Læserbrev angående situationen i Røde Kors møbelbutik i Give

Vores LokalAvis har modtaget nedenstående læserbrev der er fremsendt af Lissy Christensen på vegne af 29 medunderskrivere fra Røde Kors-butikken i Give. 

LÆSERBREV: Røde Kors er sat i verden for at hjælpe – hjælpe uden skelen til nationalitet, tro, race, ja, uden skelen til alle vore forskelligheder som mennesker. 

Vi, der arbejder i Røde Kors i Give- har vel alle denne grundindstilling. Det er derfor trist, at vi tilsyneladende ikke kan rumme hinandens forskelligheder, væremåder, udtryksmåder m.v. Det være sagt, uden at vi er informeret om, hvor alvorlige klagerne fra to frivillige mod en anden af de frivillige i butikken egentlig er. Alt vedrørende de frivilliges store/ små uoverensstemmelser af forskellig art, må lederne af butikken samt eventuelt bestyrelsen i Røde Kors informeres om og være med til at løse. 

Dette ser ikke ud til at være tilfældet i den aktuelle sag. Hvis ikke en bestyrelse kan være objektiv og neutral i en klagesag, er der virkelig grund til bekymring for fremtiden for møbelbutikken i Røde Kors i Give.

Indtil mandag den 2. oktober 2023 har vi haft en velfungerende butik på Møllevej med engagerede, positive og dygtige frivillige, der har nydt arbejdet og det sociale samvær i vores grupper og ydet en stor arbejdsindsats til fordel for Røde Kors.  Butikkens salg i 2022 var således over 1 million kroner. Mange kunder roser den flotte butik og den venlige betjening. 

Alt blev ændret den 2. oktober, da bestyrelsen traf en beslutning, som resulterede i at 29 - ca. 3/4 af alle de frivillige i butikken - ikke kunne acceptere afgørelsen og valgte at holde pause, til der træffes en afgørelse/ ændring, så alle kan vende tilbage til det gode samarbejde og samvær. 

Vi mødes nu jævnligt og hygger os sammen. Ingen af disse personer forstår, at bestyrelsen forholder sig total tavs på trods af flere henvendelser. Mange af byens borgere undrer sig over, hvad der er galt i møbelbutikken.  Vi føler, at det er et paradoks, at 29 velfungerende, samarbejdsvillige og fornuftige frivillige føler sig tvunget til at holde pause på grund af en personsag – i realiteten en bortvisning af en værdsat frivillig - som man finder helt uforståelig.  Vi har også i en længere periode været skeptiske over for den manglende overholdelse af de regler, der har været for frivilliges køb af indleverede effekter med videresalg i egen butik for øje  

Vi  ser os nødsaget til at gå til medierne i håbet om, at en hurtig afklaring vil mindske skaden for Røde Kors her i Give. Både møbelbutikken og tøjbutikken i Give vil blive miskrediteret for denne uro, så længe den varer. 

Læserbrevet er foranlediget på opfordring af 29 frivillige i Røde Kors møbelbutik og fremsendt til redaktionen af Lissy Christensen, Svinget 38, Give.

NB: Læserbrevet er præsenteret for Røde Kors’ formand Anja Torbjörnsdottir, og hun vil i samråd med bestyrelsen og Landskontoret for Røde Kors sende et modsvar til læserbrevet i løbet af få dage!