Håbet igen tændt i Give: Folketingets transportudvalg søsætter ny VVM-undersøgelse

Medio maj kunne det lokale folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (K) fra folketingets transportudvalg sprede lys og håb ud over de folk, der i Giveområdet gennem tæt på to år har arbejdet for, at der bliver tilført en fra- og tilkørsels ved motorvejen syd for Give i det motorvejsprojekt, der ender med en motorvej fra Haderslev til Hobro.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: Folketingets transportudvalg besluttede medio maj at afsætte midler til en ny VVM-undersøgelse med henblik på at klargøre omstændighederne ved en fra- og tilkørsel ved det nye motorvejsprojekt, der skal forbinde Haderslev i syd med Hobro i det nordlige med Give lige i midten af projektet.

I det af Vejdirektoratet oprindeligt fremlagte projekt var der ingen afkørsel fra motorvejen ved Give syd, og det har vakt stor bekymring og uro hos såvel befolkningen, erhvervslivet som udviklingsrådet i byen.

Derfor opstod der en protest/arbejds-gruppe etableret af byrådspolitiker Gerda Jørgensen (V) og Hanne Lund, der er formand for Give Handel & Erhverv - med folketingspolitikere som Christoffer Melson (V, Birgitte Vind (S) og Niels Flemming Hansen (K)i ryggen. 

Et udvalg, der sammen med en række lokale samarbejdspartnere fra erhvervs-, forenings- og butiksliv har arbejdet hårdt for at få omstødt kendelsen, og senest havde man besøg af landets nye transportminister, Thomas Danielsen, der sammen med en række folkevalgte byrådspolitiker og folk fra berørte lokalråd fra egnen hørte på de fremlagte anke- og klagepunkter.

Muligheden for at få en fra- og tilkørsel ved Give syd i det nye motorvejsprojekt Haderslev-Hobro blev ikke ringere efter at transportudvalget i maj gav grønt lys og penge til en ny VVM-undersøgelse. Foto: Jim Hoff

Usmart med tonstung trafik gennem byen

Det endte med, at ministeren lovede at bringe sagen for transportudvalget – sandsynligvis i 3. kvartal. Men stik mod alle odds er det her gået noget hurtigere end forventet, og i medio maj kunne det lokale folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, der selv sidder med til bords i transportudvalget, oplyse, at transportudvalget har afsat penge til en ny VVM-redegørelse i forhold til en af/frakørsel ved Give Syd.

Transportudvalget kunne ifølge Flemming Hansen godt se, at det er usmart at sende tonstunge trafik gennem byen og boligområder i stedet for at lede den direkte ud på motorvejen, hvilket har været et af de klagepunkter, der er kommet fra Givefolket.
Med en effektuering af en ny VVM-undersøgelse er der i Transportudvalget bedre grobund for at træffe en rigtig og fagligt begrundet afgørelse i forhold til ja eller nej til frakørslen.

Optimisme i udviklingsrådet

Lars Utoft, der er næstformand i Give Udviklingsråd, modtog den gode nyhed med tæt på hævede arme og et bredt smil.  

- Når man i transportudvalget vælger at smide 3,5 millioner kroner efter en ny VVM-redegørelse, tolker jeg det da derhen, at man godt kan se, at der altså skal tilkobles en afkørsel ved Give syd. Det er i min optik i hvert fald et meget vigtigt første skridt. Jeg er optimist og tror, at vi får den frakørsel. Det er glædeligt, at man har lyttet til alle de lokale indspark. Jeg er sikker på, at alt det benarbejde, der er blevet gjort af folk her i Give og omegn, har haft en særdeles positiv indvirkning på, at man nu kigger på det hele engang til, vurderer Lars Utoft.

Lars Utoft forklarer her transportminister Thomas Danielsen de ulemper og gener der vil være for Give, hvis der ikke kommer en frakørsel ved Give syd i det nye motorvejsprojekt. Foto: Jim Hoff

Give ligger lige i smørhullet

Lars Utoft understreger, at byen ikke kan leve med et projekt uden frakørsel ved Give syd.  

- Den afkørsel er så vigtig for Give, for Farre og alle de mindre veje rundt omkring Riis, Uhe og Lindeballe. Og så er det også enormt vigtigt for industriområdet i Give syd, at man nu får et motorvejskryds. Det er med til at fremme væksten. Det har vi jo set flere eksempler på i Vejle Nord, Kolding og Esbjerg, hvor industriområder med gode og funktionelle til- og frakørselsforhold simpelthen vækster. 

- Og kigger man på det samlede Hærvejsmotorvejsprojekt, så kommer Give jo til at ligge som et kernepunkt lige midt mellem Haderslev og Hobro – en fantastisk placering med kun halvanden times kørsel til både Aalborg og grænsen. Det vil gøre området attraktivt for ny industri, som igen vil medføre mere vækst – og dermed også styrke det i forvejen gode butiksliv, vi har i byen. Med en frakørsel på plads i Give syd, kan vi for alvor tale om udvikling frem for afvikling, pointerer Lars Utoft

Grobund for befolkningstilvækst

Og dermed, om alt går vel, kan endnu et godt værktøj være på plads i forhold til at nå det ønskede indbyggertal på 6000 personer i 2030.

Nu skal man som bekendt ikke lægge asfalt, for der er gravet ud til en vej, for nok er der afsat penge til en VVM-undersøgelse, men den hellige afkørsel er dog ikke velforvaret endnu. 

Da det her ikke kun handler om trafik, men også politik, skal man ikke lade champagnepropperne springe, inden der er papir på den så tiltrængte af- og tilkørsel.

Det forventes ifølge Niels Flemming Hansen, at VVM-undersøgelsen kan gå i gang på den anden side af sommerferien 2023.

Gerda Jørgensen, Niels Flemming Hansen og Hanne Lund har været ude for at besigtige forholdene omkring Give Syd - og alle er enige om, at der skal tilkobles en frakørsel fra motorvejen her. Foto:Jim Hoff