Give ramt af stærkt stigende børnetal: Historisk ”Fritter” lukker ned og bliver til daginstitution

Give by er i vækst, og det i en sådan grad, at byens daginstitutioner slet ikke kan dække behovet for pasning i vuggestuer og børnehaver. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af pasningspladser, og dem finder man ved at konvertere SFO 1 og ungdomsklubben til børneinstitution med vuggestue og børnehave.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

SKOLEHISTORIE: Der er ingen tvivl om, at den beslutning, der er truffet i Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune om at inddrage den institution, vi i gamle dage kaldte Give Fritidscenter på Torvegade 81, til vuggestue og børnehave, vil skabe en del debat de næste måneder både blandt forældre, pædagoger og lærer.

Beslutningen om at konvertere ”fritteren” eller SFO 1, som institutionen retteligt hedder, er ret beset funderet på en positiv tendens, nemlig den, at Give by er så meget i vækst, at børnetallet ifølge både nuværende faktiske forhold og kommunale beregning er i stærk stigning.

Det knap så smarte ved denne her ellers fine udviklingstendens er så, at man ikke kan rumme alle de nye børn i de nuværende to børneinstitutioner hos Søndermarkens Børnehus og hos Grønborgvejens Børneunivers.

Mangler plads til nye børn

Give har simpelthen ikke plads til flere børn i pasningsordningerne i vuggestuer og børnehaver efter de nuværende forhold. Og i fremtiden vil dette ”problem” kun eskalere. Allerede nu har potentielle tilflyttere til Give oplevet, at der ikke er plads til deres børn i daginstitutionerne, og det er et reelt problem for en by, der har den ambitiøse målsætning at gå fra de nuværende cirka 4700 indbyggere i 2023 til 6000 i 2030.

Den problematik har man naturligvis også fået øje på his Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune, hvor der gennem foråret er arbejdet på at finde en løsning, så vi igen kan få folk til at flytte til byen.

Og nu kan man så melde løsningen ud.

Ultimo 2024 vil både SFO 1 og SFO 2 være en fysisk integreret del af Ikærskolen. SFO 1 skal grundet stigende børnetal ombygges til daginstitution.Foto: Jim Hoff

Skaber plads til 100-120 børn

- Børne- og Familieudvalget besluttede på et møde torsdag den 22. juni, at der igangsættes projektering af en daginstitution ved Ikærafdelingen i de nuværende lokaler for SFO og ungdomsklub. SFO'en og ungdomsklubben flyttes til lokaler i hhv. Ikærafdelingen og Søndermarksafdelingen, lyder det i en meddelelse fra Ulla Riisbjerg, der er chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune og Rune Asmund Sørensen, der er dagtilbudschef i Vejle Kommune.

De påpeger i skrivelsen til Firkløverskolen og de to daginstitutioner i Give, at befolkningsprognosen i Give peger på et behov for et stort antal pladser fremadrettet svarende til en hel institution, 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, på i alt 100-120 børn.

Da man fra politisk hold har valgt ikke at udbygge en af de nuværende daginstitutioner, betyder det logisk nok, at Give nu står med et ganske akut behov for en tredje daginstitution i Give.

- Med udsigt til så mange flere børn vurderer Børne- og Ungeforvaltningen, at det er en bedre løsning for børnene med endnu en institution fremfor at udbygge en af de to nuværende institutioner, hedder det i skrivelsen fra de to kommunale chefer.  

”Fritteren” bliver byens nye daginstitution

Hvis man nu sidder og tænker, at der så skal bygges en spritny daginstitution, kan man godt tænke om igen. Tværtimod er der helt i tidens grønne tråd tale om genbrug og recycling, idet det bliver en af byens gamle hæderkronede institutioner, der bliver transformeret til daginstitution.

Det fremgår nemlig af skrivelsen fra Ulla Riisbjerg og Rasmus Asmund Sørensen, at det er blevet besluttet, at der arbejdes på et projekt med en ny daginstitution i den nuværende SFO på Firkløverskolens Ikærafdeling. Den gamle Ikærgård, der i midt 70’erne blev lavet om til Give Fritidscenter med legendariske Erik Johansen som leder, er peget ud til at løse udfordringen med det voksende børnetal.

- Grunden til dette er, at disse lokaler er meget velegnede og har tidligere været daginstitution. De vil kunne ombygges hurtigt og til en meget mindre økonomi sammenlignet med etableringen af en nybygget institution, lyder det i begrundelsen fra Vejle Kommune.

Den nye institution vil i begyndelsen blive ledet af lederen i Grønborgvejens Børneunivers, Helle Ladefoged Jensen, og blive drevet sammen med denne. Når institutionen bliver større, vil den blive en selvstændig institution med egen ledelse.

Her ser vi en detailskitse over den måde, som SFO 1 påtænkes integreret i Ikærskolens indskolingsafdeling. Grafik: Vejle Kommune

”Fritteren” flytter ind på Ikærskolen

Men hvad så med børnene i ”Fritteren”, hvor skal de så holde til huse, når denne plan er effektueret? Godt og relevant spørgsmål – og her bliver det Ikærskolen, SFO’ens nabo, der kommer til at holde for. 

Projektet vil nemlig indebære, at skolens SFO 1 flytter over i lokaler på skolen, Hvordan det kommer til at se ud,kan man se på vedhæftede planforslag her ved artikel.

SFO 2 er i forvejen beliggende ved Ikærskolen, og det bliver ifølge projektforslaget således, at det bliver lokalerne i umiddelbar nærhed af SFO 2, der udnyttes samt anden ledig klasserumskapacitet.

Det ligger også implementeret i forslaget, at  den ”nye” SFO 1 også fremadrettet kan anvendes til andre formål uden for åbningstid. Førskolen kan også rummes i de nye rammer.

Ungdomsklubben, der ligger på dele af 1. salen hos nuværende SFO 1 i overetagen, og som lyder det herlige navn ”Upstairs”, flyttes sammen med de cirka 35-40 unge, der jævnligt frekventerer klubben til lokaler hos skolens Søndermarksafdeling på Sdr. Ringvej. Den konstellation, og andre vinkler på det nye projekt, vender vi tilbage til i opfølgende artikler her i spalterne.

Masser af historik og følelser på spil

Kigger vi på tidslinjerne i dette nye bemærkelsesværdige projekt, oplyses det, at man forventer, at daginstitutionslokalerne kan begynde ibrugtagning i løbet af 2024, og hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

Vi vil her i avisen løbende beskrive rejsen og processerne i de ovenfor beskrevne forandringer samt få en snak med de i det nye projekts involverede parter. Det er klart, at der vil være blandet en masse følelser ind i de her omvæltninger, og der vil være personalegrupper, børn og forældre, der skal vænne sig til de nye forhold.

På bundlinjen står en positiv udvikling for Give som bysamfund med flere borgere, men selvfølgelig kan man altid diskutere, om der skulle have været bygget helt nyt eller bygget til ved de andre institutioner, frem for at omlægge det de ansatte på Fritidscentret uden tøven kalder ”Vejle Kommunes bedste og mest unikke SFO”.

Afslutningsvist skal det nævnes, at der skulle være taget højde for, at når det boom man oplever nu i småbørnsgruppen rykker ind på Ikærskolen, så skulle der være plads til børnene her – selv om man her og nu må afgive rum og kvadratmeter til SFO 1-delen, og selv om det ligger i kortene, at skolen godt kan gå hen og få 3 spor mod de nuværende 2 spor. Forudsat at de mange nye børn vælger Ikærskolen efter udstået ”læretid” i den nye daginstitution.

Den overordnede SFO-sammensætning kommer til at se sådan her ud sat i relation til resten af skolen. Grafik:Vejle Kommune

Den nye SFO på Ikær vil komme til ligge her i denne del af Ikærskolen - og vil også få Ikærhallens kantine at råde over. Foto: Jim Hoff