Borgermøde og brainstorm om Thyregods fremtid: 125.000 kroner på spil fra kommunen

De to landsbysamfund i Thyregod og Vesterlund lancerede sidste år et projekt, hvor temaet var “landsbyvisioner i Thyregod-Vester". Efter indledende samtaler med dele af lokalbefolkningen indkalder lokalrådet nu til et stort borgermøde lørdag den 27. januar, hvor der skal tænkes fremad og ud af boksen. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BYUDVIKLING: I disse måneder er temaet ‘landsbyvisioner i Thyregod-Vester' på dagsordenen i de to lokalsamfund. Det er det fælles lokalråd i de to bysamfund, der faciliteter jagten på de to byers fremtid. 

Lokalrådet har stillet en række åbne spørgsmål til folket, som de kan gå og fundere lidt over her i vinterkulden: Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen?  

Med ULN på sidelinjen 

Fundamentet for landsbyvisionsprojektet blev støbt i 2023, hvor lokalrådet i samarbejde med kommunens Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) påbegyndte processen 

- Første konkrete skridt blev taget den 6. november 2023, da en 15-personers følgegruppe fra Thyregod, Vesterlund og opland mødtes og blev introduceret til planerne for visionsarbejdet. Følgegruppen oplistede nogle af de overordnede temaer (læs lige herunder, red.), som kan være udgangspunkt for visionerne. Men der er bestemt plads til alle andre vigtige emner også, fortæller lokalrådets formand Jean Darly. 

Fra fastholdelse af børnefamilier til hundeskov 

Nogle af de bolde, er blev kastet op i luften var spørgsmål som hvordan tiltrækker vi og fastholder børnefamilier i Thyregod-Vester? Hvordan binder vi Thyregod og Vester mere sammen? Hvordan vil vi bruge naturen omkring Thyregod-Vester? Hvordan involverer vi børnene og de unge mere i det lokale liv?  

Hvordan involverer vi og integrerer ikke-danskerne i Thyregod-Vester? Hvordan beskytter vi de bløde trafikanter i Thyregod-Vester? Hvordan fremmer vi det gode landsbyliv? Hvordan forskønner vi Thyregod og Vesterlund? Hvordan får vi en hundeskov i Thyregod? 

Stort borgermøde med brainstorm den 27. januar  

Indledningsvist har lokalrådet i november afholdt en såkaldt ”walk & talk-samtale” med tre elever fra de ældste klasser på Thyregod Skole. Her fik den unge generation mulighed for at tilvejebringe deres visioner og ønsker for fremtiden i Thyregod-Vester. 

Lørdag den 27. januar har vi så den store dag med workshop, hvor alle borgerne inviteres ind i hallen i Thyregod fra klokken 10.00 - 14.00 

- Her skal der brainstormes på livet løs, så alle gode ideer kommer frem. Efterfølgende bliver der åbnet for ”borger-lab”, som er en digital platform, hvor ideerne fortsat kan blomstre og diskuteres, forklarer Jean Darly.  

Thyregod-Vesters lokalrådsformand Jean Darly inviterer sammen med rådet borgerne i Thyregod-Vester til borgermøde den 27. januar i hallen i Thyregod. Temaet: Landsbyvisioner. Foto: Jim Hoff

ULN står klar med en check på 125.000 kroner 

Når alle ideer er landet på bordet hos lokalrådet, skal de systematiseres og deles op i emner for så at blive samlet i første version af landsbyvisionen for de to lokalsamfund. Dette præsenteres så for borgerne sidst i april på et nyt borgermøde.  

Nu er det jo sådan, at visioner har det med at koste penge, og det er der taget højde for i lokalrådets samarbejde med kommunen. 

- Slutresultatet forelægges til sidst til godkendelse for ULN, som er parat til at donere 125.000 kroner, der skal bruges til at iværksætte et eller flere af de mål, som vi sætter os i Thyregod-Vester, oplyser Jean Darly.