Frustrationer og metaltræthed: I Give er man trætte af at vente på renovering af bymidten

I 9 år har der været talt om renovering af bymidten i Give. Der har været holdt møder, folkemøder, møder med kommunale udvalg og arkitekter. Men her 9 år efter står byen stadig med en nedslidt og kedelig bymidte, der slet ikke tilsvarer de standarder, man ønsker sig hos Give Udviklingsråd, Give Handel og Erhverv samt Skulpturbyen.

Af Jim Hoff  - jimhoff@voreslokalavis.dk

BYUDVIKLING: Når teknisk udvalg holder udvalgsmøde mandag den 27. maj ligger der en mail fra Give Handel og Erhverv, Give Udviklingsråd og Skulpturbyen, som de skal forholde sig til. Denne trio af store foreninger fra Give har nemlig sendt et velformuleret bekymringsbrev til samtlige byrødder i Vejle Kommune med overskriften ”Nu er det tid til handling og udvikling af Give Bymidte!”

-Siden 2015 har vi sammen med planafdelingen i Vejle Kommune arbejdet ihærdigt for en tiltrængt modernisering af Gives bymidte. I 2020 blev der således bevilget kr. 4 millioner til formålet – mere specifikt til Torvet, Østergade og Vestergade, hvilket blev illustreret i nogle skitseplaner fra juni 2020, udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr.

-Vi ønsker, at første led i planen bliver renovering af Torvet – og her er det bevilgede beløb på 4 mill. desværre ikke tilstrækkeligt til at realisere den ønskede forvandling. Det kræver det dobbelte. Og værdien af puljen er desværre i mellemtiden også blevet mindre værd i takt med at tiden er gået, lyder det indledningsvist i brevet.

4 millioner rækker ikke til ret meget

Vores LokalAvis har talt med formændene fra de tre bekymrede og frustrerede foreninger, Hanne Lund (GHE), Jette Nielsen (GUR) og Jørgen Lundsgaard (Skulpturbyen).

-Vi er godt frustrerede over, at det ikke sker noget med vores bymidte. Der har været mange argumenter fra Vejle Kommunes side i forhold til, hvorfor de ikke for længst er gået i gang. I 2020 blev der afholdt folkemøde på Diagonalkroen, der er blevet udfærdiget en skræddersyet renoveringsplan for hele bymidten, altså Torvet, Østergade og Vestergade. Nu er de 4 millioner kroner langt fra det værd, de var da de blev tilkendt os, ja de rækker ikke engang til en renovering af blot selve Torvet. Her snakker vi 8-10 millioner kroner for at komme i mål med et ordentligt fornyelsesprojekt. Og det er der, vi er her i byen nu. Nu handler det om at få renoveret Torvet, så det er et sted, vi kan være bekendt af vise frem. Nu magter vi ikke mere tom snak og varm luft fra kommunens side, lyder det samstemmigt fra trekløveret.

Handler også om at styrke konkurrenceevnen

Dette stærke trekløver er nu gået til kamp for at Give får forskønnet Torvet - og det skal ske snart. Man er godt trætte af at sidde og vente på kommunen. Fra venstre Jette Nielsen, GUR, Jørgen Lundsgaard, Skulpturbyen og Hanne Lund GHE. Foto: Jim Hoff

Man pointerer i brevet til byrådet, at Give er en by i en rivende udvikling med masser af nybyggeri og en Hærvejsmotorvej på trapperne. Et område med stort vækstpotentiale, men også en by der med en placering kommunens yderste geografi skal spille med musklerne i forhold til både Brande og Billund Kommune, der begge for eksempel pusler med stærke initiativer omkring deres handelsliv.

-Vi har i forvejen et godt handelsliv her i Give, og det skal vi være med til at styrke, når nu man vil bygge et storcenter i Grindsted. Det handler om at fastholde vores kunder, og det kræver, at vi investerer i vores bymidte, så den både appellerer til lokale og udefra kommende gæster. Og det er ikke kun os i de her tre foreninger, der ser sådan på det – det gør hele byen. Vi trænger i så høj grad til noget handling nu, og derfor har vi også store forventninger til, at man på mødet i teknisk udvalg den 27. maj vender tommelen opad, så vi kan gå i gang med at renovere Torvet.

-Og  samtidig skal vi huske, at det absolut ikke slutter her - vi skal på sigt også have Østergade og Vestergade med, og det kræver tilførsel af kommunale midler, ligesom vi også er godt i gang med at søge fondsmidler – indtil nu desværre uden det store held, lyder det fra de tre formænd.

Der skal skabes en grøn familievenlig oase på Torvet

Helt konkret er det drømmen, at man på Torvet får skabt en grøn oase, et familievenligt sted, et naturligt mødested for mennesker i hverdagen. Et sted med liv og miljø. Helhedsindtrykket omkring Torvet skal hæves, standarden skal hæves, så man som Givebo ikke skal være flov over at vise gæster rundt byen som for eksempel under en skulpturvandring, eller når der er Kunst og Skulpturdage.

-Skæve lamper, slidte bænke, der flosser pigernes kjoler osv. Det er ikke godt nok. Her skal der steppes op. Og for os handler det meget mere om at skabe et dejligt og godt torvemiljø ned at bruge flere millioner kroner på et nyt fancy underlag – vi kan godt leve med belægningen på Torvet, bare vi får steppet op på de mange andre områder. Det kræver flere penge, og det er dem vi ny beder om. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra nogle af byrådsmedlemmerne, og teknisk udvalg er da også i gang med at lave nye tegninger til torvemiljøet, så vi har da et håb om, at det her lykkes. Vi magter simpelthen ikke endnu engang at have i en politisk syltekrukke, lyder den kontante melding fra Lundsgaard, Lund og Nielsen.

Slut med den varme luft, ja tak!

Gruppen er i konstruktiv dialog med Camilla Jørgensen fra Byudvikling og Arkitektur og stadsarkitekt Lisbeth Wolters, og gruppen overvejer kraftigt at invitere teknisk udvalgs formand Gerda Jørgensen, der er folkevalgt i Give for Venstre, ud på en bytur sammen med et par kolleger fra T.U, hvor de kan ridse drømmene og problematikkerne op for teknisk udvalg.

Her i skrivende stund kunne det være befriende, om man kunne melde en deadline ud for projektstart, ifald teknisk udvalg og byrådet efterfølgende nikker ja til at sende lidt økonomisk kærlighed og velvilje til Give. En situationsrapport fra den kommunale maskinrum viser, at man lige her og nu i Give venter på at se de nye tegninger, der skal forskønne Torvet – og det er så same procedure as last year James. Så godt man er rigtig god til at sidde i venteposition i Give. Man har i hvert fald øvet sig i mange år.

Men selv stålsat tålmodighed kan rammes af metaltræthed, så lad os nu se nogle resultater. Vi er efterhånden trætte af her i byen at sende balloner med varm luft i luften.