Lokal kamp gav bonus: Blåhøj Friskole er en realitet

Onsdag d. 6 december var en festdag i Blåhøj. Efter cirka halvanden års kæmpearbejde kunne friskolegruppen bekendtgøre lederen af Blåhøj Friskole og Børnehuset Solstrålen.  

Af Friskolegruppen, Blåhøj Friskole 

BLÅHØJ: Vi er så glade, og har sommerfugle i maven og måske også en lille smule stolthed! Vi kæmpede for skolen! Ønsket var at holde fast i en kommunal skole.  

Der har været lagt et urimeligt pres på skolen og deres lærere/ledelse i årevis, med en trussel om lukning. Men der er igen skabt plads til drømme og udvikling. For skolen, for vores børn, men så sandelig også for os allesammen. 

Ny tid for Blåhøj 

Vi har brug for en skole for nærmiljø, for sammenhold mellem Blåhøj Kirkeby, Gl. Blåhøj, Blåhøj St. og opland, for vores multihus og hal.  

Vi har brug for en skole, for at vores børn finder netværk, læring og udvikling de første år i deres liv. Vi har brug for en skole for liv i området, for her stadig og forsat er attraktivt at bo.  

Vi har brug for en skole, for udvikling.  Sammen med Børnehuset Solstrålen, vil vi skabe alt dette. Det bliver en ny tid for Blåhøj! Vores Blåhøj. 

Ny leder: Lotte Stoltenborg 

Vi står her med 30 tilmeldte børn, 6 måneder før skolestart, til vores nye friskole! Og endda et par stykker til året efter, og vi ved der er endnu flere børn på vej! 
D. 6 december, i Blåhøj hallens multihus, kunne vi bekendtgøre, at Lotte Stoltenborg indtræder som Blåhøj Friskoles skoleleder! 

Lotte kan sammen med friskolegruppen se sig selv som en ildsjæl i projektet. Der har været afholdt en del møder for at få praktiske ting på plads og styr på baglandet. Men d. 6. december, der blev det officielt. 

 Lotte Stoltenberg (tv) bliver friskolen i Blåhøjs skoleleder. Privatfoto

Det stærke lærerteam 

Vi ønsker nu at skabe det bedste lærerteam, så vi kan bygge videre på og udvikle Blåhøj skole, til vores drømme og visioner med Blåhøj Friskole.  

Vi ønsker at sammensætte et lærerteam, med mulighed for at rumme forskellige børn, da vi ser et behov for dette.  

Blåhøj Friskole, med Lotte Stoltenborg ved roret og Børnehuset Solstrålen, med Rikke Clausen som leder og Solstrålens personale. Vi vil sammen danne det fælles hus, hvor vores børn kan komme lige fra vuggestuealderen og med en glidende overgang over til skolelivet.  

Genkendelighed i dagligdagen 

Personalet bliver genkendeligt, børnene har set hinanden til morgensang og aktiviteter i dagligdagen. Der er ingen stor skift mellem børnehave og skole. Dette ser vi som en kæmpe gave! Også for forældrene.  

Vi har ingen vision om at blive en kæmpe skole, det lader vi andre om. ???? Vi ønsker at bevare små klassetrin.  
Derudover går vi med en lille ide om at udvide med en 7 klasse.  Vi vil kunne tilbyde transport til og fra skole, når børn tilmelder sig fra oplandet.  

Fokus på det enkelte barn 

I vores værdigrundlag har vi fokus på at se det enkelte barn. Vi har fokus på den kreative tilgang til læring. At store og små, lærer, opbygger og tager sig af hinanden. Vi vil være en samlet fælles skole, hvor hvert enkelt barn er en del af fællesskabet. 

Vi ønsker, at børnene lærer at tage ansvar, samt udvikler en viden om social forståelse. Dette opnås i samarbejde med hjemmet, når børnene oplever at forældrene møder skolen med ærlighed, respekt, tillid og aktiv deltagelse i skoles virke. 

En rygsæk med livsvigtige redskaber 

Vi ønsker at bringe den åbne skole til live, ved også at bruge naturen, udelivet og lokalområdet. Leg og læring i uderummet giver muligheder, hvor de motoriske evner bliver udfordret og nysgerrigheden og oplevelser skabes. 

Vi ønsker den gode, anerkendende dialog mellem den voksne og barnet som grundlæggende i undervisningen og i livet på skolen. Vi ser det som et fælles ansvar, at alle føler sig en del af fællesskabet og føler sig værdsat. 

På Blåhøj Friskole og Børnehuset Solstrålen giver vi børnene en rygsæk som fyldes med livsvigtige redskaber og minder for livet!