OPDATERET: Give Camping er reddet: Nyt koncept med Brian Christiansen ved roret skal langtidssikre driften

SÅ kom den, den længe ventede og supergode nyhed: Give Camping er reddet. Der er efter et utal af møder og masser af gode ideer på bordet nu fundet en løsning, hvor driften af campingpladsen og cafeteriet kører videre – men med forskellige personer i spidsen for hver enhed.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

BYUDVIKLING: Tirsdag eftermiddag gik der ild i faxen på redaktionen, da Lars Utoft fra Give Udviklingsråd over telefonen kunne meddele, at Give Campingplads nu har fundet sin nye campingchef i skikkelse af Brian Christiansen, der også er involveret i campingpladsen i Tørring, hvor han sidder som formand i bestyrelsen. Han er også involveret i Coast Zone, der blandt andet arbejder med teambulding, så det er en herre med en bred erfaring og rutine, der nu står til at tage over på campingpladsen i Give.

Lars Utoft fortæller, at man på campingpladsen i Tørring arbejder med et setup, der ud over de fastansatte også involverer en del frivillige hænder, der giver et nap med. Altså lokale ildsjæle, der kan se meningen i, at en by skal have en campingplads, der er med til at gøre byen endnu stærkere. 

Brian Christiansen fra Tørring Campings bestyrelse bliver ny campingchef i Give. Privatfoto

-Det er dette koncept, vi nu implementerer her i Give, hvor Brian Christiansen skal tage over som campingchef, mens en anden person kommer til at stå for driften af cafeteriet. Vi er meget, tæt på at lande denne person, og jeg er meget optimistisk i forhold, til at dette lykkes, siger Lars Utoft.

-Angående det nye koncept, hvor det handler om at finde en bæredygtig model for de lidt mindre campingpladser, også på den lange bane, så har der været holdt et hav af møder, hvor vi i Give Udviklingsråd sammen Gerda Jørgensen, har kæmpet denne succes i mål her lige før målstregen. Det er vi stolte over og glade for, for vi ved, hvor meget campingpladsen betyder for Give generelt og byens butiksliv specifikt, konstaterer Lars Utoft.

Han oplyser, at der nu skal stiftes en forening ved navn De Grønne Fingre, og at det er folk i denne forening, der skal give et nap med, eventuelt 2-3 timer og dagen på campingpladsen, især med at passe de udendørs arealer.

- Disse frivillige vil blive aflønnet i en eller anden form, og det her kan jo være med til at skabe et nyt meningsfuldt fællesskab for seniorerne i byen. Det er nemlig yderst vigtigt med lokal opbakning til det projekt her. Det handler om at gøre det bæredygtigt på den lange bane og om at skabe lokalt ejerskab i campingpladsen  - akkurat som med  det nye idrætscenter, der jo i den grad er båret af frivillige kræfter.

Gerda Jørgensen (V) og Lars Utoft, forrest i billedet, har sammen med udviklingsrådet i Give fået sat en aftale i stand,der sikrer campingpladsen i Give. Foto: Jim Hoff

Det var som sagt GUR, der sparkede døren ind til dette her nye setup, og her kan Lars Utoft ikke rose Gerda Jørgensen (formand teknisk udvalg og byrådsmedlem for Venstre) nok, for den enorme arbejdsmængde, hun har lagt i projektet.

Vores LokalAvis vender tilbage med en opdateret artikel, når vi har fået en snak med Brian Christiansen.

Derudover vil der nu løbende følge en del faktuel info om åbning, setuppet helt specifikt osv. – men først og fremmest et stort tillykke og godt gået herfra til udviklingsrådet og Gerda for, at det er lykkedes at hive denne har aftale hjem. 

Interview med Brian Christiansen: Setup under Dansk Camping Management

Den nye mand på campingpladsen i Give, Brian Christiansen, er en travl herre, idet han sidde ri udviklingsrådet i Tørring, er bestyrelsesformand på campingpladsen i Tørring, stifter af Coast Zone samt involveret i byggeri af nye huse i Tørring.

-Setuppet i Give bliver kørt unde Dansk Camping Management (DCM ), som jeg stiftede bekendtskab med, ad jeg for et par år siden gik ind i bestyrelsen i Tørring Camping for at være med til få pladsen på ret kurs. At være en del af DCM er vigtig, for her er der en del mindre campingpladser, der er med, og netop de mindre campingpladser må holde sammen for at kunne overleve.

-Jeg tror rigtig meget på holdet, på teamarbejde, og det er mit helt store mål at køre campingpladserne både i Tørring og Give op. Lige her og nu har jeg fokus på Give, og på sigt kan der sagtens komme andre byer med, hvor vi gør som i Give -altså funderer det hele på lokalt sammenhold. For at der kan tjenes penge på pladser med under 150 pladser, skal der også tjenes penge på cafeteriadriften, og her vil det blive et job for to. Det kan en mand ikke klare selv, pointerer Brian Christiansen.

Lokal sammenhængskraft en enorm styrke

Han ser Give by som en rigtig god by med en bynær campingplads, der ligger i et smørhul tæt på Legoland og Givskud Zoo – og ikke ret langt vær fra både vest- og østkysten, altså en attraktiv plads for både danske og udenlandske turister.

-Jeg ser det som en af mine fornemmeste opgaver ved at gå ind i projektet her i Give at være med til at gøre noget for de lokale. Netop den lokale sammenhængskraft, og det at byen så gerne vil Give Camping, er virkelig interessant at arbejde med og noget der kan bygges godt videre på. I forhold til foreningen ”De Grønne Fingre”, så har jeg været i kontakt med nogle folk i Give, og selvfølgelig skal de ikke arbejde gratis. De penge jeg skulle have brugt på en gartner, de går til de frivillige der hjælper til her – for pengene skal blive her lokalt. Og så får vi forhåbentlig en god flok der både kan hjælpe til med udenomsarealerne og få en god snak og en kop kaffe med campisterne – den slags er nemlig vigtigt, pointerer Brian Christiansen.

En styrke med fodbold og svømmebadet

Det vil blive en moderne campingplads/digitaliseret, hvor man kan booke plads online og tjekke ind elektronisk – altså uden fast bemanding.

-Det er af praktiske årsager, vi gør det på den måde, men jeg vil helt sikkert bestræbe mig på at være til stede på pladsen hver dag nogle timer, for det er vigtigt for mig at være til stede. Jeg har set tallene (regnskabet, red.) for pladsen, og kan se, at det godt kan lade sig gøre at lave en forretning her, man skal bare lade være med at gå op i ens timeløn – den bliver nok ikke ret stor, konstaterer Brian Christiansen med et smil. Som sagt en fin beliggenhed, der er svømmebad, bygningerne er fine og velholdt, og så er der jo lige den der med, at man skal dele omklædningsfaciliteter med svømmebadet og fodboldklubben. Men at der er flere spillere herude ser jeg som en kæmpestyrke. Det er med til at skab et rigtig godt flow på og omkring pladsen, betoner den nye mand på campingpladsen i Give.

Fodboldens bane 4 bliver nu en fast del af campingpladsen

Han har fået lovning på mere jord, idet der jo på et tidspunkt skal laves en vejføring op til Rævehøjen, og den vej koter 10 pladser.

-Jeg får nu stiller bane 4, den gamle lysbane, til rådighed året rundt, og det hjælper jo på det. For jeg skal altså ikke kun være i Give et år. Her vil jeg gerne rose Vejle Kommune fort at være meget løsningsorienteret, ligesom der skal gives stor ros til Lars Utoft, Gerda Jørgensen og Thomas Frank (fra kommunen, red.) for deres enorme engagement i det her projekt, lyder det anerkendende fra Brian Christiansen.

Han pointerer, at han ikke går ind i det her projekt set fra et forretningsmæssigt aspekt, men fordi han kan se en spændende udfordring, som det giver supergod mening at kaste sig over. Han skal naturligvis ud og investere en del midler i at få pladsen op at køre igen, da den pt, står helt igennem tom hen mht. inventar osv.

Søger er partner på sigt

-På sigt vil jeg søge en partner, der vil gå ind i projektet Gerne en person, der måske er stoppet med at arbejde, eller en person, der godt kunne tænke at prøve sig af som selvstændig i 10 år. Jeg har i første omgang lavet en forpagtningsaftale for fem år med option på yderligere fem år, og det er hensigten, at pladsen skal åbne til Kristi Himmelfartsferien, siger Brian Christiansen.

Den dato rammer nok lige ind i hjertekulen hos det lokale krocketklub, der jo netop i Kristi  Himmelfartsferien afvikler sit store kroketstævne.