Læserbrev: Nej, til solceller ved Ringive, Give.

Af Rune Bønnelykke, byrådsmedlem Dansk Folkeparti

LÆSERBREV: I takt med den stigende udbygning af vedvarende energikilder, som nu er en central del af energiforsyningen, burde det være afgørende at sikre, at disse energiprojekter også tager højde for miljømæssige og bæredygtige aspekter. På denne baggrund har jeg som tidligere nævnt lavet en indstilling i Teknisk Udvalg, som foreslår en udvidelse af de nuværende retningslinjer for opstilling af vedvarende energianlæg (VE anlæg) i Vejle Kommune, for netop at skabe større gennemsigtighed og viden om anlæggenes indvirkning på miljøet.

Investorer, der ønsker at etablere vindmøller og solceller i Vejle Kommune bør være forpligtet til at udarbejde en grundig og forståelig redegørelse i tillæg til de eksisterende retningslinjer og derved blive forpligtet til at redegøre for hele indholdet af anlæggene:

·         Hvor længe kan vinger og paneler fungere optimalt.

·         En redegørelse for hvor meget PFAS og glasfiberpartikler, der ender i jorden under den daglige slitage, som vejr og vind medfører.

·         Hvordan håndteres udtjente vindmølle og solceller, når de er udtjente, hvilket er af central betydning for miljøet.

Da der ikke findes en redegørelse med krav til orientering om indhold og håndteringen af dette, kan vi ikke vide om møllevingerne deponeres eller går til afbrænding med særlig opmærksomhed på de potentielle miljømæssige konsekvenser af afbrænding, der igen kan resultere i aske og glasfiberpartikler. Hvad sker der med glas-solpanelerne med PFAS og hvem er ansvarlige for håndteringen, når de er udtjente?

Mit forslag om at udvide retningslinjerne for opstilling af VE anlæg i Vejle Kommune vil skabe større gennemsigtighed og ansvarlighed inden for energiproduktionen. Ved at kræve detaljerede redegørelser om møllevinger, solcelleanlæg og håndteringen af udtjente anlæg, vil kommunen kunne få en mere fuldstændig forståelse af miljøpåvirkningen og bæredygtigheden af de vedvarende energiprojekter. Dette skaber grundlaget for velinformerede beslutninger og en mere ansvarlig tilgang til den grønne omstilling.

Alene etableringen af store solcelleanlæg kan påvirke det lokale økosystem og dyreliv, herunder føre til habitatfordeling. Derudover kan anlægsarbejdet og infrastrukturen have en negativ indvirkning på jord-, vand- og luftkvalitet. Hertil kommer den visuelle forurening samt den voksende støjforurening.

Produktionen af solceller og vindmøller kræver ressourcer som metaller, mineraler og energi. Disse processer kan have miljømæssige omkostninger og udledninger i form af CO2 og affald. Derudover er der fortsat spørgsmålet om, hvordan man håndterer udtjente solceller og vindmøller på en bæredygtig måde.

Teknologiske fremskridt og effektive styringsmetoder kan selvfølgelig på sigt bidrage til at minimere mange af de ulemper, der er nævnt, og sikre en mere bæredygtig energiproduktion. Dette ligger dog nogle år ude i fremtiden, men det kan blive dyrt for miljøet at forhaste sig.

Kunne vi måske begynde at overveje kernekraften i Danmark, jeg mener ja: ingen CO2 og minimal plads krav. Ja ja, det er en national beslutning, men vi skal vel starte et sted, og så kunne vi i fremtiden have kernekraft, med lidt sol og vind som en samlet energikilde.

Rune Bønnelykke, medlem af byrådet i Vejle for Dansk Folkeparti. Privatfoto

Solcelleparken ved Ringive, som den ser ud på tegnebrættet. Grafik Vejle Kommune