I rivende udvikling: Hestlund Consult er blevet til Business-partner.dk 

Jesper Hoffmann startede konsulentvirksomheden Hestlund Consult i januar 2022 som en enmandsvirksomhed. Her godt 2 år senere er der på flere parametre sket en rivende udvikling med virksomheden, som nu skifter navn til Business-Partner.dk, og som i alt har 8 ansatte samt to freelancere tilknyttet. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

DEN GODE ERHVERVSHISTORIE: Siden Jesper Hoffmann i starten af 2022 startede sin virksomhed Hestlund Consult er det kun gået én vej: Fremad!  

Da Jesper startede op, var det en enkeltmandsvirksomhed, der blev kørt fra 1. salen i privaten i Hestlund ved Give. Virksomheden beskæftigede sig med services indenfor det økonomiske felt lige fra optimering til automatisering, samt hjælp til opstart af nye virksomheder og daglig økonomisk drift.  

Og så gik det stærkt. Virksomheden ansatte 1. maj 2022 en bogholder, rykkede 1. november ind i nye lokaler på Bæksgårdsvej i Give, og kunne ved den lejlighed fremvise 3 ansatte. I april 2024 skiftede virksomheden så navn til Business-Partner.dk, og Jesper har for nyligt åbnet en afdeling i Kolding. 

-Vores nye navn afspejler væksten og udviklingen hos os, så vi bedre kan støtte vores kunder på flere forretningsområder. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi så meget mere end et bogholderi. Vi er nu 7 fastansatte plus mig selv, og dertil kommer to freelancere, så i alt er vi nu et team på 10 personer, fortæller Jesper.  

Nu også med kontor i Kolding 

Han har valgt at udvide sin forretning til Trekantsområdet dels for at få en ny base til at tiltrække medarbejdere og for at udvide markedet i forhold til sine kunder. 

-Det kan være svært at tiltrække arbejdskraft til Give, hvor det derimod er noget lettere at finde folk til byer som Kolding. Og ved at have kontorer både i Give og Kolding dækker vi ligesom begge ender af Trekantsområdet. Med hensyn til de ansatte, så er det yderst vigtigt at finde de rigtige fok med de rigtige kompetencer til de forskellige opgaver vi tilbyder at løse for folk. Jeg har skarp fokus på at opbygge virksomheden, som er en værdibaseret virksomhed, ikke mindst nu hvor vi har sat op i det store vækstgear. 

Nyt servicetiltag: ESG-rapportering 

Business-Partner.dk vil nu målrettet gå ind på et for virksomheden nyt marked med ESG-rapportering. Det handler på godt dansk om miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og om virksomhedsledelse. ESG-værktøjerne indeholder et sæt af kriterier, der måler en virksomheds eller organisations indvirkning på og håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. 

-Når vi kommer ind i 2026skal større virksomheder aflevere et klimaregnskab, og disse virksomheders kunder vil også have kendskab til deres leverandørers klimaregnskab. Her går vi nu ind og tilbyder os som samarbejdspartnere i forhold til at hjælpe virksomheder i mål - og vi målretter også vores services mod mindre virksomheder. Her i starten er det med mig som frontfigur i ESG-konceptet, men nogle af mine medarbejdere skal også uddannes til at servicere folk med ESG-håndteringen. Generelt handler det for os her hos Business-Partner.dk at levere det, kunderne efterspørger, når ESG-bølgen rammer. Jeg ved, at der rundt omkring i virksomhederne sidder ellers dygtige og kompetente økonomichefer, der ikke er klar til at håndtere ESG-delen endnu, og her er vi klar til at træde til, pointerer Jesper. 

Gevinster i at opføre sig godt miljømæssigt 

Her i 2024 har virksomheden brugt meget tid på hjælp til likviditetsstyring. Det handler ifølge Jesper om at skabe et overblik over, hvad der driver likviditeten i en virksomhed. 

-Mine medarbejdere er også kapable til at hjælpe med at drive en virksomhed via regnskabsdata tilsat god almindelig snusfornuft. Det handler om økonomi, den sociale bundlinje og miljøbundlinjen. Den sociale bæredygtighed er vigtigt at få styr på, for jo bedre dine ansatte trives, desto mindre sygdom bliver din virksomhed ramt af. Medarbejdere der trives, er gode medarbejdere, og gode medarbejdere er godt for en virksomhed. 

-Der ligger også nogle gevinster i at opføre sig godt rent miljømæssigt. Det er vigtigt at kunne levere et ordentligt klimaregnskab, det er simpelthen et kæmpeskridt fremad for en virksomhed.  

På jagt efter HR-partnering medarbejder 

Det er klart, at bogholderi, regnskab, lønservice og controlling fylder meget i Business-Partner.dks velassorterede værktøjskasse, men nu skal der ske en udvidelse med serviceydelser indenfor ESG-partnering og HR-partnering.  

-Jeg er på jagt efter en kompetent medarbejder indenfor HR-partnering. Der er stor efterspørgsel efter netop dette værttøj. Her arbejder man for eksempel med ansættelsesjura, overenskomster, lederudvikling og rekruttering. Det handler om at drive et personale og en administration i større skala. For mig er de to nye værktøjer omkring ESG og HR en logisk udvidelse af virksomheden her.  

Medarbejderbaseret værdisætning 

-Og nu vi snakker om optimering og værdier, så har vi her i virksomheden afholdt en dag med strategioptimering. Her fik vi udvikler nogle medarbejderbaserede værdisæt, vi talte om virksomhedens udvikling, og om hvordan vi kan nå derhen. Mine medarbejdere er meget eftertragtede, så det er vigtigt, at jeg er god ved dem og sørger for, at de trives her.  

-Det handler om det hele menneske, om at respektere at vi er forskellige steder i livet, har forskellige behov i forhold til familie og fritidsinteresser osv. Det handler om tillid, at vi stoler på hinanden, at der er åbenhed på arbejdspladsen - på den måde sikrer vi os, at både kvaliteten og fagligheden er i top, siger Jesper. 

Han holder således selv fri 14.30 hver onsdag for at bruge tid på og med sine børn - et tiltag med en stor signalværdi i forhold til sine medarbejdere 

 

Team Business-Partner.dk har afholdt en dag med strategiudviklung og medarbejderbaserede værdisæt, hvor man også talte udviklingsområder for virksomheden. Foto: Jesper Hoffmann

‘Mit mål at butikken kan køre uden mig’ 

Han understreger, at det er vigtigt for virksomheden, at man er en del af det lokale liv og generelt lokalt funderet.  

-Vi er en aktiv del af lokalsamfundet, og vi er sponsorer hos Give HK. I forhold til at tage lokalt snart vil vi til at ansætte elever her, meget gerne fra lokalområdet, og tilbyde dem en uddannelse med jobgaranti. For Give er et fantastisk sted at bo i og at drive forretning i. Kunderne har taget godt imod os, og jeg har ikke fortrudt, at jeg i 2022 sprang ud som selvstændig. Det har været 2 benhårde år, en lang og udfordrende rejse, hvor jeg har været drevet af min skabertrang.  

-Det er nu min ambition, at jeg på sigt kan hellige mig at finde kompetente medarbejdere, at ansætte de rigtige folk, der er fagligt kvalificerede. Det er mit mål, at butikken kan køre uden mig i forhold til de daglige opgaver. Den kundetilfredshed, vi oplever, er et rigtig godt brændstof og en motiverende faktor. Vi oplever, at kunderne bliver hængende - og det er supergodt, lyder det fra den dynamiske virksomhedsleder.