GISK i gavehumør: Den nye SFO på Ikær bliver næsten dobbelt så stor som oprindelig planlagt

Da skolebørnene gik på sommerferie, landede der en besked i forældrenes i hæderkronede Aula-inbox. Heraf fremgik det, at SFO’en i Give skal omdannes til daginstitution med vuggestue og børnehave, og at SFO’en skal flytte ned i lokaler på Ikærskolen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk
 
SKOLELIV: Give er grundet en glædelig vækst nu og fremover i børnetallet presset på antallet af pladser i daginstitutionerne, og derfor har Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune besluttet, at den nuværende SFO i Torvegade tæt på Ikærskolen skal omdannes til børnehave og vuggestue. 
 
I den forbindelse har skolen og SFOen i samarbejde med Vejle Kommune udarbejdet en oversigt over, hvordan og hvor SFO’en skal placeres på IKærskolen, når den nye ordning træder i kraft hen over 2024. 

 Indgangspartiet ved hallen bliver senere inddraget til SFO, når denne flytter over på Ikærskolen, Foto: Jim Hoff

Næsten dobbelt så meget plads 

Denne plan er nu blevet opgraderet, idet projektet er blevet tilført en del flere kvadratmeter end oprindelig tiltænkt. Det er GISK (Give Idræts Sundheds og Kulturcenter), der er i gavehumør, om man så må sige.  
 
- Vi ser ind i en fremtid, hvor vi med færdiggørelsen af det nye idrætscenter på Søndermarken i foråret 2024 flytter ‘kommandocentret’ her fra Ikær og over i det nye setup. Det betyder, at vi kommer til at stå med nogle kvadratmeter, der ikke vil være så meget i brug. Derfor synes vi, at det giver mening at tilbyde nogle flere lokaler til skolen og SFO’en, siger centerleder hos GISK, Martin Schmidt.

Der er sammenlagt tale om yderligere 450 kvadratmeter til projektet - altså næsten en fordobling. 
 

Mulighed for en endnu bedre SFO-løsning

Mads Vilstrup Hoeg, der er skoleleder hos Firkløverskolen, ser med stor glæde på de nye muligheder de ekstra kærkomne lokaler tilbyder i forhold til at etablere en god og brugbar SFO-del på skolen- 
  
- Vi er glade for at kunne informere om, at GISK og Firkløverskolen i fællesskab har aftalt, at skolen overtager arealet med indgang, cafeteria, køkken og mødelokaler ved Ikærhallen, så det kan indgå i den nye SFO, der skal etableres. Skolen overtager dermed også ansvaret for drift og økonomi i området, oplyser Mads Vilstrup Hoeg og Martin Schmidt i den skrivelse der er sendt ud til forældrene og de ansatte på Firkløverskolen og i SFO’en 
 
Med de mange ekstra kvadratmeter at gøre godt med giver det nu skolen muligheder for at lave en endnu bedre SFO-løsning inden for skolens rammer, og skolen vil ifølge skolelederen nu kigge på de hidtidige planer og lave evt. ændringer med de nye muligheder. 

Kantine 2 ved cafeteriet i Ikærhallen bliver ligeledes en del af den nye SFO. Foto: Jim Hoff

Handler om at skabe det bedst mulige projekt 

Det er klart, at denne nye lokale-situation vil få nogle konsekvenser for brugerne i det daglige, men løsningen indeholder dog også en vis fleksibilitet. 
 
- GISK-brugere kan fortsat anvende lokalerne frem til SFO-start, hvilket også gælder for kantine 2. 
GISK ser ind i en fremtid, hvor hovedvægten af aktiviteter vil flytte mod Søndermarken, hvor vi dermed får behov for bl.a. mødefaciliteter. Derfor er det også aftalt, at skolen og GISK prøver at finde løsninger omkring fælles anvendelse af mødelokaler med mere, siger Martin Schmidt. 
 
Martin Schmidt og Mads Vilstrup Hoeg pointerer, at aftalen er indgået ud fra et fælles ønske om at få mest mulig ud af de samlede kvadratmeter gennem konstruktivt samarbejde. 
 
Det oprindelige SFO-projekt på skolen var på cirka 500 kvadratmeter, og det kommer med de nye lokaler implementeret i projektet så op på knap 1000 kvadratmeter.

Derudover er der også sat 1 million kroner af til udenomsarealer til den “nye” SFO på Ikærskolen.  

SFO'en på Torvegade skal laves om til børneinstitution - og det betyder, at SFO-delen skal flytte over på Ikærskolen hen over 2024. Foto: Jim Hoff