Læserbrev: Kommunen helt ude af trit med borgerne i oplandet

Lars Henneberg fra Kollemorten har sendt følgende brev til borgmesterkontoret den 23. juli og til Vores LokalAvis, hvor han ytrer sin store utilfredshed med kommunens mangel på pleje af de små lokalsamfund i kommunens yderdistrikter.

Vi er mange borgere ude i oplandet, der efterhånden er trætte af Vejle kommune. F.eks. her i Kollemorten har vi ikke haft ledige byggegrunde i flere år. Det til trods for at jeg har en plantegning, der er helt tilbage fra før, jeg blev formand for vores daværende antenneforening.

Det vil sige mindst 40 år tilbage. En plantegning, som viser planlagte udstykninger. Den manglende udstykning har bl.a. medført, at borgere der gerne ville bygge i Kollemorten, har måttet flytte deres planer til andre byer, og dermed har Kollemorten ikke kunnet udvide sit indbyggertal til fordel for byens eksistens. Dette er absolut ikke til gavn for landområderne.

Men vi må konstatere, at man kun prioriterer Vejle by. Vores veje og fortove er i en så dårlig forfatning, at hvis det havde være et i Vejle by, var der omgående sat forbedringer i gang. Da Give kommune overlod byen til Vejle var der malet hajtænder ved alle indfaldsveje mod mere befærdede veje. Det er der ikke mere.

Desuden kører der store 50 tons tunge lastbiler herude, som ødelægger vejkanterne og laver sporkøring for andre trafikanter, fordi kommunen har givet lov til sandgravning lige nordvest for Kollemorten. Og en cykelsti til de skolebørn, der er tvunget til at cykle i skole hen af Kollemortenvej, når de tunge og lange lastbiler kommer farende og giver trækvinde, så det er svært for de små cyklister at holde balancen.

Vi herude føler os bare som økonomiske malkekvæg, for når der skal betales kommuneskat, så ved I godt, hvor Kollemorten er. Det vil sige, at vi skal med til at give tilskud til vejforbedringer og byggegrunde i og omkring Vejle, og igen får vi bare fingeren, eller bliver slet ikke regnet for noget herude.

Vi skulle aldrig have været med i Vejle kommune ved sammenlægningen. Det er utroligt, at en kommunalbestyrelse kan være så ligeglade med et befolkningsområde, at det nærmer sig en diktatorisk ledelse. Eller måske enevældens tilbagevenden.

Det falder mig også for brystet, at man åbenbart planlægger at nedlægge Give Camping, men det er jo selvfølgelig heller ikke inden for 10 km. grænsen fra Vejle by. Det er utroligt, at ting der fungerer godt i yderområderne absolut skal ødelægges. Men igen, det er jo ikke inden for 10 km. grænsen.

Jeg fatter stadig ikke, at kommunen har et hus stående tomt nu i næsten 4 år , en forhenværende lærerbolig, som bare forfalder. Min mening, som forhenværende håndværker er: Huset er efterhånden ikke bedre værd end at rive ned og sælge grunden som byggegrund. Desuden er hække ved at gro ud over fortovet.

Jeg forstår så heller ikke kommunens plan med at nedlægge erhvervene på nordsiden af Vejle havn. Men de skattepenge, det giver, er måske ikke nok, og det er bedre at få et engangsbeløb for grundene. Men set på lang sigt, når de penge er brugt, så kommer der jo ikke nye erhvervsskatter ind, altså en kortsigtet strategi. Desuden bliver der jo manglende indtægter fra skibe, der kommer ind med materialer, og igen skatter af de indtjeninger.

Jeg kunne komme med mange flere punkter, men som sædvanlig regner I jo ikke borgerne herude vestpå for noget, og jeg får sikkert, om jeg er heldig, bare en sludder for en sladder. Og ikke noget reelt svar andet end de sædvanlige politiske svar, som bare viger uden om problematikkerne.

Jeg skulle nok i sin tid have købt grund i Billund kommune og bygget der, men man kan jo altid være bagklog. Men Give kommune var betydelig mere imødekommende.

Med venlig hilsen

Lars Henneberg, Toften 18, 7323 Kollemorten