Eventyret om den lille dreng fra Bøvl der bliver guvernør i Rotary

Claus Skovbjerg, den nye kommende distriktsguvernør i Distrikt 1450 i rotary-året 2024-25 fortæller her sit eventyr om vejen frem mod guvernørposten og glæden ved at skulle bære distriktskæden for Rotary.

Af Jeanette Refstrup

GIVSKUD: Der var engang en lille dreng. Han boede på en lille landejendom sammen med sine forældre i det allerinderste af Jylland på den lette sandjord tæt på byen Bøvl.

Han gik i skole i mange år, før han blev student i 1986. Måske havde forældrene et ønske om, at han skulle arve den fædrene gård. Interessen lå dog ikke der, men i stedet på tal og økonomi.

Den fædrene gård blev det ikke, men det skræmte ikke forældrene. Deres opbakning lå altid på, at man skulle udnytte de evner, man er født med, til det yderste og aldrig sige nej til en udfordring. Derfor læste drengen videre på Handelsakademiet og sluttede som civiløkonom.

Det strenge arbejdsliv begyndte som bogholder i kartoffelindustrien. Et arbejde var ikke nok, så ved siden af lavede han bogholderi og regnskaber for mindre firmaer i sin ”fritid”. Det blev til knap 25 år samme sted, kun afbrudt af fem måneder som revisor. Han begyndte som bogholder og sluttede som regnskabschef.

Når man lever i små lokalsamfund, skal man helst være en del af foreningslivet. Det blev også hans lod. Hvad kan en sådan tal-mand bruges til – kasserer. Herved begyndte bi-karrieren indenfor vandværkerne. Det betyder, at han de seneste 20-30 år har lavet administration for seks små og mellemstore vandværker.

I 2016 sprang han ud på dybt vand og begyndte som provstisekretær i Grene Provsti. Provstisekretærtitlen dækker ikke helt over indholdet. Det består dels af sekretærarbejde, men også styringen af økonomien for alle kirkerne i provstiet. Dette blev i 2021 udvidet med det samme i Tønder Provsti, dog er det her kun økonomi-delen.

Hvad har den udprægede tal-mand lært igennem sit liv? Jo bag tal, regnskaber og økonomi er der nogle personligheder – nogle levende mennesker. Disse er forskellige – det har lige så stor betydning at kunne håndtere forskellige personligheder, som at kunne håndtere talmaterialet.

Den lille dreng blev voksen, og sammen med Tove skabte han en lille familie med tre skønne og lige så stræbsomme børn – Kristian på 30, Frederikke på 27 og Amalie på 22. I knap 30 år har familien haft base i deres hus i hjertet af Givskud. Familien er nu udvidet med to dejlige svigerbørn og tre skønne børnebørn mellem to-fem år.

Mødet med Rotary

En dag stødte tal-manden ind i Rotary. Det begyndte som en tilfældighed – Frederikke ønskede tilbage i i 0-erne at blive udvekslingsstudent. Selvfølgelig ønskede hun at rejse med Rotary, og det lykkedes hende at blive udvalgt. Hun rejste til Brasilien i 2010-11. Som så ofte i den lille familie bliver den enes projekt til hele familiens projekt. I oktober 2010 blev han optaget i Give Rotary Klub. Hele familien gjorde det, man bliver advaret mod at gøre. De tog alle på besøg i det for dem meget ukendte Brasilien, og som Frederikke fik de også en ny familie i Brasiliens østligste punkt.

Herefter fulgte et ”normalt” Rotary-liv – sekretær i 12/13 og præsident i 17/18 – og dog. Det har båret præg af aldrig at sige nej til en udfordring.

Udvekslingen gav baggrund for flere års arbejde og glæde ved Rotarys ungdomsudveksling. Det var en familieopgave og -interesse. Det gav plads til seks forskellige udvekslingsstudenter i hjemmet, og seks nye ”børn” af familien. Udover dette var han klubbens counsellor i flere år. Det har givet en solid forståelse for udvekslingsprogrammet og glæde ved at arbejde med de unge mennesker. Sidst men ikke mindst et godt kendskab til Rotarys ene ben.

Rotarys andet ben hjælpeprojekter har aldrig ligget ham fjernt. I præsidentperioden var han med i gruppen af klubber, der satte gang i kvindehaverne i Galloya i Gambia. Igen måske lidt tilfældigt kom tilbuddet om en rejse til Gambia, hvor de første kvindehaver skulle indvies. Projektet har siden udvidet sig til vandprojekt med vand til haverne og rent vand til indbyggerne, desuden kom der lige en nursery school med. Projektet tegner til at blive en af de største Rotary-successer. Det er svært at køre projekter i Afrika, der holder. Dette projekt er et tydeligt bevis på, at kulturforståelse og ejerskab er nogle vigtige egenskaber. Hjælpeprojekter er ikke kun internationale, der er brug for mange lokale projekter også – både små og større.

 Claus Skovbjerg sammen med sin kone Tove, der giver husbonden fuld opbakning i hans Rotaryarbejde. Privatfoto

En anden side af hjælpeprojekter er foundation. Det giver stor forståelse for projekterne, når man også er en del af det at skaffe pengene. Give-klubben er kendt for at lave indsamlinger, lotterier med videre. Det er hårdt arbejde, men giver også nogle fantastiske relationer mellem klubkammerater.

Det er det tredje ben i Rotary – netværk. For den kommende guvernør, er der også stor respekt omkring dette. Både som et erhvervsnetværk, men også som et socialt netværk. Det hænger sammen, hvis man skal nyde uge efter uge at være en del af Rotary-fællesskabet, så kræver det, at man får noget igen – og ikke mindst at man samtidig har det sjovt og hyggeligt.

Fra den lille dreng fra Bøvl til guvernør

Gennem flere år har den kommende guvernør sneget sig med til de fleste distriktskonferencer. Han føler sig inspireret af arbejdet med Rotary på tværs af distriktet, og guvernørposten har altid stået som en uopnåelig titel.

Den lille dreng, der engang havde svært ved at tro, at nogen kunne bruge ham til noget, blev overrasket, da han fik en opfordring til at søge posten. Overraskelsen blev ikke mindre, da han i december 2021 blev ringet op af vores nuværende guvernør Jane Buhl-Olsen, der spurgte, om han ville modtage udnævnelsen – og så i Danmarks bedste distrikt: 1450.

Efter lang stilhed blev der svaret med et klart JA.

Det er med stor ydmyghed og respekt, at den kommende guvernør vil tiltræde posten, nogle af stikordene vil være:

· Ydmyghed og respekt for, at det er i klubberne beslutningerne tages, og det er dem, der udfører Rotarys arbejde.

· Udvekslingen skal tilpasse sig de nye generationer. De nye programmer skal udbredes mere.

· Foundation/hjælpeprojekter er Rotary fantastisk til at udføre. Det skal omtales, så det er kendt for alle.

· Rotary skal være en åben organisation.

· Rotary er ikke kun for medlemmet - Familie og andre tæt på skal være lige så velkomne i klubberne.

· Der skal være åbenhed for nye typer af medlemskaber – Rotary skal tilpasse sig den tid, vi lever i – med respekt for Rotarys værdier.

· Klubberne skal ikke ”skaffe” nye medlemmer. Rotary skal være så interessant, at medlemmer kommer af sig selv.

· Den glidende overgang, når Rotary hjulet roterer, skal sikres gennem samarbejde mellem ledelserne før og efter. Ledelsen er ikke en person, men en gruppe.

 Det magiske øjeblik hvor Claus Skovbjerg officielt udnævnes til guvernør i distrikt 1450. Privatfoto.