Lokal købmand og Borgerforeningen står bag julehjælp til borgerne i Givskud

Pia og Bo Them Jensen fra Min Købmand er nu klar med julehjælp til værdigt trængende i Givskud Sogn og omegn. I samarbejde mede KFI Erhvervsdrivendes Fond har købmandsparret rejst 30.000 kroner til det gode formål. Den lokale borgerforening går ind og står for det administrative og udvælgelsen af modtagerne af julehjælpen. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVSKUD: Borgerne i lokalsamfundet i og omkring Givskud kan nu se frem til, at områdets værdigt trængende borgere og familier kan søge julehjælp. Det er en realitet, efter at købmandsparret hos Min Købmand i Givskud Bo Them og Pia Jensen har indhentet 30.000 kroner til det gode formål fra KF Erhvervsdrivendes Fond, tidligere kendt som Købmændenes Finansieringsinstitut.  

KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene. Og netop det med uddelinger, i forhold til lokal julehjælp, er noget, som Bo har haft kig på et stykke tid. 

- Jeg kan jo se, at man i eksempelvis Give har kørt med julehjælp i en del år, hvor det er lokale foreninger, der står for det. Men jeg synes jo også, at vi skal yde lignede hjælp her i vores lokalområde, så derfor ansøgte jeg om penge til julehjælp hos KFI – og fik bevilget 30.000 kroner, fortæller Bo.  

Stella og Kim står for det administrative 

Dermed var pengene i hus, men Bo og Pia kunne godt bruge lidt lokal assistance i forhold til administration og udvælgelse af de personer og familier, der er berettige til at modtage julehjælpen. Og her kom Givskud Borgerforening og Forsamlingshus på banen.  

- Da vi hørte om Bo og Pias fine tilbud her, var vi ikke i tvivl. Vi ville gerne give en hånd med i forhold til at administrere julehjælpen her i området. Det er et rigtig flot initiativ af Min Købmand, og hvis vi som forening kan være med til at hjælpe dette initiativ godt på vej, stiller vi gerne op, siger Stella og Kim Breinbjerg, der er henholdsvis medlem og næstformand i Givskud Borgerforening og Forsamlingshus.

Stella og Kim Breinbjerg fra Givskud Borgerforening og Forsamlingshus står for det administrative omkring julehjælpen hos Min Købmand i Givskud. Foto: Jim Hoff

Julehjælpspostkasse udenfor købmandsbutikken 

Det er ifølge Bo og Pia første gang, at der ydes julehjælp til borgere i Givskud Sogn og omegn, så nu handler det om at få udbredt det fine budskab. Det foregår dels via denne artikel her, dels via opslag på den lokale Facebookgruppe og dels ved den velprøvede mund-til-mund-metode.  

- Rent praktisk foregår det på den måde, at der udenfor købmandsbutikken er hængt en ny træpostkasse op. Her kan man afhente ansøgningerne, og her kan man også aflevere dem igen i udfyldt tilstand. Man kan også skrive en mail til os på givskudjulehjaelp@gmail.com, hvor man kan indhente seddel til udfyldelse og aflevere den her igen, siger Bo.  

Hjælp med at udbrede budskabet 

Af ansøgningen skal fremgå en klar begrundelse hvorfor, man søger julehjælp. Alle ansøgninger behandles med yderste diskretion og de folk, der håndterer ansøgningerne, har tavshedspligt.  
Gruppen bag julehjælpen i Givskud har allerede haft kontakt til skolen, børnehaven og den lokale præst i Givskud og orienteret dem om den forstående julehjælp.  

- Det handler jo både om at orientere om tiltaget, men også om at udvide vores netværk. Netop skolen børnehaven og præsten kan jo have kendskab til familier eller personer, der kunne nyde godt af vore julehjælp. Og vi opfordrer da også borgerne her i området til at være opmærksomme. Det kan jo være de kender nogen, der trænger til lidt julehjælp, så prik dem på skulderen og fortæl dem om denne her mulighed, siger Bo.  

Alle værdigt trængende kan søge 

Der er som sagt afsat 30.000 kroner til julehjælp, og både enlige, børnefamilier eller andre værdigt trængende kan søge. Man forventer, at der vil kunne blive givet hjælp til et sted mellem 35-50 familier/personer, og at den gennemsnitlige pris på julehjælpskurven vil ligge på omkring 600 kroner 

- Det er klart, at det kan variere lidt. Hvis det nu er en familie med fire børn der søger, så får de lidt mere i kurven, end hvis det er en enlig. Men vi vil gerne understrege, at alle kan ansøge om julehjælpen, det er ikke kun målrettet børnefamilier, pointerer Bo. 
Der er deadline for ansøgning lørdag den 9. december, og de der bliver udvalgt til julehjælpen, vil få besked den 12. december.  

Udlevering den 17. december 

- Kurvene vil blive udleveret på vores lager her i butikken søndag den 17. december i tidsrummet 10.00 - 13.00. Alt er pakket og klar, og vi vil da også lige byde på en kop kaffe og en pebernød eller tre, siger Pia og Bo.  

- Vi vil naturligvis kigge meget objektivt og seriøst på ansøgningerne, når vi skal udvælge de personer og familier, der bliver begunstiget i denne omgang. Vi kigger rigtig meget på hver enkelt ansøgers behov, og hvis vi får hints fra skolen eller børnehaven, så kigger vi også seriøst på det. Men det er vigtigt, at man ved, at man selv skal lave sin ansøgning, siger Stella og Kim.  

Godt eksempel på samarbejde mellem erhvervs- og foreningsliv 

Det nye tiltag med julehjælp i Givskud ser såvel købmandsparret som Kim og Stella som et godt eksempel på, hvordan erhvervslivet og foreningerne kan samarbejde om at gøre lokalsamfundet i Givskud til et endnu bedre sted at være for borgerne.  

- Generelt skal vi være gode til at samarbejde på tværs af foreninger og erhvervs- og butiksliv. Jo mere desto bedre, og det vil skabe en masse positive synergieffekter for vores lokalsamfund, som vi jo skal kæmpe for at bevare og udvikle, lyder det med fælles stemme fra julehjælpsgruppen.


Den lokale købmand Bo Them Jensen fra Min Købmand har fået bevilget 30.000 kroner fra KFI til julehjælp til værdigt trængende borgere i Givskud Sogn og omegn. Stella og Kim fra Borgerforeningen står for det administrative. Det er her ved den nye postkasse, at man kan hente og aflevere sin ansøgning. Foto: Jim Hoff