Gerda Jørgensen: Utrolig vigtigt vi holder liv i campingpladsen

Den lokalvalgte byrådspolitiker og formand for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen, melder her ind med svar på nogle af de spørgsmål, der har rejst sig efter at det står fast, at det nuværende forpagterpar på Give Camping forlader Give og dermed campingpladsen til 1. november. Her udtaler hun stor kommunal velvilje til at holde gang i campingpladsen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: - Jeg vil gerne her kraftigt understrege, at det så absolut er Vejle Kommunes hensigt at holde liv i Give Camping. VI ved, at den har stor betydning for Gives handel og turisme og den leverer et godt supplement til byens liv hen over året. Jeg forstår de bekymringer, man har kunne læse om her i avisen de sidste dage og uger, men vi er i fuld gang med at arbejde på en løsning.

Ovenstående citat leverer Gerda Jørgensen (V) på bagkant af de sidste dages ret heftige debat omkring campingpladsen i Give, hvor mange borgere, foreningsfolk og butiksdrivende frygter, at Vejle Kommune ikke er interesseret i at, der skal være en campingplads i byen – med de følger det nu engang vil få for byen generelt.

Negative udmeldinger gør ikke noget godt for byen

Men her maner Gerda Jørgensen til besindelse, og pointerer ved samme lejlighed også, at man skal passe på med at fare frem med alt for mange negative udmeldinger.

- Alle de negative udsagn i denne her sag skader byen mere end de gavner byen. Jeg vil her godt sige, at der altså er gjort meget fra kommunens side i denne her sag, men man skal også erkende, at Give Camping er en speciel størrelse. Man ligger sammen med en fodboldklub, og rent fysisk har pladsen en størrelse, der kan gøre det svært kun at leve af selve pladsen. Det er jo også derfor, at Lene og Jesper Gosvig (de nuværende forpagtere, red.) dygtigt og flot har udvidet deres koncept med mad ud af huset og selskaber. Dermed har de kunnet leve af campingpladsen, men det har jo også krævet mange mandetimer, pointerer Gerda Jørgensen.  

 Lene og Jesper Gosvig har købt Holme Å Camping ved Hovborg og forlader dermed Give Camping i slutningen af året. Foto: Jim Hoff

Vejføring, camping og fodbold – en svær cocktail

Hun forstår godt kroketklubbens bekymringer, men kommunen er nu tæt på at kunne sende udbudsmaterialet ud til eventuelle nye forpagtere. Og hun understreger også, at uanset hvordan det går, så er man villig til at finde en løsning sammen med kroketklubben, så de kan fortsætte med at holde til på stadion. Det samme gælder for fodbold, der naturligvis også skal kunne bruge stadion i det kommende år.

- Jeg er helt med på, at Lene og Jesper gerne vil videre i forhold til deres ambitioner med at drive en campingplads. Jeg forstår også, at deres udtalelser er meget følelsesbetonede. Sådan er det. Men vi må også bare erkende, at lige nu, sådan som tingene er skruet sammen, så kan vi ikke efterkomme deres ønsker. Der er stadig en uafklaret situation omkring fodboldklubben, som på sigt jo skal flytte over til den nye idrætshal – og når det sker, så er situationen på campingpladsen pludselig en helt anden, forklarer Gerda Jørgensen.

Der er meningen, at der skal etableres fire fodboldbaner ved Sdr. Ringvej ved det nye idrætscenter, men jorden er endnu ikke købt - og det låser situationen i forhold til en udvidelse på campingpladsen ved Give Stadion. Foto: GISK

Svært kun at leve af campingpladsen

Hun vurderer, at man nu skal finde en forpagter, der sandsynligvis skal være indstillet på at supplere indtægten med andre erhverv end selve driften af campingpladsen.

- Det allervigtigste for os er, at campingpladsen lever videre, indtil situationen omkring flytningen af fodboldklubben på plads. Den må ikke komme til at stå tom hen. Jeg vurderer også, at man skal holde fokus på at drive camping, og kun det. Det er alt for mange bolde at have i luften med cafeteria, selskaber, mad ud af huset osv. Når udfordringerne (man mangler at købe jorden på Sdr. Ringvej, red.) er løst, så vil der vise sig nogle nye muligheder for en eventuel forpagter. Det allervigtigste lige nu er simpelthen, at der også er en campingplads i Give når vi går ind i 2024, understreger Gerda Jørgensen.

Selvfølgelig skal Give fortsat have et friluftsbad

Så er der hele snakken om friluftsbadet, hvor nogle borgere også frygter, at det er slut med Danmarks ældste udendørs friluftsbad. Den frygt maner Gerda Jørgensen gerne til jorden.

- Selvfølgelig skal friluftsbadet i Give ikke lukke. Jeg vil gøre alt for, at det kører videre, for det er også en meget vigtig del af byens liv og historie. Det er min absolutte overbevisning, at vi finder en god løsning, så snart campingpladsen kommer i udbud. Og så er der hele problematikken med den vej, der skal føre op til Rævehøjens boligområde. Her skal vi have en drøftelse med ejerne til efteråret sammen med vores jurister, om hvornår og hvordan vejføringen kan påbegyndes. Her vil jeg godt lige anføre, at vejen altså ikke går midt igennem pladsen men ude i kanten, og at det altså er kommunal jord. Nu er den vejføring besluttet – og når først fodbolden er flyttet, vil det hele blive noget lettere at håndtere mht. en udvidelse af campingpladsen.

Afslutningsvis understreger Gerda Jørgensen, at det nu gælder om at komme i gang, så campingpladsen igen kan blive omtalt i positive vendinger.

- Vi skal gøre alt fra kommunens side til, at det her lykkes. Vi anerkender i høj grad, at campingpladsen er rigtig vigtig for Give, og det er med det mindset, vi nu går i gang med at finde nye folk, der kan og vil forpagte den.