 kroner.  

Løbende opsparing 

Hvis man bliver boende i huset, vil man efter 10 år have afdraget cirka 294.000 kroner, mens man efter 20 år vil have afdraget cirka 779.000 kroner. I takt med de løbende afdrag på lånet vil husejeren på den måde opbygge en opsparing i sin bolig, forklarer indehaver Lars Secher fra danbolig Give. 

- Selvom renterne lige nu er højere, end de var for et par år siden, så er det stadig værd at tage med, at man med et realkreditlån med afdrag løbende sparer op i sin bolig. Den løbende opsparing i boligen er en af fordelene ved at købe en ejerbolig fremfor at bo i en lejebolig, siger han.  

Sidegevinst ved at eje 

Udover opsparingen i form af løbende afdrag på lånet, så kan der ligge en yderligere gevinst. Hvis huspriserne stiger i den periode, fra man køber sin bolig, til man sælger den igen, vil der være økonomiske gevinster ved at eje fremfor at leje. Den sidegevinst er ifølge boligøkonom Lise Nytoft Bergmann værd at tage med i sine overvejelser. 

- Hvis man forventer at købe et hus og eje det over en længere årrække, så har historien vist, at man kan opnå en sidegevinst i form af en pæn formuestigning. Derudover indeholder en ejerbolig muligheden og friheden til selv at bestemme over sin bolig, og det er noget, som mange danskere sætter pris på, siger hun.  

- For de fleste vejer det tungt at eje deres egen bolig og opbygge en opsparing i boligen. Mange har det derfor som en høj prioritet at blive boligejer, og især når der kommer børn til verden, vælger mange en ejerbolig, hvor der er plads til at skabe rammerne om familiens liv, tilføjer Lars Secher fra danbolig Give.  

Solide formuestigninger 

Set over de seneste 30 år er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Vejle Kommune steget med 4,4 procent om året. Det svarer til en stigning på hele 267 procent over hele perioden. Generelt øger man sandsynligheden for at opleve husprisstigninger, hvis man planlægger at bo i sin bolig i mange år, fortæller Lise Nytoft Bergmann.  

Og her ligger hun helt på linje med den lokale mægler fra Give. 

- De seneste 30 års udvikling i huspriserne har bidraget til at styrke husejernes økonomier. Selvom der ikke er en garanti for, at huspriserne vil opleve samme udvikling de kommende 30 år, og man selvfølgelig kun opnår denne gevinst, hvis man har ejet huset i alle 30 år, så vil selv mindre procentvise stigninger i huspriserne resultere i en solid formuestigning, pointerer Lars Secher.  

På landsplan er et gennemsnitligt hus steget med 4,7 procent om året de seneste 30 år. Det svarer til, at huset er steget 293 procent målt over hele perioden.