Fra fitness til friskole: Kom og Træns pavilloner bliver til klasselokaler på Hedegård Friskole

5. oktober 2017 ankom der en række store pavillonelementer med kranbåret ‘luftpost’ til bagsiden af Ikærhallen, hvor de i den samlede udgave kom til udgøre det nye foreningsbaserede fitnesscenter Kom og Træn. Og nu skal pavillonerne snart ud at flyve igen, helt præcist til Hedegård Friskole, hvor de skal bruges som klasselokaler. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE/HEDEGÅRD: Det er et stykke lokal idrætshistorie, der snart forsvinder fra Give for at blive til lokal skolehistorie i Hedegård, når de pavilloner, der siden oktober 2017 har dannet rammerne om fitnesscentret Kom og Træn holder store flyttedag.  

I forbindelse med åbningen af det nye idrætscenter i Give har Kom og Træn fået nye lokaler her, og dermed var behovet for de ellers glimrende pavilloner ligesom ikke til stede mere. Derfor kontaktede Michael Hansen og Jacob Egebjerg Vestergaard fra styregruppen i Kom og Træn Hedegård Friskole [JB1] med det salig Lars Larsen ville kalde “et rigtig godt tilbud”. 

-Vi ved jo, at Hedegård Friskole går og pusler med at udvide med en 9. klasse, men at de mangler lokaler. Derfor tænkte vi, at det kunne være en god ide at tilbyde friskolen at overtage pavillonerne efter os – til en favorabel pris, naturligvis. På den måde holder vi tingene lokalt, og i dette tilfælde her giver det bare god mening, siger Michael og Jacob.  

Har længe ønsket at kunne tilbyde 9. klasse 

Og den ide var såvel skolelederen som friskolens bestyrelse helt med på.  

-Vi her i nogle år haft en ambition om at tilbyde 9. klasse her på skolen. Der er så nogle ting omkring økonomi og rammer, der først skal falde på plads. Da først coronaen og siden krigen i Ukraine ramte, gjorde det vores byggeprojekt meget dyrere, og derfor har vi ikke kunnet effektuere drømmen om en 9. klasse.  

- Men med muligheden for pludselig at få 195 kvadratmeter til rådighed i form af pavillonerne fra Kom og Træn, så giver det os nogle aktuelle muligheder for at gå målrettet efter at etablere en 9. klasse, fortæller friskolens bestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby, der roser Kom og Træn for at tænke Hedegård ind i deres pavillonplaner – og for det ganske gavmilde tilbud.  

Der skal skabes et ungemiljø for 8. og 9. klasse 

Viceskoleleder Karin Rasmussen fortæller, at når man har fået de nye pavilloner på plads, så er det hensigten på sigt at skabe et ungemiljø, hvor 8. og 9. klasse har deres egen lille verden. 

- Med så meget ekstra plads giver det os nogle muligheder, uanset om vi får 9. klasse eller ej. Vi får i hvert fald en god mulighed for at skabe et rigtig godt miljø for skolens ældste elever med de mange ekstra kvadratmeter til rådighed. De nye pavilloner kommer til at stå på arealet ved og omkring skolens udendørs basketballbane i forlængelse af vores andre pavilloner. Her er det hensigten, at vi i de nye pavilloner på sigt skal lave to klasseværelser og et fællesrum - og som sagt skabe et miljø, hvor de unge føler sig hjemme og tager ejerskab over ‘deres egen verden’ her på skolen, fortæller Karin Rasmussen. 

 

Skoleleder Jette Bech Mathiesen og skolebestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby ser meget frem til, at Hedegård Friskole indenfor en kort årrække kan tilbyde 9. klasse. Det er bag de to, at de nye pavilloner skal stilles op.  FOto:Jim Hoff

Tager de nye pavilloner i brug til august 2024 

Bestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby kan oplyse, at pavillonerne fra Kom og Træn, der lige nu står bag ved Ikærhallens gymnastiksal, ikke bliver flyttet til Hedegård her og nu.  

-Der er en del både praktiske og byggejuridiske ting, der skal gå i orden, inden vi kan flytte pavillonerne. Vi har en arkitekt og et ingeniørfirma til at arbejde med at skaffe os en byggetilladelse, og så skal selve jorden, hvorpå pavillonerne skal stå også funderes, ligesom der skal lægges strøm ind osv. Min vurdering er, at vi kan flytte pavillonerne til sommer, så de bliver klar til brug, når det nye skoleår starter til august. Her vil vi så i starten råde over et stort lokale, som vi i fred og ro kan udvikle og opgradere løbende og på den måde skabe de helt rigtige rammer.  

-Vi skal også have kigget på de andre ‘midlertidige’ pavilloner, som vi har haft siden 1996. Vi beholder dem i første omgang, men de skal nok lige opgraderes og shines lidt op – og det tænker vi bliver en forældreopgave, siger Lasse. 

Forventer at kunne tilbyde 9. klasse indenfor et par år 

At man nu nærmest får sendt 195 uventede kvadratmeter ned fra himlen i form af den store kran fra Give Sværgods, der skal flytte og transportere pavillonerne fra Give til Hedegård, betyder rigtig meget i forhold til at komme foran tidsmæssigt i forhold til rammerne for en 9. klasse. 

-Nu kan vi med det praktiske og rammerne på plads speede processen lidt op og have skærpet fokus på udviklingen af et koncept for 9. klasse. Det er en masse skolepædagogiske ting, der skal falde i hak. Nu skal vi til at forholde os til at have elever til eksamen, og frem for alt skal vi jo have både forældrene og børnene med på ideen. Her har vi fået masser af positive tilkendegivelser og opbakning omkring 9. klasseprojektet. 9. klasse er da også et stort punkt på vores generalforsamling den 18. april, hvor vi håber, vi får grønt lys af generalforsamlingen til at køre konkret og målrettet frem med etableringen af en 9. klasse, siger Lasse, der kan oplyse, at det er planen, at Hedegård Friskole kan tilbyde 9. klasse inden for en tidshorisont på et par år. 

I dagens fine anledning havde Jacob Egebjerg Vestergaard fremskaffet nogle herlige "middelalder-nøgler", som symbol på det godt tænkte ejerskifte. Foto: Kom og Træn

En klar styrkelse af skolen 

De nye lokaler skal naturligvis gøres skoleparate, så der skal laves en opgradering og istandsættelse af lokalerne, og her regner Lasse med, at man igen kan trække på de altid velvillige og løsningsparate forældreressourcer, man råder over på friskolen. 

Skoleleder Jette Bech Mathiesen ser også frem til, at skolen nu får mulighed for endelig at kunne tilbyde skolens elever at gøre deres skoleforløb helt færdigt på Hedegård Friskole.  

-Tidligere har det ikke været realiserbart pga. økonomien i projektet. Men med de her nye rammer på plads er situationen en anden. Det betyder meget for os, at vi kan tilbyde et helt skoleforløb fra 0.-9. kl., og at vi afslutter med Folkeskolens Afgangsprøve i 9. kl. Flere forældre efterspørger muligheden for at afslutte med 9. kl., så det vil være en fordel, at elever og forældre ved, at de kan gøre deres skolegang færdig her, så de ikke skal ud for at søge andre græsgange efter 8. klasse. Det her kan være med til at sikre os på den lange bane og udvikle og styrke skolen pædagogisk, understreger Jette Bech Mathiesen. 

Her er vi med til den officielle overdragelse af nøglerne til pavillonerne. Fra venstre er det skoleleder Jette Bech Mathiesen, skolebestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby, formand for Kom og Træns styregruppe, Jacob Egebjerg Vestergaard og Kom og Træns økonomiansvarlige, Michael Hansen. Foto: Kom og Træn