Kan du huske motorvejssagaen i Give - hvad er status lige nu? 

Det rammesatte motorvejsprojekt fra Haderslev til Give kan som udgangspunkt være med til at skabe udvikling og skabe en bedre infrastruktur i og omkring Give. Men der er altså nogle lokale buler på vejen, for strukturen omkring motorvejen ved Give har vakt store bekymringer såvel i Give og omegn som i Vejle Kommune. 

Af Jim Hoff - jimhoff@voreslokalavis.dk  

TRAFIK: Motorvejsprojektet Give – Haderslev er rammesat til at blive påbegyndt i 2026, og de føromtalte lokale bekymringer handler som sådan ikke om selve motorvejen, og at den kommer. Bekymringerne relaterer sig til den kendsgerning, at Vejdirektoratet i deres projektering har udeladt et fra- og tilkørselsanlæg ved Give syd. Give Udviklingsråd og Give Handel og Erhverv har løbende gennem 2022 og 2023 faciliteret en række bekymringsmøder med byrådspolitikere, folketingspolitikere samt transportminister Thomas Danielsen, der gæstede Give marts 2023 for at høre nærmere om bekymringerne i Give i forhold til den manglende til- og frakørsel ved den nye motorvej.  

Transportministeren på besøg i Give 

På mødet lød beskeden fra Give Udviklingsråd og en række lokale lokalråd til transportministeren således: 

- Man taler om en styrkelse af infrastrukturen omkring Give med det her projekt, men vi synes faktisk, at projektet i sin nuværende form forringer infrastrukturen. Den manglende til- og frakørsel kommer til at koste for Give. Vi ser ind en masse tung trafik på de små veje og ude på landet. Og der vil også blive meget mere tung trafik inde i byen - og hvad med kommunens nyt anlagte erhvervsområde på Tykhøjetvej. Uden en fra- og tilkørsel ved Give syd bliver det mere end svært at trække nye virksomheder til Give. 

 Til det svarede ministeren, at han vurderede, at der skulle laves en samlet plan baseret på en ny VVM-undersøgelse for området her.  

-Jeg tager det her seriøst, for som udgangspunkt giver vi i transportministeriet kun gode gaver, og vi skal arbejde for at gøre alle glade – gerne inden den røde snor skal klippes til den nye motorvej, konstaterede ministeren. 

Give Udviklingsråds næstformand, Lars Utoft, forklarer her transportminister om de udfordringer den manglende til- og frakørsel ved Give syd vil medføre for lokalområdet. Foto: Jim Hoff

Nervøsitet i Give – hvad sker der egentlig i sagen? 

Og hvor er vi så nu i den såkaldte motorvejs-saga?  

Det kan formanden for Give Udviklingsråd, Jette Nielsen, fortælle lidt om her.  

-Tilbage i maj i år rykkede vi Transportministeriet for en tilbagemelding på status om den VVM-undersøgelse, der er i gang ude i det område, der skal lægge jord og nærområde til en eventuel til- og frakørsel ved Give syd, da vi var lidt nervøse for, om projektet måske fortsatte upåagtet, at vi havde klaget over afgørelsen, fortæller Jette. 

Hun kan ydermere berette, at tilbagemeldingen den 18. juni i år lød på, at de supplerende undersøgelser forløber fra sidst i 2023 og frem til primo 2025.  

Løsningsforslag i offentlig høring omkring årsskiftet 2024/25 

-Transportministeriet oplyser, at arbejdet med projektering og miljøvurdering af det justerede motorvejsprojekt forløber planmæssigt, og der er afholdt fælles besigtigelse på lokaliteten med de berørte kommuner. De skriver også, at der i projektforløbet er en løbende dialog med Vejle Kommune om de trafikale forudsætninger for projektet og de konkrete løsningsmuligheder.  

 Ifølge meldingen fra Transportministeriet forventes det, at et forslag til en løsning med tilslutningsanlæg ved Tykhøjetvej, og en mere østlig adgangsvej til Billund Lufthavn, kan sendes i en afsluttede offentlig høring omkring årsskiftet 2024/25. 

 

Give Udviklingsråds formand Jette Nielsen har været i kontakt med Transportministeriet for at få en status på, hvor man står i arbejdet med VVM-undersøgelserne i forhold til at etablere en til- og frakørsel ved Give syd. Foto: Jim Hoff