Klumme: Én stærk stemme eller mange megafoner? Hvordan bliver man taget alvorligt i Vejle Kommune?

SFO 1 i Give skal grundet stigende børnetal og deraf følgende pladsmangel på byens andre daginstitutioner laves om til daginstitution for børnehave- og vuggestuebørn. Den plan blev sendt ud til forældrene i Give tæt på sidste dag op til sommerferien. Planen vækker harme og frustration flere steder - men hvordan har man bedst mulighed for som borger i et demokratisk samfund at blive hørt, taget alvorligt og måske ligefrem få ændret en afgørelse, der synes sat i sten uden indledende borgermedhør i beslutningsprocessen?

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

DEMOKRATI: Give befinder sig som bysamfund lige nu på et ganske besynderligt sted. På den ene side er byen i vækst med byggeboom og stigende indbyggertal, på den anden side er byen også ’ramt’ af stigende mistillid til og utilfredshed med Vejle Kommune.

Den tilstand vil nogle mene har været kronisk siden kommunesammenlægningen i 2007, den klassiske kliché om storebror-lillebror konflikten. Men lad os i stedet blive konkrete og kigge helt faktuelt på, hvilke sager, der pt. bevirker den stadigt stigende strøm af mislyde fra Give mod den kommunale hovedstad ved Vejle Fjord.

Møgsager: Camping, fodbold og SFO

Case 1: Vejle Kommune har trods utallige møder og opfordringer ikke har kunnet give parret Lene og Jesper Gosvig på Give Campingplads en regulært og fremadskuende afklaring på deres muligheder for at drive campingplads og cafeteria de næste ti år, Derfor forlader det driftige par nu Give for at drive en anden campingplads, som de har købt. Og hvordan ser det så ud med campingpladsen fremover? En virksom plads med et velbesøgt cafeteria, som kommer byens butiksliv til give ikke mindst i turistsæsonen kan ende med at ligge tom og øde hen.

Case 2: I forbindelse med etableringen af det nye idrætscenter ved Søndermarkshallen trædes der i den grad vande i forhold til at få erhvervet den jord på Sdr. Ringvej, der skal bruges til nye fodboldbaner. Netop dette er ved at udvikle sig til en gordisk knude, der har negativ effekt på netop situationen på campingpladsen, hvor man via en ny lokalplan har fået smidt en tilkørselsvej ind over pladsen til den nye boligområde, mellem stadion og Skovparken, som Rævehøjen planlægger at bebygge. En klar forringelse af campingpladsen – ikke mindst fordi, de nuværende forpagtere ikke er blevet forelagt konstruktive og brugbare alternative udvidelsesmuligheder – fordi fodbold ikke kan komme væk fra stadion, da der ikke er baner til dem at flytte ud på. Osv. osv. osv.

Case 3: Helt aktuelt har kommunen et par dage efter at børnene blev sendt på sommerferie (taktisk velvalgt tidspunkt) sendt en skrivelse ud, hvoraf det fremgår, at SFO 1 skal ombygges til daginstitution med plads til børnehave- og vuggestuebørn, mens SFO 1-børnene skal flyttes over på Ikærskolen. Deb beslutning har afstedkommet dannelsen af en regulær protestgruppe ved navn ”Bevar SFO’en i Give som den er”.

Lene og Jesper Gosvig på Give Camping og Cafeteria har kastet håndklædet i ringen og forlader Give i frustration over ikke at kunne få mulighed for at udvikle campingpladsen i Give. Foto: Jim Hoff

Med- og modvind på Facebook

Gruppen er aktiv på Facebook, hvor bølgerne går højt, og hvor kærligheden til både kommunen og beslutningen er til at overse. Gruppen bag gruppen udtrykker frustration over beslutningen og kommer også med konstruktive alternative forslag – og pointerer, at man er dialogsøgende med kommunen.

Især ét af de alternative forslag, som fremlægges i gruppen, at lave Birkevejens Børnehave om til ny daginstitution, har fået en del modvind på cykelstien ikke mindst af de forældre, der er glade for at deres dagplejebørn kan mødes her i større grupper flere gange om ugen.

Her siges og skrives der mange ting, men bottom line er, at denne uenighed er et skoleeksempel på, at en velment aktion og en målrettet projektgruppes arbejde hurtigt – og ufrivilligt -  kan komme til at tjene kommunens sag. Vi kender alle ordsproget ”enighed gør stærk” – og man kan deraf lede, at uenighed har den modsatte effekt.

Og det er netop vand på de kommunale beslutningstageres mølle: I kan jo ikke blive enige ude i Give, så den sag her, kan der ikke laves om på, vil svaret inde fra Rådhuset helt sikkert lyde. Og den retorik har vi, apropos kommunesammenlægningen, hørt på siden 2007, vil mange tænke her ude vestpå.

Det er denne bare mark ved Sdr. Ringvej, der er planlagt at skulle bruges til fodboldbaner. Foto: Google

Tag fat i udviklingsrådet

De gange hvor Give har rejst sig op og talt med en stærk fælles stemme, er man blevet hørt. Ja, det kræver samarbejde, kommunikation og sandsynligvis også en lille smule kamelspisning – men det virker bare bedre end arbejdsgangen med, at der tales med spredte stemmer i tændte megafoner. Ja, der skal og bør råbes vagt i gevær – men kun i ét stort stærkt ladt gevær, der har samarbejdets stærke kugler i magasinet.

Vi har et organ i byen, der tjener som bindeled mellem Give og kommunen: Give Udviklingsråd, et lokalråd, et slags mini-byråd.

Af foreningens hjemmeside fremgår det blandt andet at ”udviklingsrådet er med til at fremme udviklingen i Give og omegn. Udviklingsrådet skal fremme nærdemokratiet og være bindeled mellem foreninger, organisationer, borgere og Vejle Kommune”.

Her ligger en oplagt vej ind til de hellige politiske haller i Vejle – i hvert fald i teorien. Husk at borgerne træffer protestbeslutninger som denne her med SFO’en i Give med hjertet, politikerne oftest med hjernen (Læs: Excelarkene i økonomiudvalget). Og her vil der næsten altid opstå nogle sammenstød, hvor den almindelige borger føler sig ikke-hørt og tromlet af systemet.

Et sminket lig?

Har kommunens penge til at bygge en helt spritny, topmoderne daginstitution? Vil det svare til at ’sminke et lig’, at bygge SFO’en om til daginstitution. Er det rigtigt, når nogle folk vurderer, at det vil blive mindst ligeså dyrt at forvandle SFO 1 (en gammel, gammel bygning med de skavanker med fugt, skadedyr osv. sådan en nu engang har) til daginstitution som at bygge nyt?

Er det rigtig når kommunen siger, at det sagtens kan blive en rigtig god løsning, som alle vil blive glade for? Er det rigtigt, at planen er langtidssikret, og at der om 6-7 år også er plads til alle de nye børn på Ikærskolen, selv om SFO’en nu rykker derover, eller skal vi til i endnu højere grad at fodre de lokale friskoler med børn?

Spørgsmålene og udsagnene er mange, rigtig mange, men uanset hvad, så er det hamrende vigtigt, at Give står sammen om denne her udfordring, at man taler med én stærk stemme – og ikke fodrer den gamle forslidte kommunale kliche om, at man jo alligevel aldrig kan blive enige om, hvad man vil i Give!

Slaget om campingpladsen tabte byen, slaget om de nye fodboldbaner ved Søndermarkshallen ligner en tur direkte op ad bakke i Alperne på en Long John – men nu forestår der en ny kamp, og respekt for de forældre, der har rejst sig og sagt fra.

Men gør det nu klogt og samlet – få hele byen i ryggen, få udviklingsrådet med på rejsen, find så mange konstruktive medspillere som muligt fra SFO- og skoleregi – for de ved da om nogen sammen med forældrene, hvad der er på spil her!