Lokalt skovområde fylder 80 år – og det fejres 27. august med jubilæumsfest og hygge i skoven

I 1943 købte den lokale læplantningsforening på Give-Brande-Vejleegnen Sillesthoved Plantage af en lokal landmand. Den 27. august inviterer bestyrelsen bag Sillesthoved Plantage til 80-års jubilæum på Ringivevej 79, hvor der bydes både på en lille rundtur med legendariske Bo Levesen som fortæller. Der bydes også på lidt godt til ganen.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: I 1889 startede Vejle Vestegns Landboforening en læplantningsforening på Give-egnen, og i 1943 stod samme forening klar med 8.600 gode solide danske kroner i hænderne. De blev overgivet til den gård og landmand, der på det tidspunkt ejede Sillesthoved Plantage, der ligger placeret i området mellem Ringivevej og Sillesthovedvej i Give-området. Formålet med købet af skovarealet var at lave en forsøgs- og demonstrationsplantage med en række forskellige træsorter.

Plantagen bredte sig dengang over 24 hektar, eller 42 tønder land, og det gør den stadigvæk, ikke mindst fordi, den sinde 1943 har været i gode hænder hos de gode folk i den forening, der har stået for driften og vedligehold af skovområdet.

I dag består bestyrelsen i Sillesthoved Plantage af formand Christian Therkildsen, næstformand Peder Sandfeld, Arne Pedersen, Simon Sørensen, Jan Busjek, Bernard og Erik Andersen med Keld Pedersen som revisor.

Hyggerute på 1.5 km – og en smuk skovsø

Plantagen har ’adresse’ på Ringivevej 79, hvor man kører ind på en lille lysning. Herfra kan man gå ned til den lille sø, der blev anlagt midt i 80’erne. Her er der borde og bænke, som man kan sidde på og hygge sig. Det er da også her, at udgangspunktet for jubilæumsreceptionen den 27. august klokken 15.00 finder sted.

Man kan gå en lille hyggerute på cirka halvanden kilometer, og på turen rundt kan man også møde nogle af de kreaturer, der er sat ud i området.

- I gamle dage var det faktisk æsler, der gik rundt på området, men nu det så kreaturer, der er med til at give området lidt dyreliv. Cirka 2-3 hektar af plantagen er vådområde og dermed ikke beplantet. Vådområdet hænger sammen med de kilder, der er i plantagen, fortæller Peder Sandfeld og Christian Therkildsen.

Midt i 80'erne blaev der lavet en smuk skovsø i Sillesthoved Plantage. Foto: Jim Hoff

Startede op i 1943 som en slags planteskole

Da foreningen i 1943 erhvervede sig plantagen var det med det udgangspunkt, at man skulle drive en slags planteskole, hvor der ikke mindst var fokus på løvtræer. Dengang sagde folk, at det duer da ikke at drive skovdrift på sandjord, men foreningen havde mod på og lyst til at give det et forsøg, og det gik fint.

I gamle dage var området hårdt belastet af sandflugt men i takt med at der kom flere og flere læhegn op, er dette problem nu næsten ikke eksisterende – på trods af de klimamæssige kolbøtter vi befinde ros i i dagens samfund.

- Dengang var det meget gran, helt i hedeopdyrkeren Dalgas’ ånd især hvidgran, der blev plantet ud, også i læhegn, fordi det gav mere læ. Efter krigen gik man dog mere og mere over til at bruge løvtræer, og i dag består plantagen vel cirka 50 procent af løvtræer og 50 procent af nåletræer fordelt på 17-18 forskellige træsorter, fortæller Christian.

Andre kan overtage plantagen

I 2017 fik foreningen nye vedtægter, der betyder, at den i dag kan fungere uden om læbeplantningsforeningen. Det betyder, at andre på et tidspunkt kan overtage plantagen, når der ikke er nogen, der magter at passe den mere. Det kunne eksempelvis være Give Plantage, som ifølge Peder Sandfeld har meldt sin interesse i at overtage Sillesthoved Plantage, hvis det skulle blive aktuelt.

Foreningen har pt. 28 medlemmer, der betaler 100 kroner om året i kontingent. De er med i foreningen ud fra devisen om, at området giver stor herlighedsværdi. Der er tilknyttet en rådgivende skovfoged, der hjælper foreningen med at de rigtige beslutninger tages i forhold til beplantning, trimning og generel vedligehold.

- Så længe der er nogen, der vil styre tingene og lægge nogle timer i det, så ser det godt ud. Det handler meget om at bevare plantagen, som den ser ud nu. Vi er en flok frivillige fra bestyrelsen, der bruger nogle timer på at passe plantagen, rydde op og i det hele taget hold øje med det hele, fortæller Peder og Christian.

Indgangen til plantagen ligger på Ringivevej 79, hvor man bliver mødt af denne sten. Foto: Jim Hoff

Kan forære plantagen til folk der vil bevare status quo

Området er udlejet til jagt, og på spørgsmålet om plantagen er salgbar, lyder der lynhurtigt og enstemmigt et rungen de ”ja” fra begge de herrer.

- Sætter vi plantagen til salg, så er den væk med det samme, ingen tvivl om det.

Bestyrelsen er på en årlig udflugt med påhæng som et slags skulderklap for de mange frivillige timer, der lægges i arbejdet med plantagen. Sidst gik turen til Tinnetgård, hvor man fik en rundvisning og noget godt at spise efterfølgende.

- Det er vores store ønske, at plantage bliver ved med at se ud som den gør nu. Vi kunne eventuelt finde på at forære skoven til folk/en forening, der vil bevare tingene, som de er nu – og her kunne Give Plantage da være et godt bud. Vi har i hvert fald nogle gode snakke med deres formand Niels Uth, fortæller Peder og Christian.

Den 27. august skal man blot møde op på Ringivevej 79, så er der en rundtur med Bo Levesen, der fortæller levende og alvidende om dyre- og planteliv. Herefter byder bestyrelsen på pølser, vin/øl og en masse god hyggesnak. Ifølge Christian og Peder er der for længst bestilt godt vejr, så den del af eventen skulle være i sikker havn.

 Kort over Sillesthoved Plantage. Grafik: Hedeselskabet.