En del forhindringer for regnvandsledningsarbejdet på Diagonalvejen

Der pågår i disse uger et større kloakerings- og gravearbejde på Diagonalvejen i Give på strækningen fra Uno-X og et stykke op ad bakken ned mod anlægget og Falckstationen. Arbejdet har fået en del tacklinger, men nu er folkene i gang igen, og der er håb om asfaltering af vejen i slutningen af uge 5. 

Tekst og foto Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

MILJØ: Der har i flere uger været gang i et større grave- og kloakeringsarbejde på Diagonalvejen i Give ved Uno-X og ned mod Give by. På strækningen bliver der etableret regnvandsledninger, da der i forvejen kun var et par lokale brønde til at samle de efterhånden mere og massive mængder vand, vi bliver velsignet med. 

Arbejdet har medført et trafiklysanlæg på strækningen, cirka 200 meter, hvor bilisterne skal holde for rødt, idet den ene vejbane er spærret for at give plads til mænd og maskiner, der udfører grave- og ledningsarbejde.  

 

En del forhindringer 

Vores LokalAvis var forbi ‘gerningsstedet’ her til formiddag, hvor der igen er kommet gang i sagerne efter Kong Vinter lige har kigget forbi i 2-3 uger. 

Her kunne de to mænd, der var i gang med at etablere regnvandsledningsrør fortælle, at arbejdet er blevet ramt af forsinkelser/tilbageslag flere gange.  

- Først stødte vi på en ordentlig gang højtstående grundvand, hvilket forsinkede gravearbejdet og ledningsarbejdet. Da det så var på plads, og vi lige var i god gænge, traf vi så på nogle højtliggende gasledninger, og det tog da også lige lidt tid, inden den udfordring var løst.  

-Så kørte det i flow igen, lige indtil vi blev ramt af det her voldsomme vintervejr – det gjorde det helt umuligt at arbejde videre. Men nu er vi i gang igen, og hvis vejret spiller med, og hvis vi ikke får for meget regnvand, der skyller i de huller, vi arbejder i, (der er ingen kantsten endnu til at holde eventuel vand fra vejen væk, red.), så skal arbejdet nok skride planmæssigt fremad, fortæller de to herrer.  

Måske asfalt på i slutningen af uge 5 

De vil vurdere, at hvis man kan holde tidsplanen, som den er lagt nu, så kan der komme asfalt på vejen sidst i næste uge, altså uge 5. Dernæst skal der sættes kantsten op. Men man ved jo aldrig med det danske vejr. 

Indtil nu er spildevand fra de virksomheder der ligger ved og omkring Uno-X (tidligere Shell) løbet ud i de lokale brønde, der skulle optage regnvandet – men nu bliver regnvand og spildevand adskilt, både for miljøets skyld og for at tage presset af det eksisterende kloakeringsanlæg.