Hvad bringer fremtiden? Visionsmøde for Thyregod og Vesterlund

Lørdag den 27. januar blev der afholdt borgermøde med dertil hørende workshop i regi af Lokalrådet i Thyregod. Temaet var “landsbyvisioner”, hvor borgere fra Thyregod og Vesterlund i fællesskab skal finde frem til nogle overordnede mål og visioner for de to samfund.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BYUDVIKLING: De to landsbysamfund Thyregod og Vesterlund har rettet blikket mod fremtiden, og i den anledning havde lokalrådet i Thyregod i samarbejde med Vejle Kommune og arkitektfirmaet Arki-Lab inviteret til borgermøde i fællessalen ved Thyregod Fritidscenter. 

Her faciliterede de to sidstnævnte instanser en workshop hvor det handlede om byudvikling, trafik, natur og fastholdelse af børnefamilier i de to landsbyer. En kreativ og meget konkret måde at få fremlagt og udforsket samt dele idéer, der vil forme områdets fællesskab for kommende generationer. 

-Vi står over for spændende udfordringer og muligheder i forhold til byudvikling. Det er afgørende, at vi skaber bæredygtige og inkluderende bymiljøer, hvor vores børnefamilier kan trives. Trafikplanlægning spiller en nøglerolle i at gøre vores gader sikre og tilgængelige for alle. Vi skal tage hensyn til både nuværende og fremtidige behov for at sikre en smidig og effektiv transport, lød det fra lokalrådets formand, Jean Darly, i sin indledningstale til de 45 fremmødte borgere. 

Handler om at fastholde børnefamilierne 

Han pointerede også vigtigheden af, at man ej heller må glemme vigtigheden af naturen i området, idet grønne områder og naturlige legepladser bidrager både til borgernes trivsel, og til børnenes sundhed og udvikling.  

-Lad os sammen udforske, hvordan vi kan bevare og integrere naturen i vores byplanlægning, lød opfordringen fra Jean Darly.  

Kigger man på de to byers mulighed for vækst, og i hvert fald for at undgå en negativ udvikling, er det yderst vigtigt, at der også er fokus på, hvordan man som landsbysamfund kan skabe gode betingelser, der fastholder børnefamilier i landsbyerne. Dette var derfor også et tungtvejende tema ved dagens workshop.  

-Vi skal tage hånd om uddannelse, sundhedsfaciliteter og fællesskabsaktiviteter, der styrker vores familiers tilknytning til stedet. Det er lokalrådets håb, at denne workshop kan være et forum for idéer, dialog og handling, så vi sammen kan forme vores to landsbyer, der ikke kun er en hjemby, men en destination for trivsel og vækst, lød det afslutningsvist fra lokalrådsformanden. 

Deltagerne fik dette kort over lokalområdet med sig ud ved bordene, så de konkret kunne pinpointe de områder, de mente, der kan udvikles på. Foto:Jim Hoff

Så blev der spillet “Arki-Nopoly” 

Han overlod herefter styringen af visionsskibet til Svea Bäckström, der er arkitekt hos Vejle Kommune, og som arbejder med byudvikling og arkitektur, samt Lars Kastberg og Andreas Mortensen fra arkitektfirmaet Arki-Lab, der driver konsulentvirksomhed indenfor arkitektur og byplanlægning 

De 45 deltagere blev delt op i 9 grupper, udstyret med et kort over området samt nogle kort, som de kunne skrive ideer og løsningsforslag på. De skulle nemlig “spille” Arki-Nopoly, hvor deltagerne blev ført gennem fem faser, der alle relaterer til livet i Thyregod og Vesterlund. De fem faser indeholdt alle en række spørgsmål. som deltagerne skulle svare på undervejs. 

 -Efterfølgende bliver temaer og nedslagspunkterne fra workshoppen offentliggjort på Borgerlab på Vejle Kommunes hjemmeside, hvor borgerne kan se punkterne og eventuelt kommentere dem. Herefter bliver de forskellige temaer og udsagn samlet dem under 3 hovedrubrikker, som så kommer til at danne den nye landsbyvision for Thyregod og Vesterlund, forklarer Svea Bäckstrøm, mens snakken går lystigt rundt ved bordene. 

Se på udfordringer – og kom med løsninger 

I midten af brætspillet var der et kort over lokalområdet, så deltagerne kunne orientere sig i området og helt konkret kunne nedfælde tiltag og ideer i de pågældende områder. 

Efter selve Arki-Nopoly seancen skulle de respektive grupper præsentere deres ideer for de andre grupper, og her var det en ‘betingelse’, at præsentationen skulle indeholde følgende: De to vigtigste udfordringer, samt de to vigtigste løsninger, plus et vigtigt element for byernes identitet i fremtiden, samt et godt bud på hvad de 125.000 kr. skal bruges til. 

-Jeg synes, at det var et rigtig godt møde, og jeg er godt tilfreds med fremmødet. Dog havde vi gerne set nogle flere børnefamilier, men der var inviteret til stor børnefødselsdag i badelandet i dag, så her var der en del forældre, der var optaget af andre gøremål.  

-Men når det er sagt, var det en fin måde at arbejde med byudviklingsemner på. Det var konkret, det var sjovt og inspirerende – og efter fremlæggelserne blev alle kort lagt på bordet, så man kunne gå rundt og se, hvad hinanden helt konkret havde talt om. Der var god debat med mange fine løsningsforslag. Alt kom på bordet, fortæller Jean.  

Jean Darly (tv.)  deltog selv i Arki-Nopoly-spillet, blandt sammen medområdets folketingsmand, Kenneth Fredslund (midt i billedet) fra Danmarksdemokraterne. Foto: Jim Hoff

Fra brainstorm til konkret landsbyvision 

Nu er det så Svea Bäckstrøm, Lars Kastbjerg og Andreas Mortensen, der samler alle input sammen, koger det ned til det essentielle og så bliver det hele lagt op på Borgerlab på Vejle Kommunes hjemmeside. 

-Her kan folk så kommentere, bringe nye ideer på bane osv. Efter cirka en måneds tid samler vi det hele op, og så kan den 16 mand høje følgegruppe gå i gang med at koge det hele yderligere ned, så vi til sidst står med 3 konkrete udviklingsplatforme, der tilsammen danner den nye landsbyvision for de to samfund, forklarer Jean.  

Helt konkret blev der eksempelvis talt om at etablere en hundeskov i området, der var et forslag om at forvandle fodboldklubbens bane 4 til en regulær folkepark, et bynært rekreativt område med borde og bænke, en byggelegeplads til børnene osv. Et område for borgere i alle aldre.  

Og hvad med det forladte Røde Kors Center? 

Det nu forladte Røde Kors Center var også oppe at vende – er det på tide, at der nu sker noget helt andet på stedet, der er kendetegnet ved meget gamle barakker, men også et sted med potentiale, idet der er indlagt både vand og kloakering. Var der nogen, der sagde nye rækkehuse? 

-Vi talte også om, at man i Vesterlund godt kunne arbejde med en forskønnelse af byen i form af flere grønne områder og områder med blomster og grønt, der byder folk velkommen, når de kører gennem byen. Men nu må vi se, hvad det ender med – og hvordan vi vil bruge de 125.000 kroner fra ULN, der venter på den anden side af denne her proces, siger Jean Darly.  

Han forventer/håber, at den nye landsbyvision ligger klar lige før, eller måske lige efter, sommerferien, og så kan byrådet ellers frigøre de 125.000 til de to landsbysamfund.