Kampen for den lokale købmand er vigtig: En lokal dagligvarebutik er det vigtigste ved valg af bolig

Den lokale dagligvarebutik har stor betydning for, hvor danskerne vælger bolig. For mange spiller det en stor rolle, at de bor tæt på indkøbsmuligheder. Det viser to nye undersøgelser, som viser,  at den lokale dagligvarebutik trækker nye tilflyttere til og holder på folk, der allerede bor i byen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE-EGNEN: – En købmand eller en lokal dagligvarebutik er det allervigtigste på listen, når vi vælger hjem - og det handler om meget mere end bare forsyninger til køleskabet, aftensmaden og madpakkerne.

Det fremgår af en undersøgelse, som præsenteres i magasinet Dagligvarehandlen.dk – og som er faciliteret af YouGov, der er en internet-baseret analyse- og konsulentorganisation,

I det årlige flyttebarometer fra YouGov topper den lokale købmand listen som et af de vigtigste parametre, når vi danskere skal vælge bolig. Det fremgår af undersøgelsen, at 51 procent af danskerne har "tæt på indkøbsmuligheder" som et af de tre vigtigste kriterier for hjemmets beliggenhed.


To ud af tre vægter en lokal købmand højt

Og denne tendens står analysen fra YouGov ikke alene med, idet den samme tendens fremgår af en anden undersøgelse, som De Samvirkende Købmænd og Norstat har udarbejdet.
Her vægter hele to ud af tre danskere, altså 66 procent, den lokale købmand som en positiv og vigtig del af lokalsamfundet. Ud over de daglige indkøbsmuligheder handler det for mange mennesker også  om mere bløde værdier som netværk, nærhed og sammenhængskraft.

Dette understreges også, når man kigger på fire lokale købmandsbutikker i Vonge, Givskud, Gadbjerg og Kollemorten, der alle er funderet på netop disse værdier – samtidig med at de tilbyder borgerne i lokalsamfundene den daglige indkøbsmulighed.

Borgerne står økonomisk bag butikkerne

Tre af disse butikker, Gadbjerg, Kollemorten og Vonge, er decideret oppebåret økonomisk af de lokale borgere og det lokale erhvervsliv, som i flere former står som ejere/anpartshavere af de tre butikker – selvfølgelig i tæt samarbejde med den respektive købmandskæde bag butikken.

Både i Gadbjerg og Vonge har man helt aktuelt været ude i en hård kamp for at bevare butikkerne. I Vonge handlede det om svigtende omsætning, mens det i Gadbjerg handlede om, at det daværende købmandspar gik på pension.

Men begge steder har den lokale handlingskraft og opbakning med borgergrupper og lokalråd i spidsen skabt mulighed for at køre butikkerne videre – og det er som sagt utrolig vigtigt for de to lokalsamfund.

Kigger vi overordnet på de lokale købmandsbutikker har de også en vigtig social funktion, for man kan vel næppe handle i sin lokale butik, uden at man hilser eller taler med folk, man kender. Og det er netop den slags, der får folk til at slå rødder det sted, de bor.

Skaber lokal vækst – og arbejdspladser

Man skal bestemt heller ikke være blind for den kendsgerning, at den lokale dagligvarebutik spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe arbejdspladser og vækst i lokalsamfundet. Det ser vi gode eksempler på i de fire lokale benævnte købmandsbutikker.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd (DSK), er da også i forhold til undersøgelsen fra YouGov ude at fremhæve vigtigheden af den lokale dagligvarebutik.

- Den lokale dagligvarebutik har stor betydning for danskernes interesse for at vælge bolig og dermed lokalsamfundets udvikling. Det understreger helt præcist, hvor vigtigt det er, at vi handler lokalt. Den lokale købmand er med til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser. Det er forudsætninger, der er med til at holde sammen på lokalsamfundet og skaber den tryghed og nærvær, der kendetegner mindre byer, pointerer Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i DSK.

Huspriserne falder uden lokal købmand

Der er også andre gode grunde til, at man som lokal borger kæmper for og støtter sin lokale dagligvarebutik. Det handler om boligpriser, for en række undersøgelser fra de forskellige ejendomsmæglerkæder viser ret tydeligt,  at når først dagligvarebutikken er lukket, så kan det have store konsekvenser for huspriserne i den pågældende by.

Farvel til købmanden gør nemlig husene i de ’købmandsløse’ bysamfund op til 10 procent mindre værd.

Det viser en undersøgelse, Dansk Ejendomsmæglerforening har lavet for De Samvirkende Købmænd. I undersøgelsen svarer 101 ejendomsmæglere, der arbejder i byer med færre end 3000 indbyggere, at huspriserne vil falde med mere end 10 procent, når den sidste dagligvarebutik i en mindre by lukker.

Dagrofa lover at etablere lokale købmandsbutikker hvis der er lokalt engagement

Meget apropos lokale købmænd så har den danske dagligvarekoncern Dagrofa leveret et løfte om, at koncernen lover at etablere købmandsbutikker i alle byer med mindst 600 indbyggere, hvor man ikke i forvejen har en dagligvarebutik, og hvis det understøttes af et lokalt engagement. Dagrofa står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, og dermed er de til stede i de her fire omtalte lokale bysamfund.

Flere fakta fra YouGov-undersøgelsen

Den ældre befolkning – over 60 år – vægter indkøbsmuligheder tæt på højest. 57 % peger på det som blandt det vigtigste, mens andelen er mindst blandt 30-39-årige, 37 %.

Der er ligeledes en tendens til, at kvinder vægter det en smule højere end mænd, 48 % kontra 42 %.