Give sygehus – købt eller solgt, hvad er status?

Som bekendt stoppede Vejle Kommune ombygningen af Give Sygehus tilbage i august 2023, Bygherre havde simpelthen ingen byggetilladelse og havde på den konto haft gang i en række ulovlige aktiviteter. Mange er nysgerrige på, hvad status er omkring byggeriet – og det bringer vi et svar på her. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

Tilbage i august 2023 kom den opsigtsvækkende melding fra Vejle Kommune, at man havde har iværksat et standsningsforbud mod byggeriet, fordi bygherre havde iværksat en række ombygninger uden at have en byggetilladelse. 

Sagen blev politianmeldt, og efterfølgende blev byggeprojektet er lukket ned. Hermed skulle parterne, Vejle Kommune, via Plan, Byg & Miljø samt bygherre gennem en længere dialogfase med Vejle Kommune og deres uvildige rådgivere. 

Oprindeligt var det bygge- og boligudlejningsfirmaet Grønnely A/S, der købte det gamle sygehus i Give tilbage i 2021, men virksomheden kom så i søgelyset grundet en række landsdækkende møgsager om byggesjusk, og i den forbindelse skiftede firmaet bag ombygningen af det gamle sygehus i Give både navn og ledelse. 

Hvad er fremtidsudsigterne for Give Sygehus? Bliver der bygget lejligheder, eller ender det tidligere så stolte sygehus som et rent spøgelseshus og en tragisk mindesten over forfejlede politiske beslutninger? Foto: Jim Hoff 

Gik i gang med at bygge - uden byggetilladelse 

Vi frisker lige op her med Lars Bukstis ord. Han er chef for Plan, Byg & Miljø i Vejle Kommune, hvad det var, der rent juridisk og byggeteknisk gik galt tilbage i sommeren 2023. - Rent historisk ser det sådan ud, at der blev lavet en lokalplan for området, og efterfølgende blev der givet en nedrivningstilladelse til bygherre. Herefter skulle processen med at få udstedt en byggetilladelse gå i gang. Bygherre gik i gang med at rive det store indgangsparti foran sygehuset ned samt andre mindre nedrivningsopgaver, og det var helt efter bogen. 

- Men så er det så efterfølgende, at det går galt. Bygherre har aldrig fået byggetilladelse, men vi observerer så, at man bare går i gang med at lave om indvendigt. Blandt andet har man ændret i de bærende konstruktioner, uden tilladelse og uden, at det er dokumenteret, at det kan holde. Og det går bare ikke, pointerer Lars Buksti, lød det dengang fra Lars Buksti.  

Lars Buksti: Vi afventer stadig en samlet tilstandsrapport fra bygherre 

Og hvor står sagen så nu. Det har vu spurgt Lars Buksti om, og han forklarer, at der ikke lige nu kan gives et konkret svar på, at der bliver bygget, eller om der er dømt ‘spøgelseshus’. 

-Vi har senest i december været i dialog med selskabets rådgiver. De er efter det oplyste i gang med at få lavet en samlet tilstandsrapport for byggeriet, som kan indgå i en videre sagsbehandling. Så pt. afventer Vejle Kommune at modtage materiale fra dem. Det er ikke muligt for os at vurdere, om det materiale er på vej og dermed, om der kan komme gang i byggeriet igen, oplyser Buksti.  

Projektet vil blive kigget igennem ned til allermindste detalje 

Ifølge prospektet til det oprindelige projekt skulle det gamle sygehus renoveres, moderniseres og ombygges til 83 attraktive lejeboliger. De nye lejemål vil have en størrelse på mellem 50-130 m2 og ejendommen vil derfor rumme alt fra 2-værelses- til 5-værelseslejligheder. 

Når bygherre vender tilbage med deres bud på et gangbart projekt, vil kommunen ifølge Lars Buksti gøre brug af uvildige rådgivere, og de skal lave en gennemgribende teknisk gennemgang af projektet ned i de allermindste detaljer. 

- Så må vi se, om det nye projekt er gangbart og efter lovens forskrifter. Og man skal ikke forvente at byggetilladelsen bliver frigivet samme dag. Der kan hurtigt gå et par måneder på at få hele projektet gennem det kritiske røntgenapparat, siger Lars Buksti.