Mød Brugsens bestyrelse: Kom med ideer og forslag og vær med til at gøre en god butik endnu bedre

Til dagligt tænker man nok ikke så meget over det, når man køber ind i Brugsen i Give, men bag den altid snorlige og alsidige butik opererer i maskinrummet en bestyrelse, der sammen med uddeleren er med til at sætte retningen og strategien for butikken. Disse bestyrelsesmedlemmer kan du møde den 16. og 19. august, hvor de gerne vil i dialog med butikkens kunder med henblik på at gøre en god butik endnu bedre.

Af Jim Hoff jimhoff@voreslokalavis.dk

BUTIKSLIV: Man har et ordsprog, der siger, at bag enhver succesfuld mand står en kvinde, og den symbolik kan også godt anvendes i forhold til Brugsen i Give. Her er der tale om en virkelig flot og veldrevet dagligvarebutik med stærke relationer til lokalsamfundet, og som via sine 110 år i byen har en vigtig plads i byens historie.

Gennem tiden er Brugsen i Give blevet ledet af en række dygtige og ambitiøse uddelere, der har bragt butikken til den fine position, den har i dag. Bag den til enhver tid siddende uddeler har der altid siddet en bestyrelse, som har ageret medspiller og sparringspartner, og det er disse gode mennesker, som denne artikel her skal handle om.

Rutineret bestyrelse

Aktuelt består bestyrelsen i dag af 6 valgte bestyrelsesmedlemmer, en medarbejderrepræsentant i skikkelse af Conny Hansen samt uddeler Claus Villumsen, der har været ansat i Give siden 2007.

De seks medlemmer af bestyrelsen her pr. august 2023 er formand Torben Rasmussen, næstformand Tage Hansen, sekretær Annette Vilstrup, Lotte Nielsen, Niels Engelsted og Lisbeth Højer.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for en 2-årig periode, hvor der er 3 på valg hvert 2. år. Flere af medlemmerne i bestyrelsen har været med i mange år; f.eks. har Tage Hansen været med i 17 år og Annette Vilstrup og Niels Engelsted i 14 år. Bestyrelsens nyeste medlem er Lisbeth Højer, der har siddet i bestyrelsen i 1 år. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen som formand for Brugsen på Læsø i 10 år.

Tæt og konstruktiv dialog mellem uddeler og bestyrelse

Bestyrelsen har en række forskellige opgaver i forhold til Brugsens drift og virke.

- Claus Villumsen informerer os løbende om, hvordan regnskabet ser ud og leverer løbende information om, hvordan det går i butikken. Det foregår via 8-10 møder om året, hvor der generelt er 4-5 faste punkter, som vi går igennem. Vi har også en 3-årig strategiplan, der er udarbejdet i tæt samarbejde mellem uddeleren og bestyrelsen. Vi taler om investeringer osv., og generelt træffer vi i tæt dialog en række beslutninger om Brugsens udvikling og virke, fortæller Torben Rasmussen.

Angående budgetlægning er der også en fast rutine, der kører.

- Jeg har et indledende med bestyrelsens formand og næstformand, hvor vi udstikker nogle rammer. Derefter drøfter vi budgettet i et åbent med forum med resten af bestyrelsen. Overordnet ser sætter COOP nogle rammer, men da vi er en A-butik, har vi en høj grad af selvstændighed med meget stor selvbestemmelse og frihed, hvilket er meget tilfredsstillende og motiverende, siger uddeler Claus Villumsen.

Brugsens bestyrelse består af fra venstre: Uddeler Claus Villumsen, sekretær Annette Vilstrup, Niels Engelsted, medarbejderrepræsentant Conny Hansen, Lotte Nielsen, Lisbeth Højer, næstformand Tage Hansen og formand Torben Rasmussen. Foto: Jim Hoff

En bestyrelse med ja-hatten på

På den konto har man i Brugsen i Give f.eks. kunnet satse og udvikle ekstraordinært på portvin og blomster, og netop det at man mulighed for at finde nogle områder og dyrke dem ekstraordinært er meget tilfredsstillende, ikke mindst for uddeleren, der her har fundet plads til at dyrke sine egne interesseområder og samtidig styrke butikkens udbud af varer.

- Den frihed vi har som selvstændig butik er virkelig vigtig for os som lokal butik. Det betyder jo også, at vi kan være til stede lokalt med sponsorstøtte til forskellige lokale arrangementer osv., og det betyder også, at vi har kunnet investere rigtig meget i butikken over de sidste godt og vel 10 år. Her vil jeg gerne fremhæve bestyrelsens store samarbejdsvilje. Vi har en fleksibel bestyrelse, og de har altid ja-hatten på. Selvfølgelig har vi vores drøftelser og debatter om tingene, men vi bliver altid enige, og det er bare en god følelse, at man som uddeler ved, at de altid bakker én op, siger Claus Villumsen.

Torben Rasmussen er også glad for den store grad af selvstændighed og frihed, Brugsen har i forhold til budgettering og investeringer.

- Det er rigtig fint og meget motiverende som bestyrelse at arbejde på denne måde. At vi har selvstændigheden og friheden til at følge vores ideer og til at agere i forhold til lokalsamfundet, som den lokalt forankrede butik vi jo er, det er virkelig sådan noget, der gør, at man har lyst til bestyrelsesarbejdet her, pointerer bestyrelsesformanden, der har erfaring fra arbejdet i andre bestyrelser, hvor spillereglerne kan være noget anderledes og sværere at agere ud fra.

- Nu skal vi tæt på kunderne

Hvert år i foråret møder vi bestyrelsesmedlemmerne ved det store blomster/plantemarked i Brugsen, hvor de venligt servicerer gæsterne med gratis grillpølser osv. Men nu kan man møde dem i en helt anden sammenhæng, hvor det handler om Brugsen og udviklingen af butikken.

- Onsdag den 16.8 fra 15.00-18.00 og lørdag den 19. august fra 10.00 til 13.00 kan man møde bestyrelsen i selve butikken. Dels handler det om at bestyrelsen gerne vil være synlige i forhold til butikkens kunder, og dels handler det også om, at få en god snak med kunderne om Brugsen og dagligdagen i butikken. Er der noget vi kan/skal gøre anderledes, er man tilfreds med butikken som den er, hvad er godt/skidt, har man nogle gode ideer til nye tiltag og produkter osv. Vi noterer alle input ned, og så evaluerer vi efterfølgende på et bestyrelsesmøde og finder nogle punkter ud, som vi så vil arbejde med, forklarer Claus Villumsen og Torben Rasmussen.

 

Skal stå knivskarpe når Rema 1000 lander i byen

Dette tiltag skal ikke kun ses som en kundebaseret evaluering af butikken, men skal også ses i lyset af, at det må forventes, at Rema 1000 på et tidspunkt rykker ind i Aldis bygninger på Hjortsvangen. Og det er en konkurrent, man skal tage alvorligt.

- Hvis der er noget, kunderne mener vi skal ændre på, så handler det om at være på forkant, når vi står ansigt til ansigt med den nye udfordring. Vi befinder os på et svært marked, der er mærket af krigen i Ukraine med inflation osv., og der er implementeret nye strategier fra COOP, også lokalt. Der er mange ting lige nu, vi skal forholde os til, og derfor handler det om, at vi er knivskarpe og helt klar til at tage udfordringerne op på bedste vis. Vi skal nok blive kampklar, for vi er helt oppe på dupperne- og det er derfor vigtigt, at vores kunder melder ind og er ærlige, så vi kan stå med den allerbedste udgave af butikken, når den nye konkurrent melder sig på banen, lyder det samstemmende fra uddeleren og bestyrelsen.

Brugsen vil løbende fortælle om nye tiltag i butikken, for der er mange ting i støbeskeen. Det kan du naturligvis læse om her i Vores LokalAvis, når det bliver aktuelt.