Læserbrev: Give Camping og en lokalplan som nabo

Af Gerda Haastrup Jørgensen - Byrådsmedlem for Venstre - Formand for Tekniske Udvalg 

Den 16. februar har Rune Bønnelykke et læserbrev i VAFO samt Vores Lokalavis, hvor han spørger om følgende: Kan vi sikre, at campingpladsen forbliver en værdifuld ressource for lokalsamfundet samtidig med, at kommunens udviklingsmål opretholdes? Svaret var JA 

Det er jeg helt enig med Rune i, men jeg er bestemt IKKE enig i, hvordan vi kommer frem til et godt resultat. 
Den omtalte lokalplan har været usædvanlig mange år under vejs (måske mere end 10 år), og det er meget uacceptabelt, at der skal gå så lang tid, før politikker kan træffe en beslutning, om hvordan udviklingen i et område skal være.  

Det er dog endnu mere uacceptabelt, at en politiker 2½ år efter mener, denne lokalplan skal ændres, uden at Rune har undersøgt sagen og sat sig ind i, hvad der ellers foregår og gerne skal komme til at foregå i Give. 

Man kan ikke sætte sig ind i sager via pressen, det er nødvendigt at undersøge tingene grundigt, få et godt overblik, og det har Rune meget let adgang til via sin udvalgspost i Teknisk Udvalg, jeg hjælper gerne. 

Da der i lokalplanen blev besluttet, hvordan vejadgangen skulle være, var der forud for beslutningen undersøgt andre alternative, og den bedste vej blev besluttet. Der skal være respekt for de beslutninger, der er foretaget.  

Det har hele tiden været kendt, at det vil have betydning for campingpladsen, det vil kræve ændringer af indretningen på pladsen, men det indskrænker ikke mulighederne, det kræver kun åbenhed for muligheder. Der er hensigten, at der også i fremtiden er camping på området. 

Jeg har stor forståelse for, at der er bekymring i lokalområdet for campingpladsen, det vidner om, at stedet betyder noget for lokalområdet. 

Der arbejdes der lige nu på højtryk for at få afklaret, hvordan campingpladsen kan drives i den kommende sæson.