Godt begyndt er halvt fuldendt: Længe savnet cykelsti indviet med kæmpestor opbakning

Cykelstiprojektet mellem Thyregod og Vesterlund har fået nærmest mytisk status – ikke mindst fordi, borgerne har kæmpet for at få den i godt 40 år. Dagen efter pinse kunne en stor flok Thyregodborgere og tæt på 200 cyklister i gulve veste så trille ud på cykelstien på en flot indvielsestur med formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Jørgensen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

THYREGOD-VESTER: Jeg er så glad for min …..… cykelsti! Det må være det overordnede tema for den event, der udspillede sig tirsdag formiddag på Vesterlundvej 96, hvor op mod 200 glade cyklister i det flotte lyseblå sommervejr var på plads for at fejre indvielsen af første del af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund.

Kampen for den lokale cykelsti har stået på i godt 40 år, ikke mindst derfor var det en forløsning, da det langt om længe lykkedes at gå gennemtrumfet kommunale midler til projektet, eller i hvert fald til første etape, der er på 3,7 kilometer og går fra Thyregod og frem til Vesterlundvej 80.

Her går der nu en dobbeltrettet cykelsti, der skal bringe cyklisterne sikkert i havn på en vej, der er kendetegnet ved mange sving, som også er kuperede, og som er trafikalt knudepunkt for en del tunge landbrugsmaskiner. Altså en virkelig usikker vej for cyklister.  

Kommunen prioriterer grønne transportformer højt

Den sidste etape fra Vesterlundvej 80 og til Vesterlund er der ikke fundet midler til endnu, den hurdle skal lige overvindes rent politisk i byrådet i Vejle. Der vil her være tale om en såkaldt 2 minus 1 vej. Her er der kun ét spor til bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. I begge vejsider males der så striber på vejen, hvor der skal være plads til cyklisterne. I det pågældende område må bilisterne max køre 60 kilometer i timen.

Formanden for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Jørgensen (V), indledte indvielsesseancen med en tale, hvor hun kom ind på vigtigheden af, at Vejle Kommune prioriterer de lokale cykelstier højt.

- Cykelstien på Vesterlundvej afspejler både visioner og hverdag. I teknisk udvalg arbejder vi for, at flere vælger cyklen og andre grønne transportformer. Den ambition forpligter. Vi skal prioritere gode cykelforhold, der kan motivere os til at tage cyklen, og det skal være let og sikkert at komme fra A til B. Hvis vi skal nå vores klimamål, er det nemlig afgørende, at flere af os lader bilen stå i carporten og i stedet hopper på den tohjulede. De to kilometer cykelsti på Vesterlundvej handler derfor om mere end asfalt. Det handler om: Fremkommelighed, trafiksikkerhed, klima og ikke mindst om sundhed. Sådan peger den ind i fremtiden – en god, fælles fremtid, lød det blandt andet fra Gerda Haastrup Jørgensen.

Cykelstien peger også ind i hverdagen.

- I har længe ønsket jer en cykelsti her på Vesterlund mellem Thyregod og Vesterlund, hvor skolebørn, efterskoleelever, motionister og turister flittigt tager cyklen. Skal vi en tur ud i vores fantastiske naturområde ved Rørbæk Sø, og bor eller opholder sig i Thyregod/Giveområdet, så går vejen ofte via Vesterlundvej. Hvis vi med denne cykelsti kan få folk til at cykle lidt mere og nyde området, så er det helt fantastisk.

-Nu står vi så her i dag, hvor vi efter et halvt års forsinkelse endelig kan indvie cykelstien i dag. Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til alle de lokale, der først foreslog cykelstien og sidenhen støttede op om arbejdet. Jeg er rigtig glad for, at vi i processen, fik udviklet projektet, så vi i dag har en dobbeltrettet cykelsti på hele stykket. Nu er vi i mål, med første del af en sikker cykelvej mellem Thyregod og Vesterlund, tillykke til os alle sammen med det, lød det fra form anden for teknisk udvalg.

 Gerda Jørgensen, formand for teknisk udvalg. Foto: Jim Hoff

Vi kan noget, når vi står sammen

Formanden for Lokalrådet i Thyregod, Jean Darly fik de sidste ord, inden selve indvielsesceremonien kunne trilles i gang.

-Tak for den flotte cykelsti, som vi indvier i dag. Og tak til alle gode folk, som har gjort det muligt, at vi kan fejre indvielsen af første etape i dag, lød det indledningsvist fra Jean Darly

Han påpegede med et sigende smil på læben, at cykelstien har været længe undervejs, men at resultatet bestemt er i orden.

- Det er flot og ordentligt arbejde, som vi kun kan glæde os over. Derudover er cykelstien et håndgribeligt bevis på, at Thyregod og Vesterlund kan noget, når vi står sammen. Hver for sig var det aldrig lykkedes. Tilsammen kom vi i mål, konstaterede lokalrådsformanden.

 Men han kunne dog også konstatere, at man trods alt ikke er helt i mål endnu med det samlede projekt.

 - Vi skal i dag også lige huske at minde hinanden om, at cyklerne først er helt i mål, når vi når helt til Vesterlund. Vi ved, at kommunalbestyrelsen skal lægge budgetterne for næste år efter sommerferien. Og vi forventer, at byrådet tager den logiske beslutning at prioritere pengene til færdiggørelse af cykelstien – eller rettere ”2 minus 1-vejen” - helt til Vesterlund, lød det fra Darly med et indforstået blik rettet hen mod Gerda Jørgensen.

 

 Jean Darly, formand for Lokalrådet i Thyregod. Foto:Jim Hoff

Godt 200 cyklister fejrede indvielsen

Lokalrådsformanden understregede i den forbindelse at med hensyn til at komme i mål med sidste etape af cykelstien, så handler det igen om den lokale sammenhængskraft mellem de to bysamfund. 

 - Vi får i Thyregod og Vesterlund igen brug for sammenhold og samlet styrke. Og vi får igen brug for alle gode kræfter, lokalt og i Vejle Kommune, som kan gøre det muligt at gøre cykelvejen helt færdig, hele vejen til Vesterlund. Men i dag vil vi glæde os og sige til hinanden, at "godt begyndt er halvt fuldendt", lød udgangsreplikken fra Jean Darly – og så blev de 150 cyklister fra Vesterlund Ungdomsskole, og de 16 små cyklister fra 3. klasse på Thyregod skole samt en hel masse lokale Thyregod- og Vesterlundborgere sendt afsted i en flot kolonne med Gerda Jørgensen i spidsen på den topmoderne elcykel.

 Destinationen var Vesterlund Ungdomsskole, hvor der ventede et festligt kaffebord med kaffe, kage samt andre gode ting til livet ophold.

Tidligere byrådsmedlem for Venstre Niels Clemmensen (gul vest) har i sin tid kæmpet en brav kamp for at få en cykelsti mellem Vesterlund og Thyregod. Foto:Jim Hoff

Du kan se masser af fotos fra indvielsen af cykelstien HER