Et budget langt over grænsen - åbent brev til byrådet i Vejle Kommune

Afsender: Vejle Lærerkreds  

Vejle, 5. december 2023 

I disse dage sidder skoleledere, lærere og pædagoger og sveder i samarbejdsudvalgene ude på Vejle Kommunes folkeskoler. De skal forholde sig til et sparekatalog, som rammer både specialundervisningen og almendelen med et beløb, som samlet svarer til 50-60 stillinger. 
En aldeles demotiverende opgave i en tid, hvor kassen i Vejle kommune bugner og indtægterne slår rekorder. Især fordi Folkeskolen i forvejen sukker og tørster efter et løft. Sidste år blev 15 millioner fjernet fra skolen, og i år skal vi så til det igen. 

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Martin Sikær, kalder i disse spalter de foreslåede besparelser for ”lige på grænsen af, hvad man kan tillade sig”. Vi tøver til gengæld ikke med at kalde politikerne bag Vejle Kommunes politiske budgetflertal for grænseoverløbere, for dette er simpelthen langt over grænsen. 

Folkeskolen i Vejle Kommune er i forvejen lavt prioriteret rent økonomisk. Her bruger man 5000,- mindre pr. elev end landsgennemsnittet. Det svarer løseligt til 110 flere medarbejdere i Folkeskolen, altså i gennemsnit 4 medarbejdere pr. skole. 

Med øje for kommunens økonomiske situation burde man i stedet investere i vores fælles folkeskoler. Vi har i Vejle råd til at sikre en bedre kvalitet for vores børne og unge, og der er nok af udfordringer at tage fat på: Faldende elevtrivsel, mere skolevægring, flere børn med særlige behov osv. 

Politikerne taler om balance mellem service og budget, men hvis vi ikke vil investere i en rimelig kvalitet for vores børn og unge kommer vi ikke i nærheden af at løse de store udfordringer, Vejle Kommunes skoler står med.  
Politikerne bag budgetforliget må påtage sig deres del af ansvaret for at sikre kvaliteten i vores skoler som en investering i fremtiden.  
Det gør vi pædagoger, lærere og ledere hver eneste dag. 

Heldigvis er kommunens folkeskole netop fyldt med dygtige og passionerede lærere, pædagoger og ledere, som, i samarbejde med engagerede forældre og elever dagligt trodser oddsene og leverer god skole. Men prisen er høj. Sygefraværet er højt og vi faglige organisationer møder flere og flere kolleger, som betaler dyrt, i sidste ende med deres helbred. Vi ved, der er en tydelig sammenhæng mellem normering og medarbejdernes trivsel og sygefravær.  

Den sammenhæng er påvist på dagtilbudsområdet1, og samme sammenhæng vil gøre sig gældende på skoleområdet. Alligevel forringer partierne bag budgetforliget netop normeringen. Det lover ikke godt for den fremtidige mulighed for at tiltrække dygtige pædagoger, lærere og ledere, at forholdene på arbejdspladserne i den grad bliver undermineret. For slet ikke at tale om de erfarne kolleger, som ikke kan se sig selv nå pensionsalderen i en underfinansieret, overkompleks folkeskole. 

Måske skal vi bare se i øjnene, at vi uafvendeligt styrer mod en folkeskole, som er dømt til at agere fejeblad for de elever, som ikke bliver sendt i en de mange friskoler, som byder sig til. Det er i hvert fald den udvikling, flertallet bag budgettet understøtter. Dette understøttes af en VIVE-rapport fra 2022. Her påvises det, blandt andet, at lavere normering i folkeskolen har en direkte sammenhæng med tilgang til fri- og privatskolerne.  

Vi kan ikke stiltiende acceptere, at Vejle Kommune presser forældrene til at vælge Folkeskolen fra pga. politiske prioriteringer. 

I sparekataloget foreslås det, at man beskærer Folkeskolens specialafdelingernes lønbudgetter med 4%. Almenområdets lønbudgetter skal ”kun” beskæres med 1-2% Adspurgt herom forklarer Venstres Peder Hummelmose, at man har været i Lillehammer for at se på et skolevæsen uden specialskoler. Det går tilsyneladende så fint der, at man også gerne vil have Vejle Kommunes skoler til at rumme flere børn med ”forskellige udfordringer” i almenskolen. Det fromme ønske går bare ikke i opfyldelse ved at fjerne lidt færre ressourcer fra almenskolen, end man gør fra specialskolen, tværtimod! 

Med andre ord: Man kan ikke aflyse behovet for god specialundervisning ved at fjerne mulighederne for at levere den. Ikke desto mindre er det netop det, politikerne bag budgettet lægger op til.

Flertallet i Vejle Kommunes byråd er nødt til at forholde sig til, at vi har store udfordringer med en stigende segregering af elever. Det hjælper derfor ikke at spare på almenskolen, ligesom det absolut ingen mening giver, at vores elever i specialtilbuddene, som i forvejen er vanskeligt stillede, så skal bære konsekvenserne af yderligere reduktioner på helt op til 4 %. 
Vi savner politisk mod. Mod til at stå ved de forringelser, man pålægger Folkeskolen i kommunen. De foreslåede besparelser vil medføre forringelser i en tid, hvor Folkeskolen skriger på det modsatte. 

Vi er oprigtigt stærkt bekymrede for vores fælles Folkeskole set i lyset af de seneste års manglende vilje til at investere i den. Lad os hellere sammen tage et ansvar for et bæredygtigt skolesystem, som giver vores elever de muligheder, de fortjener. Kun med de nødvendige investeringer kan vi gøre det attraktivt at vælge Folkeskolen til, både som medarbejder og leder, og som forældre til de elever, vi er der for. 
Folkeskolen er verdens bedste ide. Den er fundamentet for vores demokrati. Det er bare vanskeligt at se i Vejle Kommunes prioriteringer. 

Mvh. Os fra skolen 
Tage Jørgensen, formand Skolelederforeningen, Vejle Kommune 
Mette Dahlgaard Jørgensen, Fællestillidsrepræsentant, skolepædagogerne i Vejle Kommune 
Lars Holmboe, formand Vejle Lærerkreds og medl. Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse