Fra Venstres debatmøde på museet: Vi er ikke stolte over midtbyens udseende

Et af punkterne på det åbne møde foranstaltet af Venstre på Museum Give i sidste uge, omhandlede bymidten og Torvet i Give. Her var det arkitekt og lokal ildsjæl, Jørgen Lundsgaard, der fremlagde sine tanker om det han kaldte en nedslidt centerby. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BYUDVIKLING: Snakken om en opgradering og forskønnelse af bymidten og Torvet i Give har stået på siden 2015. Der har været afholdt borgermøder, infomøder og ideudviklingsmøder. Der har været afholdt forsøg med ensretning af vejen foran kroen, der er lavet skitser, fine tegninger og så videre.  
Der er ydermere blevet bevilget 4 millioner kommunale kroner til projektet –som endnu ikke har fået inflationsramte ben at gå på.  
Med andre ord: Der har været masser af krudt i byudviklingskanonen – men spørgsmålet er om det kun har været løst krudt? 

Stilstand i 8 år 

For bymidten og Torvet ser stadig ud som i 2015, og det var det udgangspunkt, der lå på bordet, da arkitekt og fast medlem af diverse byudviklingsudvalg, Jørgen Lundsgaard, rejste sig og tog ordet på det åbne møde, som Venstre i Vejle Kommune havde inviteret borgerne ind til. 

- Vi ved, at vi i Give tiltrækker en del turister. Vi har en flot grøn by, men vi er ikke stolte af midtbyens udseende. I 2020 blev der af Vejle Kommune bevilget 4 millioner kroner til bymidten og de tilstødende gader, hvor det også var hensigten at integrere kunsten. I 2018 kørte vi en forsøgsordning med ensretning af vejen forbi Diagonalkroen, og samme år så vi det første udkast til en ny bymidte fra en arkitekt. Det projekt sagde vi nej til, forklarede Lundsgaard.  

4 millioner slet ikke nok i dagens Danmark 

Han kunne ydermere fortælle, at man i 2019 lancerede et pilotprojekt, hvor der blev sat kunst op i bunden af Gullestrups Have, og i april 2022 lå der så et konkret forslag på bordet i forhold til en plan for byfornyelse.  

- Men i mellemtiden har vi været ramt af corona og inflation, så det samlede budget landede langt over de 4 millioner, der i første omgang blev bevilget fra kommunen. Lige nu har vi fokus på selve Torvet og området ved Frederikshøj (mindesmærket). Vi har i 2 ½ år søgt fonde om flere midler, for der er ikke flere penge at hente fra Vejle Kommune. Samtidig har vi lidt under, at det normale vedligehold af bymidten er faldet i niveau, da kommunen argumenterer for dette med beskeden om” at I jo alligevel snart bygger om”. Det betyder, at belægninger, lamper osv. er i en skidt tilstand, konstaterede Jørgen Lundsgaard. 

- Vi har altså en nedslidt centerby 

Han udtrykte på den konto en følelse i byen af, at det trækker i langdrag med den nødvendige renovering – og det er man godt trætte af i byen.  

- Kære Vejle Kommune, vi vil rigtig gerne bede om flere penge, tak. Vi har en nedslidt centerby, og så lige på Jelling, hvor mange penge der er brugt der, lød den utvetydige opfordring fra Lundsgaard med blikket rettet stift hen over brillekanten mod den samlede Venstregruppe ved det politiske hovedbord.  

- Her kunne formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen (V), lige klemme en hurtig bemærkning ind om, at man er i dialog med Real Dania angående midler til byprojektet i Give. 

Formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Jørgensen (V), kunne fortælle, at man har gang i en dialog med Real Dania omkring søgning af fondsmidler til bymidten i Give. Foto: Jim Hoff

Kommunen svarer ikke på henvendelser fra Gadebanden 

Jørgen Lundsgaard gjorde derefter både de fremmødte borgere og den politiske gruppe opmærksom på det manglende bysyn.  

- Det skal vi følge op på og have op at stå igen. Det ligger i regi af Gadebanen, hvor jeg selv er med, og her har vi oplevet 3 ½ år med regulær envejskommunikation. Vi får ingen svar på vores henvendelser. Ingen. For eksempel har vi længe arbejdet på at forbyde parkering i Nørregade - men hører ingenting fra kommunen. Hvis det her ikke ændrer sig, så bliver det sidste hug fra Gadebanden – ellers er det slut herfra, lød det stålsat fra den rutinerede arkitekt, der med den bemærkning satte sig ned og lod et par borgere komme til orde. 

Grønne områder og stier på vej 

Her slog den tidligere formand for Give Udviklingsråd, Carsten Friis, til lyd for at det er enormt vigtigt at man fastholder, og udvider, byens kvalitet i forhold til den i udviklingsrådet udtalte ambition om at nå et indbyggertal på 5500, mens Lene Gosvig fra Give Camping gerne ville høre, hvordan det gik med etableringen af de to stier til henholdsvis museet og campingpladsen. Stier, der skal guide folk, der ikke er så stedkendte fra bymidten ud tilde to destinationer.  

Her kunne Hanne Lund fra Give Handel & Erhverv fortælle, at der her i efteråret vil blive etableret en række grønne områder i bymidten, mens de to stier vil blive etableret i foråret 2024.  

Der er med andre ord noget i spil, i hvert fald på det lidt mindre plan, mens den helt store forkromede plan og igangsætning af samme med hensyn til en regulær storslået byfornyelse ikke lod til at stå på den politiske her-og-nu to-do-liste.  

Kodeordet her må så være fondssøgning, fondssøgning og atter fondssøgning. 

Sådan så Torvet i Give ud i 1960. Arkivfoto

Torvet i Give anno 1950. Arkivfoto