God tone og fornuftigt debatniveau: Venstres åbne møde på museet havde fin opbakning

Tirsdag aften havde Venstre i Vejle Kommune inviteret borgerne til åbent møde, hvor der var en række lokalpolitiske punkter på dagsordenen, heriblandt dynamitpunkterne campingpladsens fremtid, den nye SFO-verden og kampen om jord til fodbold på Sdr. Ringvej. Omkring 70 borgere var trukket i debattøjet denne aften.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

POLITIK: Alt imens jyllandsserieholdet fra Give kæmpede en brav kamp mod Bramming tirsdag aften på Give Stadion, udspillede der sig en dyst på demokrati og lokalpolitiske holdninger på museet samme aften.  

Her havde Venstre i Vejle Kommune inviteret ind til åbent møde med en række lokalpolitiske nedslagspunkter på dagsordenen. Nogle med en del indbygget dynamit. Det var Venstres borgmester, Jens Ejner Christensen, der efter en velkomst fra lokalområdets Venstreformand, Leif Søndergaard, som åbnede det lokalpolitiske bal.  
Kommunen med langt flere indtægter end forventet. 

Borgmesteren redegjorde for kommunens økonomiske rammer

Borgmesteren havde valgt at støbe fundamentet til aftenens debatemner med at forklare noget om kommunens budgetlægning og de kompleksiteter og rammer, der nu engang omgærder den kommunale økonomiske spilleflade.  

- Vores økonomi er blevet ramt af nogle positive overraskelser. Først i form af at det foruddiskonterede resultatopgørelse i 2022 på 82 millioner kroner har vist sig at lande på 250 millioner. Det er der flere grunde til. For det første har kommunen tjent flere penge, fordi vi har fået en del flere borgere, og det har indbragt i omegnen af 30-40 millioner kroner mere i skat. Vi har også tjent mere i selskabsskat, 20-30 millioner kroner, og så har vi meget overraskende indkasseret 40-50 millioner kroner i dødsboskat. Dertil har vi fået en del af de 600 millioner kroner, som regeringen har delt ud til landets kommune, Her har vi hentet 12-13 millioner kroner. Der betyder at vi ret beset har 275-77 millioner kroner at bruge af – uden at skulle tære på vores kapital, forklarede borgmesteren.

 

Borgmester Jens Ejner Christensen redegjorde for kommunens økonomi og budgetter. Foto: Jim Hoff

Glimrende økonomi, men der er en del håndjern

 Dette kunne jo indikere, at kommunen så kan øge udgiftsniveauet på en række tiltrængte områder. Men sådan spiller klaveret ikke.  

- Der er oplistet nogle økonomiske rammer fra regeringens side. Dem kan vi ikke bryde, for det kan resultere i bøder. Vi ved vi er udfordret en række velfærdsområder som seniorområdet og børne- og ungeområdet. Her er vi blevet ramt med fuld styrke i år. Derfor skydes der på en del på byrådet, for der er jo ok med penge – men sagen er bare den, at vi ikke må bruge dem. Og noget helt andet er, om vi overhovedet kan finde rigtige velkvalificerede medarbejdere til eksempelvis ældreområdet. Jeg forstår godt, hvis folk synes det er mærkeligt, at vi har så mange penge, at vi ikke bare bruger dem til at afhjælpe nogle af de udfordringer, vi står overfor på eksempelvis velfærdsområdet - men det kan og må vi altså ikke, konstaterede Jens Ejner Christensen.  

Han rundede sit indlæg af med at oplyse, at kommunen i næste uge (uge 37) går i gang med de nye budgetforhandlinger.

Politiske svar og indrømmelser 

Efterfølgende vil der komme artikler om de respektive delemner fra aftenens debat, Her berører vi SFO-flytningen, campingpladsen, nye fodboldbaner på Sdr. Ringvej, sygehuset i Give, GISK og det nye idrætscenter med dertil hørende økonomiske udfordringer og så kigger vi også på Museum Gives fremtidsplaner og de tanker og visioner, der skal bære museet sikkert ind i fremtiden.  

Overordnet set var det en god og fornuftig debataften, hvor tonen var sober, selvom nogle af punkterne sagtens kunne have sendt folk i det røde felt. Politikerne gav både “politiske svar”, havde også nogle beklagelser/indrømmelser - men der var nu ingen af fokuspunkterne, der direkte kom fra mødet med en pose penge.  
Men mange sten blev vendt, og overordnet set må man formode, at de lokalvalgte kunne tage fra museet med en fornemmelse af, at man som byråd/kommune godt må bruge mere krudt i fremtiden på borgerinvolvering noget tidligere i den demokratiske proces, når der skal træffes tungtvejende beslutninger, der berører Give og omegn.  

Luft og indblik – ikke det værste 

Det være sig både i SFO-sagen og eksempelvis og så opførelse af det nye idrætscenter. Omvendt også et stærkt initiativ af Venstre at invitere borgerne til et udluftningsmøde, hvor folket kunne få luft for frustrationerne – og ikke mindst også få et indblik i de mere komplicerede mekanismer, der både politisk, økonomisk og juridisk er på spil i det kommunalpolitiske maskinrum. 

Næste artikel kommer til at handle om debatten om SFO-en, den nye børneinstitution, der skal bygges samt de nye muligheder, der har åbnet sig efter at GISK har frigivet 450 kvadratmeter til den kommende SFO-del på Ikærskolen.