En stor igangsætter er gået til ro: Mindeord over Arne Andersen

Arne Winther Andersen - Finans - Lærer Andersen – Arne – Formand - Æ´ degn er her ikke mere, men han  har været her og sat de mest betydningsfulde aftryk hos familien, kolleger, venner og på Livet i Givskud  Sogn.

 Skrevet af Elin Søbye

Familien med Bente, Søren og Johnny samt deres familier har mistet deres allerkæreste Mand – Bedste ven, Far og Farfar.

Den øvrige familie mistet deres familiemedlem, som sammen med Bente har været omdrejningspunktet  for at vedligeholde relationer i familien.

Tidligere kolleger og en trofast vennekreds har ikke længere Arne i blandt sig længere. Og så har Givskud mistet sin absolut største ildsjæl gennem knap 60 år.

Arne var indbegrebet af ordet ORDENTLIGHED på alle fronter.

Af andre ord som har kendetegnet Arne er:

Trofasthed, vedholdenhed, passioneret, engageret, ærlig, oprigtig interesse for medmennesker,  fokuseret, en forkæmper, uselvisk, ”talentspejder/scout”, ”HR person” med fokus på alles trivsel, en god  taler, fremsynet, ihærdighed, igangsætter, mulighedernes mand,  INGEN er gået forgæves til Arne med en forespørgsel – alle henvendelser er taget seriøst og fulgt til dørs. Arnes fokus var at skabe og holde liv i lokalsamfundet – at skabe og vedligeholde sammenholdet i  Givskud Sogn.

Læreren

Bente og Arne kom til Givskud i 1966 og boede først i en lærerbolig på Søndergaardvej. I 1974 blev det  nuværende hjem på Østervang rammen om familielivet – og altid også som nu med en åben dør – alle er  velkomne og altid tid til en snak og en kop kaffe.

Arne kom fra storbyen Vejle og har spillet fodbold i Vejle B. som hele livet har været Arnes klub – han spillede sammen med navne som Carsten Lund og Johnny Hansen. Den røde trøje har fulgt Arne hele  livet – en interesse som Johnny og barnebarn Victor har haft fælles i mange år.

Arne blev lærer på Givskud Skole. De klasser, som har haft Arne til klasselærer, har han fulgt med oprigtig  interesse gennem hele livet – han har været guide på skolen for mange klasser, som har mødtes og så  husker vi nok alle forsøgene i fysik med flødebollen samt de 2 jernstænger med strøm i.

Transportmidlet i 1966 var en scooter – denne blev så udskiftet med Cortinaen, da Søren var kommet til  verden, og det blev lidt for besværligt, at Bente skulle tage bussen med barnevogn til Vejle og Arne  bagefter på scooteren. Senere blev familien også beriget med endnu en søn Johnny.

Cortinaen har fragtet mange håndbold- og fodboldhold frem til kampe – der kunne være mange i bilen  den gang og Søren lå ofte øverst for at være der.

Arne´s bidrag til fællesskabet på skolen også blandt kollegerne har altid været højt

Arne´s gang på skolen fortsatte i årene efter arbejdslivet var slut til lokale møder m.m.. Der blev afholdt skolefest i 2010, hvor den gamle fløj fyldte 70 år – her var Arne sammen med Gerda  Jørgensen drivkraften med at få samling på så mange tidligere elever som muligt og billeder og  anekdoter fra skolens historie.

Et kæmpe arbejde som sluttede med en helt fantastisk dag og aften i Givskud – den dag vil mange  mindes med taknemmelighed i mange år.

Ret hurtigt blev Arne en del af Givskud Gymnastik- og Ungdomsforening på træner og ledersiden og  under hans virke har foreningen udviklet sig meget med mange idrætter, lokale arrangementer og til at gå foran i foreningslivet i Givskud.

Arne var formand i GUF i en lang årrække.

Under Arne´s ledelse fik GUF også Pige-kvindefodbold som aktivitet – det var fremsynet og ikke mange  andre omkringliggende klubber, der vovede det.

Husker, at vi var nogle piger, der i et frikvarter vovede os ind på lærerværelset for at spørge Lærer  Andersen, om vi måtte få pigefodbold i Givskud.

Allerede i 70´erne oprettede Arne en TRIM-bane, der hvor Lundene er nu. Givskuds voksne borgere skulle  også have et tilbud om motion og fællesskab. En fantastisk bane – det sjove var, at mange af deltagerne  fra byen kørte dertil i bil, så parkering var en udfordring.

Legestue for de yngste blev også igangsat, da Arne jo så, at der var potentiale her og formningslokalet på  skolen alligevel stod ledigt efter skoletid. Badminton i gymnastiksalen til kl. 23 om aftenen – gymnastik med pianist – håndbold ude og om  vinteren i Give/Thyregod hallerne – ja ingen aktivitet var umulig for den, der bærer evnen til at se  muligheder.

GUF fik også etableret banen på Løveparkvej (nu kunstgræs) med fodbold, håndbold og atletik, da  pladsen blev for trang på Stadionvej. Arne og Bente var blandt de bærende kræfter for aktiviteterne og i lige så høj grad for det sociale – afslutningsfester for børn og unge i kælderen på Søndergaardvej – senere i Givskud Forsamlingshus. Kælderen var vist også GUF´s depot i flere år.

Under Arne´s ledelse foregik informationerne på sedler med Arne´s karakteristiske håndskrift – holdopstillinger på skolen og i kassen på gavlen på Forsamlingshuset. Sedler i borgernes postkasse, så  talrige er de ture, hvor Søren og Johnny har været med på ”seddelture” rundt i sognet til gavn og  information til borgerne.

GUF afholdt andespil/banko, bal på Hotel Margrethe i Gadbjerg, sommer/sportsfester, Sct. Hans fester,  loppemarkeder m.m. for at sikre økonomien til aktiviteterne – her var kreativiteten også i højsædet til  arrangementer for at skaffe økonomi og aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Bestyrelsesmøderne gik på skift mellem bestyrelsens medlemmer og husker en aften vi alle sad med en  strikkepind for at rulle lodder til tombolaen, så sparede GUF en udgift der, og formand og kassereren var  glade. GUF, som klubben kaldes i daglig tale, spillede også de første år i rødt og hvidt – helt i Arnes ånd, farven  blev dog senere ændret til gult og blåt efter en bestyrelsesafstemning.

At Arne var en vedholdende mand ses ex. hvor han allerede i 1976 fostrede ideen om en idrætshal i  Givskud – hallen kunne ibrugtages i december 1984.

Arne har altid gerne villet have BOLDEN – på fodboldbanen – i lokalområdet – i politik, men han holdt fokus på, at skal kampen vindes skal der sættes et hold, som til sammen er stærk og fælles får ”kampen”  afsluttet.

Politik:

Et hvert sogn bør have en repræsentant i det politiske rum – det har Givskud desværre ikke for tiden. I 1978 blev Arne valgt til Give Byråd – det blev til 24 år – heraf mange som viceborgmester uden at ønske  at blive øverste mand – borgmesteren.

Arne var valgt på lokalliste, som kendetegnede Give Kommune og var til gavn for de mange små  lokalsamfund – Arne fik her et unikt indblik i maskinrummet i det kommunale liv administrativt og  politisk. En KÆMPE indsats har Arne leveret her for at de små lokalsamfund herunder at Givskud Sogn  aldrig er gået i stå og konstant har været og er i udvikling.

Givskud Hallen:

Helt naturligt blev Arne den første formand for Givskud Hallen – han var sammen med Johan Poulsen og  Johannes Gorm Pedersen dem, der tog det lokale og politiske initiativ til bygning af hallen. MANGE  frivillige timer er lagt i projektet og Arne formåede at engagere hele sognet til økonomiske bidrag  og/eller arbejde med opførelsen.

Hallen er der stadig – velholdt og til stor glæde for rigtig mange – hvilket Arne til det sidste stadig  interesserede sig meget for.

Hostel:

Igen en af Arne´s mange ideer, som blev realiseret – et kæmpe projekt hvor der blev samlet et hold af  lokale frivillige til at køre projektet i mål og efter en omskiftelig tilværelse fremstår den i dag som det,

Arne havde i tankerne fra starten. Mulighederne for turismen i Givskud var drivkraften for tiltaget.

Givskud Kultur- og Aktivitetshus

Igen realiseret med Arne som primus motor ved køb af den tidligere baptistkirke. Nu stadig et levende sted for Klub 90 og Givskud Billard bl.a.  Spejderhuset Kernen – her fik bestyrelsen også god hjælp fra Arne ved etableringen

Boliger til alle i Givskud:

Domea – tidligere BSB – her igangsatte Arne samarbejdet med bygning på Løveparkvej, Stadionvej og  den tidligere Brugs. Udstykninger til nye – her gik Arne også foran var ex. foregangsmanden bag det Lokalrådet nu arbejder  med under overskriften Grøn boligrotation.

Cykelstien mellem Riis og Givskud var vel på vej i henved 25 år inden realiseringen, men den kom ved  ihærdighed og vedholdenhed og en stolt Arne kunne bistå indvielsen.

Givskud Lokalråd

Arne var virkelig fremsynet inden Strukturreformen 2007. Han tog initiativ til at danne Givskud Lokalråd som talerør for sognet og til Vejle Kommune – det første  lokalråd i den nye storkommune.

Multibanen og rulleskøjtebanen på Løveparkvej – her har primært Arne lagt mange frivillige timer for at  etablere et godt tilbud til sognets børn og unge samt de mange turister.

Anlæg af boligerne på Birkelunden, madpakkehuset i Anlægget, Shelterpladsen ved Hærvejen, ide om  Hærvejsmuseum og mange andre små og større opgaver og ideer er rystet ud af Arne´s ærmer – ingen  opgave for lille – ingen opgave for stor. Arne gik foran med hans kompetancer og satte holdet hver gang i samspil med lokalrådskollegerne.

Et godt liv fra fødsel til død i Givskud Sogn med fokus på individet, på fællesskaber og at livet skal leves  hele livet – Arne´s ubestridte leveregel.

Grønne fingre

Hjemmet på Østervang viser også, at Arne trods de mange gøremål udadtil også havde private sider. Haven altid velholdt og især de hjemmeavlede citroner og de flotte Agaver er skattet af mange i familien  og vennekredsen.

For Arne har SAGEN altid været i fokus ligesom relationerne har været det – han satte aldrig sig selv  forrest, vedblev med en ægte interesse for livet og aktiviteterne i Givskud Sogn og med familien og især  med Bente som den faste bastion, hustru og sparring har Arne levet Livet hele livet til gavn for os alle.

Arne efterlader et enormt tomrum alle steder, men fylder også os alle med taknemmelighed for hans uegennyttige virke.

Personligt har jeg haft Arne som mit forbillede i det frivillige virke hele livet og takker for, at han havde  tillid til mig til at være træner allerede som 14 årig og bestyrelsesmedlem som 15 årig. At han og Bente  altid har været der med støtte til at vedligeholde frivilligheden.

Jeg tror på, at Arne med et lille indre smil og et stort varmt rødt hjerte har lukket øjnene for sidste gang  med visheden og glæden om, at VB er tilbage i Superligaen.

Tak for alt Kære Arne

Æret været Arnes minde